Kırlareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 26.04.2023 tarih ve 32172 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2023 YILI SU KULLANIM HİZMET BEDELİ DESTEKLENECEK

Kararla, sulama birlikleri ile kooperatifleri tarafından işletilen sulama sahalarında tarımsal üretim yapan çiftçilerin, 2023 yılı su kullanım hizmet bedellerinin desteklenerek üretim maliyetlerinin azaltılması ve rekabet güçlerinin artırılması ile bu kapsamda gıda arz güvenliğinin ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

SU KULLANIM HİZMET BEDELİNİ DÖNEMİ İÇİNDE ÖDEYEN ÜRETİCİLERE YÜZDE 50 DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILACAK

İyi tarım uygulamaları ve organik tarım desteği ile ilgili önemli duyuru! Son gün 26 Mayıs! İyi tarım uygulamaları ve organik tarım desteği ile ilgili önemli duyuru! Son gün 26 Mayıs!

Sulama kooperatifleri tarafından üreticiler adına tahakkuk ettirilen su kullanım hizmet bedelini dönemi içinde ödeyen üreticilere yüzde 50 destekleme ödemesi yapılacaktır.

SULAMA KOOPERATİFLERİ İCMALLERİ 2023 ÜRETİM YILI SONUNDA İL-İLÇE TARIM MÜDÜRLÜKLERİNE TESLİM EDECEK!

2023 üretim yılı sonunda sulama kooperatifleri tarafından su kullanım hizmet bedelini ödeyen üreticilere ait icmaller il-ilçe tarım ve orman müdürlüklerine teslim edilecek, Müdürlükler tarafından gerekli kontroller yapılıp onaylanan icmaller, ödenmek üzere Bakanlığımıza gönderilecektir."