Veteriner Hekimler Birliği ile Damızlık Birliği arasında protokol imzalandı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Eskişehir-Bilecik Bölge Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığı ile Bilecik İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında “Büyükbaş Hayvan Irk Islahının Gerçekleştirilmesi ve Desteklenmesi Projesi” imza töreni gerçekleştirildi.

Veteriner Hekimler Birliği ile Damızlık Birliği arasında protokol imzalandı
banner200

 TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, yaptığı konuşmada şunları kaydetti: 

"TVHB Merkez Konseyi olarak, Eskişehir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı ile Eskişehir- Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığımız tarafından yürütülecek olan “Büyükbaş Hayvan Irk Islahının Gerçekleştirilmesi ve Desteklenmesi Projesi” nin imza törenine katılmak ve Oda Başkanlığımızın ev sahipliğinde Eskişehir ve Bilecik’ te görev yapan veteriner hekim meslektaşlarımız ile istişare toplantısı yapmak üzere burada bulunuyoruz.

Bu vesile ile Bilecik Valisi Sayın Bilal ŞENTÜRK, Eskişehir Vali Yardımcısı Sayın Kubilay ANT ile Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Sayın Dr. Emine SEVER ziyaret edilerek Bilecik ve Eskişehir İlimizin hayvancılığı konusunda değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Öncelikle, gerek imza altına alınan projenin, gerekse biraz sonra yapılacak olan istişare toplantısının Ülkemize, Eskişehir ve Bilecik İllerimizin hayvancılığına, yetişicilerimize, veteriner hekimlik mesleğine ve meslek mensuplarımıza olumlu katkılarının olmasını temenni ediyor, diğer İllerde yapılan toplantılarda olduğu gibi faydalı ve başarılı bir toplantı olacağına inanıyoruz.

Proje tanıtım ve imza törenine TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali EROĞLU ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Kamil ÖZCAN ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Mustafa DEMİRBAŞ, Eskişehir-Bilecik Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet KIZILİNLER, İl Tarım Müdür Yardımcısı ve Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı Bilecik İl Temsilcisi Erkal GEDİKLİ ile Bilecik İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Naci ESER, Ziraat Odası Başkanları, Veteriner Hekim Meslektaşlarımız ve Yetiştiricilerimiz katılmışlardır.

Toplantıda; hayvan Sağlığı, refahı, ıslahı, beslenmesi, desteklemeler, hayvan ithalatı ve kamu yapılanması gibi hayvancılık sektörü ile ilgili her konu, Veteriner Halk Sağlığı, gıda güvenliği, çevre sağlığı ve sahipsiz hayvanlar, kamuda veteriner hekim istihdamı, veteriner hekimlerin özlük hakları, fiili hizmet zammı, klinisyen veteriner hekimlerin sorunları, veteriner hekimlere dönük şiddet, açılmaya devam eden Veteriner Fakültelerinin durumu görüşülecek. Ülkemizde veteriner hekimlik uygulamaları, sorunlar ve çözüm önerileri, sahanın gerçeklerine göre sürdürülebilirlik, yasal mevzuat, mesleki etik ve deontoloji konusunda gerçekleştirilecek faaliyetler ile geleceğe bakış ortaya konacak.

