GÜBRETAŞ, marka ve kalitesiyle pazara sunduğu çeşitli formlardaki 100’den fazla gübresine yenilerini ekledi. Gübretaş’ın pazara sunduğu yeni ürünler İzmir Bölge Birliğine bağlı kooperatiflerde görev yapan ziraat mühendislerine tanıtıldı. Şubat ayının ilk yarısında düzenlenen toplantılara, Bölge Birliği idarecileri, Kooperatif ve Gübretaş çalışanları katıldı.

Organik maddelerle mineral gübrelerin belirli oranlarda bir araya getirilmesiyle oluşan Organomineral gübre pazarına LEOLIFE 8.21.0+(10SO3)+ME, LEOLIFE 24.0.0+(20SO3), LEOLIFE 11.11.11+(11SO3)+ME gübreleriyle giriş yapan Gübretaş, Etkili Fosfor Teknolojisi (EFT) ile geliştirilen RICHNESS gübresini de İzmir Bölge Birliğinde düzenlenen toplantılarda tanıttı.

Leolife 8.21.0 gübresi içeriğinde azot, fosfor, kükürt ve çinkonun yanı sıra yüzde 15 organik madde içeriyor. Yüzde 19 suda çözünür fosfor, yüzde 10 humik+fulvik asit ve yüzde 10 suda çözünür kükürt içeriğiyle pazardaki benzer ürünlerden farklılaşıyor. Leolife 8.21.0, zengin içeriği ile bitkilerin köklenmesini destekliyor, üstün kaliteli ürün ve bol verimli mahsul hasat edilmesini sağlıyor.

Leolife 24.0.0 gübresi yüzde 24 azot ve yüzde 20 kükürtün yanı sıra yüzde 20 organik madde ve yüzde 14 humik+fulvik asit içeriyor. Leolife 24.0.0 azot kullanım verimliliğini artırarak içerisindeki organik madde sayesinde yüksek pH’lı topraklarda yetişen bitkilerin azot alımını kolaylaştırıyor.

Gübretaş’ın dengeli organomineral taban gübresi Leolife 11.11.11 ise azot, fosfor, potasyum, kükürt ve çinkonun yanı sıra yüzde 15 organik madde içeriyor. Ürün suda çözünür fosfor, kükürt ve humik+fulvik asit içeriğinin yüksekliği ile ön plana çıkıyor. Bitkilerin ilk gelişim evrelerini hızlandıran Leolife 11.11.11, kök ve toprak üstü aksamının daha iyi gelişimine destek oluyor.

Fosfor protektanlı gübreler arasında olan ve 5 adet bitki besin maddesinden oluşan Royal Starter EFT Richness gübresi içeriğinde azot, fosfor, potasyum, magnezyum ve kükürt bulunduruyor. EFT Richness gübresi, dengeli deseni sayesinde tüm bitkilerde başlangıç gübresi olarak kullanılabiliyor.

Soyan soyana! Tarım Kredi Marketlerde 9 milyon lira naylon fatura vurgunu! Soyan soyana! Tarım Kredi Marketlerde 9 milyon lira naylon fatura vurgunu!

EFT Richness gübresinin klasik başlangıç gübrelerinden farkı ise içerdiği teknoloji sayesinde fosforun toprakta bağlanmasını engelliyor, bitkilerin bu besin elementinden maksimum düzeyde ve uzun süre faydalanmasını sağlıyor.