Uygulama tebliğine göre düşük faizli tarım kredilerinin kriterleri özetle şöyle:

Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği: Faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için; 10 baş ve üzerinde manda veya damızlık süt sığırı işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri, manda veya holstein (siyah alaca / kırmızı alaca) ve jersey ırkı Damızlık Belgeli süt sığırı alımlarını, barınak yapımını ve tadilatını, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımı, kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş ve biyokütle) üretmek için gerekli olan tesis ve alet-ekipman alımını, kurulu işletmelerin münferit alet, ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler, işletme kredisi kapsamında değerlendirilir. Süt sağım tesislerinde, zirai kredilendirme belgesi yerine işletme bazında düzenlenen deney raporu esas alınır.

Kredi ile temin edilecek damızlık süt sığırları, Türkvet Kayıt Sistemi'ne kaydedilmiş, Damızlık Belgesi'ne sahip, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami 36 aylık (manda için 48 aylık) olması gerekir.

Damızlık etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği: Üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için; 10 baş ve üzerinde damızlık etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmaları gerekir. Damızlık etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri, etçi ırklar olan Angus, Hereford, Şarole ve Limuzin ırkı ile kombine ırklar olan Montbeliard, Brown Swiss ve Simental Damızlık Belgeli hayvan alımlarını, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımını, kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (damızlık etçi sığır işletmelerinde sadece güneş, kombine sığır işletmelerinde ise güneş ve biyokütle) üretmek için gerekli olan tesis ve alet ekipman alımını, kurulu işletmelerin münferit alet, ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Kombine ırklar ile kurulacak işletmelerde süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı alımı yatırım kredisi kapsamında değerlendirilir. Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler işletme kredisi kapsamında değerlendirilir.

Kredi ile temin edilecek damızlık sığırlar Türkvet Kayıt Sistemi'ne kaydedilmiş, Damızlık Belgesi'ne sahip, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami 36 aylık olması gerekir.

Damızlık düve yetiştiriciliği: Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için; 50 baş ve üzerinde işletme kurmaları veya işletme kapasitesini 50 baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

Damızlık düve yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımını, kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş) üretmek için gerekli olan tesis ve alet ekipman alımını, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar.

Kredi ile temin edilecek damızlık dişi danalar, Türkvet Kayıt Sistemi'ne kaydedilmiş, Damızlık Belgesi'ne sahip ve 4-13 aylık olması gerekir.

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği: Faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için; 10 baş ve üzerinde kapasiteye sahip büyükbaş hayvan yetiştiriciliği işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

Kredi ile temin edilecek inek; Türkvet Kayıt Sistemi'ne kaydedilmiş, kültür ırkı veya melezi, azami 48 aylık olması ve en az bir doğum yapmış olması gerekir.

Büyükbaş hayvan besiciliği: Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için; 10 baş ve üzerinde manda dahil olmak üzere besi sığırcılığı işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanların azami 20 aylık erkek olması gerekir. Ayrıca alınacak hayvanların Türkvet Kayıt Sistemi'ne kaydedilmiş olmaları ve Türkvet Kayıt Sistemi'nde en az 3 ay süreyle kayıtlı olmaları zorunludur.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği: Üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için; koyun için en az 50 baş, keçi için en az 25 baş kapasiteye sahip işletme kurmaları veya işletme kapasitesini bu kapasiteler üzerine çıkarmaları gerekir.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri hayvan alımlarını, barınak yapımı ve tadilatını, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını, kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş) üretmek için gerekli olan tesis ve alet ekipman alımını ve diğer yatırım giderlerini kapsar.

Kredi ile temin edilen hayvanların; Koyun Keçi Kayıt Sistemi'ne kaydedilmiş ve 9-24 aylık olması gerekir.

Küçükbaş hayvan besiciliği: Kredi kullandırılabilmesi için; 100 baş ve üzerinde küçükbaş hayvan besi işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini 100 baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanların en az 3 aylık ve erkek olması gerekir.

Küçükbaş hayvan besiciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi ve çayır biçme makinesi alımını, kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş) üretmek için gerekli olan tesis ve alet-ekipman alımını ve diğer yatırım giderlerini kapsar.

Düşük faizli kredilerinden yararlanmak isteyenler Ziraat Bankası veya Tarım Kredi Kooperatifl eri'ne başvurmaları gerekiyor.

Ali Ekber Yıldırım (Dünya Gazetesi)