TVHB olarak Ülkemizde hayvancılığın tarımın içinde bir alt sektör olarak değerlendirilmesi gibi dünya gerçeklerine uymayan kronik bir yanlıştan kurtulmanın hayati derecede önemli olduğunu ifade ediyor, bu noktada tarım için hayvancılık değil, hayvancılık için tarım yapan ülkelerin hayvancılıkta söz sahibi olduklarını, hayvancılığı gelişmiş ülkelerde bitkisel üretimin, hayvansal üretime göre planlandığının görülmesi gerektiğinin altını çizerek, bu yanlıştan bir an önce dönülmesine dikkat çekiyoruz.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, hayvancılığın temel dinamiklerinden olan dişi hayvan kesiminin yasaklanmasını, 30 bin ton civarında et kaybına sebep olan erken kuzu kesiminin engellenmesini, erken buzağı ölümlerine kalıcı çözümler bulunulmasını, tabi tohumlamadan doğan buzağılara verilen desteğin kaldırılarak, buzağı desteğine suni tohumlama zorunluluğu getirilmesini, bölgelere uygun etçi ve kombine ırkların teşvik edilerek geliştirilmesini, optimal büyüklükteki işletmelerin sayılarının artırılmasını, meraların yeterli ve fonksiyonel hale getirilmesini, modern hayvan pazarları ile hijyenik mezbahaların yeterli sayıya ulaştırılmasını, yeni destekleme stratejilerinin geliştirilmesini, hayvan sayımının yapılarak sağlıklı bir envanterin ortaya konulmasını, etkin, kalıcı ve sürdürülebilir hayvan ıslahı ve sağlığı politikalarının oluşturulmasını son derece önemli buluyor.

Sektördeki tüm örgütlerin görev ve yetki alanlarının yeniden gözden geçirilmesini, kooperatifler, dernekler, üretici ve yetiştirici birlikleri gibi örgüt sayısındaki fazlalık ve yetki kargaşasının ya da kaosunun ortadan kaldırılmasını gerekli görüyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığının en temel görevleri arasında yer alan hayvan sağlığı, halk sağlığı ve hayvan refahı tüm dünyada temel olarak veteriner hizmetleri başlığı altında tanımlanmakta ve uygulanmaktadır.

Tüm bu hizmetlerin tek elden, merkezden taşraya emir komuta zinciri içerisinde kesintisiz yürütülmesi halinde verimlilik ve denetimin artacağı şüphesizdir. Bu bağlamda, gelişmiş ülkelerde veteriner hizmetleri bağımsız bir Veteriner Otoritesi tarafından yürütülmektedir. Ülkemizde ise maalesef bu anlamda bir veteriner otoritesi bulunmamaktadır.

Bunun için, akılcı yol Veteriner Hekimlik Otoritesinin yani Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatının tekrar kurulmasıdır. Yetki ve sorumluluk karmaşası yaşanan çok başlı bir yapı yerine, bütüncül, etkin, motivasyonu yüksek, uluslararası yasalar ile tarafı olduğumuz uluslararası antlaşmaların ve 5996 sayılı kanunun gereği olan hayvan sağlığı, gıda güvenliği, veteriner halk sağlığı ve hayvan refahının bir bütün olarak yürütüleceği, merkezden taşraya emir komuta zincirinin kesintiye uğramaksızın çalışacağı tek ve bağımsız bir Genel Müdürlüğün, Veteriner İşleri Genel Müdürlüğünün kurulmasını hayati derecede gerekli görüyoruz.

Faaliyetlerini 6343 sayılı kanuna göre yürüten Türk Veteriner Hekimleri Birliği, yukarıda belirtilen hususlarda ortaya strateji koyabilen, kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe haiz mesleki bir kuruluş ve aynı zamanda bir sivil toplum örgütüdür.

TVHB olarak, mesleğimiz ile meslektaşlarımızın hak ve yararların korumaya, yeni bir yaklaşımı, bir sistemi uygulamaya koyarak, ülkemiz hayvancılığının gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarılması ve gıda güvenliğinin sağlanması için politikalar üretmeye, stratejiler geliştirmeye gayret ediyoruz.

Hedefimiz, Ülkemizdeki kamu-sivil yapılanmasındaki tutarsızlığın sebep olduğu sorunları aşarak, üretken, etkin ve uzlaşmacı bir zeminin oluşturulmasını sağlamak ve Mesleğimizin yüksek standardını ve sürdürülebilirliğini devam ettirmek için kaliteli bir veteriner hekimliğin ülkemize kazandırılmasıdır.                                                                                                    

TARIMDANHABER

YORUM EKLE
YORUMLAR
Tareks
Tareks - 2 yıl Önce

Darisi Tareks e

banner251