Tarımdan Haber olarak 29 Ocak'ta 'Tarım Bakanlığı'nda atamalar netleşmeye başladı' haberimizde gündeme getirdiğimiz Mehmet Ünal Yılmaz'ın atama kararnamesi Resmi Gazete'de bugün yayımlandı. Et ve Süt Kurumu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanılığına Bakanlık Müşaviri Mehmet Ünal Yılmaz atandı. Yılmaz'ın atama kararnamesinin bu kadar gecikmesi dikkat çekti.

Mehmet Ünal Yılmaz Kimdir?

Siirt 17.04.1964 tarihinde doğdu.

BİTİRDİĞİ OKUL: Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F.Kamu Yönetimi 1987 Türkiye Orta Doğu ve Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Lisans Üstü Uzmanlık Programı 2000

1989-1997 tarihleri arasında Yem Sanayi ve Türk A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığında değişik kademelerde Memur, Şef, Uzman ve Personel Şube Müdürü olarak görev yaptıktan sonra, kuruluşun Özelleştirilmesi sonucu, 28.04.1997 – 08.01.2003 tarihleri arasında Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığında Şef, Eğitim Uzmanı, daha sonra da Personel Dairesi Başkanlığı Bağlı ve İlgili Kuruluşlardan sorumlu Şube Müdürü olarak görev yapmıştır.

08.01.2003 tarihinde Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı olarak naklen atanmış olup, 5286 sayılı Kanunla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kapatılması sebebiyle 16.03.2005 tarihinde Bakan müşaviri olarak atanmıştır.

30.11.2006 tarihinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına vekaleten atandığı göreve 16.03.2009 tarihinden itibaren asaleten atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.