Su ürünleri yetiştiriciliği destekleri belli oldu

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği, 3 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlandı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onaylı, su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip, su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı yetiştiricilere yapılacak su ürünleri desteğinden, kamu kurum ve kuruluşları yararlanamayacak.

Su ürünleri yetiştiriciliği destekleri belli oldu
banner200
banner217

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında, su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek su ürünleri desteği ile ilgili usul ve esasları belirledi.

DESTEKLENECEK SU ÜRÜNLERİ

Su ürünleri desteği; alabalık, midye, yeni türler (mersin, kalkan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, sarıkuyruk, trança, yayın, karabalık, yılan balığı, tilapya, karadeniz alası ve kırmızı benekli alabalıklar (Salmo Türleri), kerevit ve karides için verilecek. Su ürünleri yetiştiricilik belgesi bulunan ve entansif şekilde yetiştiricilik yapanlar ile midye yetiştiriciliği de destekleme kapsamında olacak.

Bakanlıktan onaylı kapalı sistemde su ürünleri yetiştiricilik projesine sahip olup bu projesine göre üretim yapan işletmelere 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda belirtilen miktarda, üretilen ürünlerin birim fiyatına ilaveten destekleme yapılacak.

Bir işletmenin su ürünleri desteğinden faydalanabileceği en fazla miktar yılda, Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen 500.000 kg ile sınırlı olacak. 250.000 kg'a (250.000 kg dahil) kadar olan kısmına birim fiyatın tamamı, 250.001-500.000 kg (500.000 kg dahil) olan kısmı için birim fiyatın %50'si dikkate alınacak.

İşletmenin su ürünleri yetiştiricilik belgesinde, tesis (proje) kapasitesi (ton/yıl) için belirtilen mevcut durumdaki kapasite dikkate alınacak. Satış belgelerindeki kg fiyatları Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliğinin görüşü alınarak Bakanlık tarafından açıklanacak ürünün kg/maliyet değerinin %75'inden düşük olan satış belgeleri destekleme kapsamı dışında tutulacak.

İşletmesinde yetiştirdiği yavru balıkları başka işletmelerden satın alanlar, bu balıkları Bakanlıktan izinli kuluçkahanelerden, su ürünleri yetiştiricilik belgesinde yavru üretim izni olan işletmelerden, üniversite veya araştırma enstitülerine ait kuluçkahanelerden temin edecekler.

Yetiştirilen ürünlerin büyüme sürelerinin belirlenmesinde, yetiştiriciliği yapılan tür, bölgenin çevre özellikleri ve yetiştirme sistemi il müdürlüğünce göz önünde bulundurulacak.

SU ÜRÜNLERİ DESTEĞİNE BAŞVURU TARİHLERİ

Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, en geç 30/11/2016 tarihine kadar, yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmek ve Tebliğ kapsamında istenen belgeleri teslim etmek zorunda olacaklar. Belirtilen son müracaat tarihine kadar müracaatta bulunmuş yetiştiricilerin, Aralık ayına ait satış belgeleri veya hasat tespit tutanakları en geç 13/1/2017 tarihine kadar teslim edilebilecek.

Yetiştirici örgütlerine üyelik şartı aranan destekleme ödemelerinde, merkez birliğini kurmuş olan; Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş su ürünleri kooperatif üyelerinden, hak ettikleri desteklerden hizmet bedeli olarak, ödenen desteğin %2'si oranında birim kooperatif veya il/ilçe birliklerine, kesinti yapılan bu bedelin içerisinden de %20'si oranında üst kooperatif veya merkez birliğine “Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme" adı altında kesinti yapılacak.

HACİZ YAPILAMAYACAK

2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra ve temlik vb. işlemler yapılamayacak.

Tebliğ 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Kaynak: gidahatti.com

YORUM EKLE
banner151