Bolu’da bitkisel üretim desteği 10 milyon lirayı aştı!

Bolu il genelinde tarımsal destekler için 2016 yılında 16 bin 456 bireysel müracaat yapılırken, 10 milyon 638 bin lira destek ödemesi yapıldı.


Bolu’da bitkisel üretim desteği 10 milyon lirayı aştı!
banner200

Konuyla ilgili olarak Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından şu bilgiler verildi:

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen Çiftçi Kayıt Sistemi üzerinden yapılan Tarımsal Desteklemeler 2016 yılında da devam etti.

Üretimi arttırmanın yanında, kalite,sağlık,verimlilik ve çiftçilerimizin refahı da göz önünde bulundurularak yapılan tarımsal desteklemeler, 27 Mayıs 2015 Tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bitkisel Üretime Destekleme yapılmasına Dair Tebliğ doğrultusunda uygulandı.

İl Genelinde destekleme miktarları Bolu il merkezi ve ilçelerinde 16.456 bireysel müracaata 10.637.881 TL. olarak gerçekleştirilmiş olup,desteklemeye hak kazanan çiftçilerin hesabına aktarıldı. Üretim Yılı içerisinde Çiftçi Kayıt Sistemi güncelleme şartı da aranan destekleme müracaatları ilgili tebliğ hükümleri doğrultusunda belirlenen tarihler arasında kabul edilmiş olup, destekleme kalemleri, desteklenen çiftçi sayıları ve destekleme miktarları aşağıdaki maddeler doğrultusunda gerçekleştirildi.

1-Mazot,Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi: Müracaatlar 01.01.2015-31.122015 tarihleri arasında kabul edilmiş, 9472 çiftçimize 4.877.437 TL. destekleme ödemesi yapılmıştır.

2-Organik Tarım Desteklemesi: Müracaatlar 11.01.2016-25.03.2016 tarihleri arasında kabul edilmiş, 4 çiftçimize 1.363,78 TL destekleme ödemesi yapılmıştır.

3-Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Hububat-Baklagil Fark Ödemesi Desteği

a-Hububat-Baklagil Fark Ödemesi Desteği: Müracaatlar 01.10.2015-29.04.2016 tarihleri arasında kabul edilmiş 1726 çiftçimize 1.038.071,40 TL destekleme ödemesi yapılmıştır.

b-Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteği: Müracaatlar 01.10.2015-01.04.2016 tarihleri arasında kabul edilmiş Göynük ilçemizde 183 çiftçimize 538.000 TL destekleme ödemesi yapılmıştır.

4-Yem Bitkileri Üretimi Desteklemesi: Müracaatlar 01.01.2015-16.11.2015 tarihleri arasında kabul edilmiş, 2230 çiftçimize 1.673.812,22 TL destekleme ödemesi yapılmıştır.

5-Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteklemesi: Müracaatlar 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında kabul edilmiş, 1815 çiftçimize 457.243,79 TL destekleme ödemesi yapılmıştır.

6-Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretimi Desteklemesi: Müracaatlar 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında kabul edilmiş, 1 tüzel kişiliğe 32.084,78 TL destekleme ödemesi yapılmıştır.

7-Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı Desteklemesi: Müracaatlar 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında kabul edilmiş, 13 çiftçimize 4.137,80 TL destekleme ödemesi yapılmıştır.

8-Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği: Müracaatlar 28.10.2016 tarihine kadar devam etmiş, Göynük ve Mudurnu İlçemizde 1001 çitçimize 2.003.344,32 TL destekleme ödemesi yapılmıştır.

Bakanlığımızca yürütülmekte olan tarımsal desteklemeler kapsamında 2016 Üretim Yılı Bitkisel Üretim Desteklemeleri de 4 Ağustos 2016 Tarihli ve 29791 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bitkisel Üretime Destekleme Yapılmasına Dair Tebliğ (2016/29) doğrultusunda yürütülmekte olup destekleme tutarları Bakanlığımız ödeme talimatları doğrultusunda çiftçi hesaplarına önünüzdeki aylarda aktarılacaktır. Üretim Yılı içerisinde Çiftçi Kayıt Sistemi güncelleme şartı da aranan destekleme müracaatları, ilgili tebliğ hükümleri doğrultusunda belirlenen tarihler arasında kabul edilmiş olup, destekleme kalemleri, desteklenen çiftçi sayıları ve destekleme miktarları aşağıdaki maddeler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

1-Mazot,Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi: Tebliğ hükümleri doğrultusunda müracaat şartı aranmaksızın 2016 ÇKS güncellemesini yaptıran ve toplam arazi varlığı 1 dekar üstü olan tüm çiftçilerimiz desteklemeden faydalanacaktır.2016 Üretim Yılı Tebliğ hükümleri doğrultusunda 50 dekar üstü arazilerde toprak analizi şartı da kaldırılmıştır. 9.050 çiftçimize 4.338.443,43 TL. destekleme ödemesi yapılacaktır.

