Niyazi Yücel Günel/tarımdanhaber.com

Hileli gıdada ifşa listesini yayınlayamayan Tarım Bakanından gıda denetiminde farkındalık açıklaması!  Hileli gıdada ifşa listesini yayınlayamayan Tarım Bakanından gıda denetiminde farkındalık açıklaması! 

 Geçen ay, ABD Kaliforniya Güney Bölgesinde görülen mahkemede, mahkeme Bayer'in  pazarlama strajtesinden dolayı açılan ''Günde Bir Gün Doğal Meyve Isırıkları'' isimli  reklam sloganı yanlış ve yanıltıcı olduğu iddiasıyla açılan toplu dava reddetmeyi davasını reddetti. Corpuz - Bayer Corporation davasında, davacı, kendisinin ve diğer "makul tüketicilerin" multivitaminlerin doğal olduğuna veya sentetik bileşenler içermediğine inandığını, çünkü ürünlerin ambalajının ön etiketinde "doğal" kelimesini gösterdiğini iddia etti - bu gerçeğe rağmen takviyelerin ayrıca, davacının kimyasal bir işlemle üretildiğini ve bu nedenle sentetik ve doğal olmadığını iddia etti. Doğal olmadığı idda edilen içerikler ise niasinamid ve D-biyotin.

Davacı, davada iddia edildiği gibi, sentetik içerikler içerdiğini bilseydi, multivitaminleri bu kadar çok satın almayacağını öne sürdü. Yanıt olarak Bayer, mantıklı hiçbir tüketicinin, açıkça üretilmiş multivitaminlerin bazı kimyasal işlemler kullanılmadan yalnızca doğa tarafından yaratılmış olmasını beklemeyeceğini savunarak davacının şikayetini reddetmeye çalıştı. Şirket ayrıca, etiketin geri kalanının, tüm multivitaminin değil, üründeki meyvenin doğal olduğunu açıkça ortaya koyan önemli bir bağlam sağladığını ileri sürdü.

Ne yazık ki Bayer için mahkeme, "makul bir tüketicinin" "doğal" etiketlemenin multivitaminlerin sentetik bileşenler içermediği anlamına gelebileceğine inanabileceği sonucuna vararak davacıya karşı çıktı ve davacının yanında yer aldı. Mahkeme ayrıca, etikette bu görüşü ortadan kaldırmak için yetersiz bağlam olduğu sonucuna vardı. Böylece Bayer aleyhindeki dava devam ediyor.

Tanım eksiliği kafaları karıştırdı

Mahkemenin kararı açısından önemli olan, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin “doğal” terimini henüz resmi olarak tanımlamamış olmasıydı. Bunun yerine, FDA(Food and Drug Administration) yani Amerika Birleşik devletleri  gıda ve ilaç dairesi, web sitesinde yer alan ve "doğal" ifadesinin "normalde o gıdada olması beklenmeyen bir gıdaya yapay veya sentetik hiçbir şeyin ... dahil edilmediği veya eklenmediği" anlamına gelen uzun süredir devam eden bir politikaya güvenmiştir. ” Mahkeme, kabul edilen bir tanımın yokluğunda, davacının, "makul tüketicilerin" - aynı "doğal" tanımını paylaşmasalar bile - Bayer'in "doğal" terimini kullanmasının yanıltabileceğini iddia etmesinin yeterli olduğuna karar verdi. davanın reddi önergesinden sağ çıkması için ambalajı.

FDA'nın resmi bir tanım oluşturmadaki başarısızlığı, fırsatçı davacıların ve istekli mahkemelerin, gıda üreticileri ve pazarlamacıları tehlikeye atarak, "doğal" kelimesinin farklı anlamlarını benimsemeye devam edecekleri anlamına gelebilir. Bayer aleyhine açılan davada şirket, bir multivitaminde "normalde olması beklenmeyecek" yapay veya sentetik hiçbir şey içermediği için multivitaminlerinin "doğal" olduğu iddiasının arkasında duruyor. Mahkeme kendi adına, görünüşe göre "sentetik" kelimesine odaklandı ve tek başına sentetik bileşenlerin varlığının Bayer'in multivitaminlerinin "doğal" olduğu yönündeki görüşünü yanıltıcı hale getirdiğini ima etti. Sonuç sağduyuya meydan okuyor (Açıkça üretilmiş bir ürünün %100 doğal olabileceğine inanmak ne kadar mantıklı?).