CHP kapatılan Şeker Kurumu için Meclis araştırması istedi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde şeker piyasasını düzenleyen Şeker Kurumu’nun kapatılmasının ardından bu sektörde yaşanan olumsuzlukların belirlenmesi ve çözüm yollarının bulunması amacıyla Meclis Araştırılması açılmasını istedi.

CHP kapatılan Şeker Kurumu için Meclis araştırması istedi

Gürer, ayrıca Şeker Kurumunun kapatılmasının olumsuz sonuçlarının yanı sıra nişasta bazlı şeker üretimi ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcı ithalatıyla ilgili olarak da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle 2 ayrı yazılı soru önergesi verdi.

MECLİS ARAŞTIRMASI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Başkanlığına sunduğu Meclis Araştırma Önergesinde, 2001 yılında kurulan Şeker Kurumu’nun 2018 yılında kapatıldığını ve kurumun yetkilerinin Tarım ve Orman Bakanlığına devredildiğini anımsattı.

Kapatılan Şeker Kurumu’nun; ülkenin kendine yetecek düzeyde şeker üretim ve arzını sağlayacak planlama ve düzenlemeler ile pancar ve şeker üreticilerinin sağlıklı bir piyasada çalışmalarına ortam hazırlayacak düzenlemeler yapmasını sağlamakta görevli olduğunu hatırlattı.

Ömer Fethi Gürer, “Pancardan şeker üretimi dünya da gelişmiş ülkelerde ekonomik ve sosyal çıkarlar nedeniyle destekleniyor. Pancar üretimi dünyada pek çok ülkede korunan bir ürün. Ülkemizde de şeker fabrikalarının toplam kapasitesi 3.151 bin ton/yıldır. Ayrıca; Pancar’dan üretilmeyen Nişasta bazlı şeker üretim kurulu kapasitesi 1 milyon ton/yıl ve kota almadan üretimini yurt dışına satmak koşuluyla kuruluş izini alan 5 şirketin kurulu kapasitesi 344 bin ton/yıl düzeyindedir. Kotaya tabi olmayan üreticiler dikkate alındığında, ülkenin nişastadan şeker üretim kapasitesi 1.344 bin ton/yıl olmaktadır” dedi.

Şeker Kurumunun son beş yıllık verilerine göre ülkede ortalama toplam şeker tüketiminin (Pancar+NBŞ) yaklaşık 2.250 bin ton/yıl düzeyinde olmasına karşın, kurulu üretim kapasitesinin 3.151bin ton pancar ve yaklaşık 1 milyon ton/yıl nişasta kökenli şeker olmak üzere 4,151 milyon ton/yıl olduğunu ifade eden Gürer,

TÜRKİYE’DE ÜRETİLMEYEN SENTETİK ÜRÜN OLAN YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICILAR İTHAL EDİLİYOR!

“Bu durum ülkemizde kapasite fazlalığı gibi görülse de ülkemizde üretilmeyen ve sentetik ürün olan Yüksek Yoğunluklu tatlandırıcıların ithal yolu ile ülkemize gelmesi ve gıdada kullanılır olması bu verileri doğal olarak olumsuz etkiliyor.

Bu nedenle Şeker Pancarından şeker üretiminin korunması, desteklenmesi ekim alanlarının azalmaması için iktidarının çalışmalar yürütmesi şarttır. Durumun alanda çiftçilerle görüşülmesi, sorunların belirlenmesi, bakanlığın çalışmaları ile konunun bir bütün olarak araştırılması önemli yarar sağlayacaktır. Şeker Pancarı stratejikbir ürün olması nedeni ile konunun ele alınarak izlenmesi ülke tarımı adına önemli ve yararlı olacaktır” dedi.

PANCAR EKİM ALANINDA DARALMA VAR MI?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle iki ayrı soru önergesi de verdi.

Gürer ilk önergesinde, Şeker Kurumu’nun kapatıldığını hatırlatarak, “2018 yılında ülkemizde ekim alanlarında daralma var mıdır? Şeker üretimi toplamda ne kadar olmuştur? Kaç çiftçi 2018 yılında fabrikalara ürün vermiştir? Kaç çiftçi kota cezası uygulanmıştır? Ülkemizde halen şeker ithalatı yapılmakta mıdır? Şeker ihracatı yapılmakta mıdır? Şeker pancarında kota uygulaması özelleşen fabrikalardada devam edecek midir?” şeklindeki soruların yanıtlanmasını istedi.

YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICILAR NE KADAR İTHAL EDİLDİ?

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bir diğer soru önergesinde ise pancardan şeker üretiminin dünyada gelişmiş ülkelerde ekonomik ve sosyal çıkarlar nedeniyle desteklendiğini belirterek, şu soruları yöneltti: “2018 yılında şeker fabrikaları tam kapasite ile çalışmışlar mıdır? NBŞ üreten fabrikalar kapasiteleri tam olarak kullanmış mıdırlar? NBŞ yurt içinde ne kadar satış yapılmıştır? Ülkemizde gıdada kullanılan Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların ithal yolu ile ülkemize giriş miktarı nedir? Yüksek yoğunluklu tatlandırıcı 2018 yılında ne kadar ithal edilmiştir?”

TARIMDANHABER

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2019, 18:44
YORUM EKLE