TVHB Başkanı Ali Eroğlu, yaptığı açıklamada, 21 Kasım'da gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı 3. Tarım Orman Şurası'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eroğlu, 14 yıl sonra yapılan şuranın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın  "Türk tarımını geliştirecek, Türk çiftçisini güçlendirecek tüm kararların yakından takipçisi olacağım" şeklindeki ifadelerinin de yer aldığı sonuç bildirgesiyle noktalandığını belirtti.

SORUMLULUK ARTIK İCRA MAKAMINDA

Öncelikle 2019-2023 yıllarını kapsayan on birinci kalkınma planında ülkemiz hayvancılığı ile ilgili yapılacakların belirlendiğini, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda ise planda belirlenen hedeflere nasıl ulaşılacağına yer verildiğini kaydeden Ali Eroğlu, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2019-2023 Yılları Stratejik Planı'nda da ülkemiz hayvancılığı ile ilgili önemli tedbirler öngörülmektedir. Bu belgeler hazırlandıktan, hedefler belirlendikten sonra bir de 3.Tarım Orman Şurası düzenlenmiştir. Ancak unutmayalım ki, şuralar icra organı değildir. Alınan kararlar tavsiye niteliğinde olup, bu kararların uygulanıp-uygulanmaması veya eksik uygulanması icra makamının sorumluluğundadır. Mesleğimizin çalışma alanına giren 15 çalışma grubunda, Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, temsilcilerimizle yer aldık ve grup kararlarına önemli katkılar sağladık."

2. ŞURA'NIN KARARLARI UYGULAMAYA KONMADI

Ali Eroğlu, 2004 yılında yapılan 2. Tarım Şurası'nda, ülkemiz hayvancılığı ile ilgili meraların ıslahından, tarımsal ve hayvansal desteklemelere, tarım- sanayi-pazar entegrasyonundan hayvan refahına kadar çok ciddi kararlar alındığını, ancak geçer süreçte bunların uygulanmadığını söyledi.

YOL HARİTASI VE EYLEM PLANI

Aynı şekilde 14 yıl aradan sonra yapılan 3.Tarım Orman Şurası'nın sonuç bildirgesinde 60 maddelik kararla tarım sektörünün sorunlarına çözüm öngörüldüğünü dile getiren Ali Eroğlu'nun, kararların 9'unun hayvancılığı doğrudan ilgilendirdiğini ve 2. şuraya göre çok daha kapsamlı olduğunu belirtti. Türkiye'de tarım ve hayvancılık sektörünün yaşadığı sorunların sır olmadığını, bu sorunları çözecek bilgi birikimine sahip yeterli uzman bulunduğunu kaydeden Ali Eroğlu, "Şurada alınan kararlara kimsenin itirazı yok. Önemli olan alınan kararlarla ilgili ciddi ve kararlı adımlar atmaktır. Artık sorumluluk, bu kararları uygulamaya dökecek icra merciine aittir. 2. Tarım Şurası'nda da çok önemli kararlar alınmış, ancak uygulanmamış, ya da eksik uygulanmıştır. Türk Veteriner Hekimler Birliği olarak, biran önce yol haritası belirlenmesini ve eylem planının uygulanmasını bekliyoruz. Şurada alınan kararların uygulanabilirliği konusunda takipçi olacağız. TVHB olarak, sektörün sorunlarının çözümüne katkı vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum" diye konuştu.