Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2020/25) gereğince yapılan hibe başvuruları Bakanlığımızca değerlendirilerek sonuçlandırılmıştır.

HİBE DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANANLARIN LİSTESİ YAYINLANDI

Kesinleşen değerlendirme sonuçlarına göre hibe desteği almaya hak kazanan başvuru sahiplerine ait asıl ve yedek listeler İl Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemizde yayımlanarak ilan edilmiştir. Listeler 5 (beş) iş günü 29 Mayıs - 2 Haziran) süreyle ilanda kalacak olup başvuru sahiplerine ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. Başvuru sahipleri, 2020/25 No.lu Tebliğin 32. maddesinin 5. bendine göre;

15 GÜN İÇİNDE İL MÜDÜRLÜĞÜNE ŞAHSEN BAŞVURU YAPILMASI İSTENDİ

A iş planı (Makine ekipman alımı) için askı ilanını takip eden 15 (on beş) iş günü (29.05.2023-16.06.2023) içinde,

Yatırımcılar, İl Müdürlüğümüze şahsen başvuru yaparak hibe sözleşmesi ve eki dokümanları teslim etmek zorundadır. Süresi içerisinde sözleşme imzalamayan hak sahipleri bu haklarını kaybedecekler ve yedek listeden hak sahibi olanlar sözleşmeye çağrılacaktır."