2-Organik Tarım Desteklemesi :Müracaatlar 09.01.2017-24.03.2017 tarihleri arasında olup, destekleme çalışmaları Bakanlığımızın belirlediği takvim doğrultusunda devam etmektedir.

3-Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Hububat-Baklagil Fark Ödemesi Desteği

a-Hububat-Baklagil Fark Ödemesi Desteği: Müracaatlar 30.09.2016-01.05.2017 tarihleri arasındadır. Desteklemeler dönemler halinde yatırılmaktadır.20.01.2017 verilerine göre 954 çiftçimize 394.970,22 TL destek yapılacak olup, müracaatlar 01.05.2017 tarihine kadar süreceğinden destekleme miktarında da artış görülecektir.

b-Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteği: Müracaatlar 30.09.2016-31.03.2017 tarihleri arasındadır.Destekleme çalışmaları Bakanlığımızın belirlediği takvim doğrultusunda devam etmektedir.

4-Yem Bitkileri Üretimi Desteklemesi: Müracaatlar 01.01.2016-18.11.2016 tarihleri arasında kabul edilmiştir. 20.01.2017 tarihi verilerine göre 739 çiftçimize 961.682,78 TL destekleme ödemesi yapılacaktır.Bazı ilçelerimizde destekleme çalışmaları devam ettiğinden destekleme miktarlarında da artış olacaktır.

5-Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteklemesi: Müracaatlar 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında kabul edilmiş, 1451 çiftçimize 334.973,96 TL destekleme ödemesi yapılacaktır. Destekleme çalışmaları devam ettiğinden destekleme miktarlarında da artış olacaktır.

6-Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretimi Desteklemesi: Müracaatlar 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında kabul edilmiş, destekleme çalışmaları Bakanlığımızın belirlediği takvim doğrultusunda devam etmektedir.

7-Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı Desteklemesi: Müracaatlar 01.01.2016-02.09.2016 tarihleri arasında kabul edilmiş, 14 çiftçimize 25.897,56 TL destekleme ödemesi yapılacaktır.

8-Alan Bazlı Fındık Desteği: 09.09.2016 tarihli ve 29826 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair" 2016/9150 nolu Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca; 2016 üretim yılı fındık alan bazlı gelir desteği başvuruları 09.09.2016 tarihinde başlayıp 30 Aralık 2016 tarihinde sona ermiştir.Destekleme çalışmaları devam etmektedir.

Bitkisel üretim destekleme çalışmaları doğrultusunda Bolu İli köy ve mahallelerinde çiftçi eğitim çalışmaları devam etmektedir. Köy ve mahallelerde gece eğitimleri düzenlenerek çiftçileri bitkisel üretim desteklemeleri konusunda bilgilendirme çalışmaları devam etmektedir.

Yıl içerisinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca tebliğ ve talimatları doğrultusunda desteklemeler ve yapılan değişikliklerle ilgi bilgilendirme amaçlı çiftçi mektupları yazılmakta, Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü internet sitesinde duyurular yapılmakta, bilgilendirme çalışmalarında yerel basından da destek alınmaktadır.

Çiftçi müracaatları doğrultusunda köy ve mahallelerde yem bitkileri üretimi ve Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan desteklemesi müracaatlarının tamamı arazide kontrol edilmekte, diğer destekleme müracaatlarında da örnekleme şeklinde arazi kontrolleri yapılmaktadır.

Çiftçilerin süresi içinde müracaatlarını yaparak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından bundan sonra yapılacak olan desteklemelerden de en uygun şekilde faydalanmalarını sağlamak için, köylerde gece toplantıları yapılarak bilgilendirme ve eğitim çalışmaları devam etmektedir.

YORUM EKLE
banner151

banner251