İYİ Parti Tarım ve Kırsal kalkınmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ergin Kahveci, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: "Kuraklığın bütün yükünü, Tarım Sigortaları Sistemi TARSİM A.Ş'ye yüklemek gerçeklikten kopuşun daniskasıdır. TARSİM'in kestiği kuraklık poliçesi sayısı 80 bin adet civarındadır. Kuraklık sigortası yaptıran çiftçi sayısı ise 20 bin kişi civarındadır. Oysa 2 milyonun üzerinde çiftçimiz vardır. Yani, toplam çiftçi sayısının %1'i kadar TARSİM kapsamında kuraklık sigortalı çiftçimiz vardır. Hâlbuki kuraklıktan etkilenen çiftçi sayısı, TARSİM sigortası yaptıran çiftçi sayısının çok üzerindedir.

TARSİM tarafından sigorta edilen çiftçi sayısının, mağdur çiftçi sayısının en fazla %5'i kadar olduğu tahmin edilmektedir. TARSİM, 20.000 çiftçi dahi olsa sigortalılarına karşı yükümlülüklerini yerine getirerek, bir an önce kuraklık hasar oranlarını belirlemelidir. Hasar oranına göre, %30 olan risk'e katılım miktarını %10'na çekmelidir. Poliçe verim değerlerine göre, hasarın %90'nını ödemelidir. İlave olan %20'lik risk katılım payı, Devlet Desteğinden karşılanmalıdır. Köy bazlı kuraklık sigortası uygulamasından biran önce parsel bazlı kuraklık sigortası uygulamasına geçilmelidir. Bunun için 2022 yılı uygulama yılı olacak şekilde çalışmalar bitirilmelidir.

KURAKLIK SİGORTASI OLMAYAN MAĞDUR ÇİFTÇİLERİMİZ İLE İLGİLİ

TARSİM kapsamında sigortası olmayan ve kuraklıktan etkilenen iller ve çiftçiler üzerinden kuraklık zararı, “tabii afet” kapsamına alınmalıdır. 2090 Sayılı Tabii Afetler kanundaki; hasara uğrayan mağdurların hasar durumları, gelirlerinin %40’ından fazla olmalıdır hükmü, kuraklık ile diğer sigortalanamaz riskler için çiftçiler açısından, tarımsal gelirlerinin, %20’sinden fazla olmalıdır şeklinde değiştirilmelidir.

Kuraklıktan etkilenen ve TARSİM kapsamında olmayan çiftçiler ve hasarları biran önce belirlenmelidir. Zarar gören çiftçilerin, SGK ve BAĞKUR borçları, prim ödemeleri, banka ve Tarım Kredi Kooperatifi borçları 2.ci hasat sezonu sonuna kadar faizsiz olarak ertelenmelidir. 7316 sayılı Torba Yasa kapsamında, borç yapılandırılması hakkı olup kuraklıktan zarar gören çiftçilerin yapılandırma hakları, iki üretim sezonu sonuna ertelenmelidir.

2019-2020-2021 ekim dönemine ait tarımsal destekleme tutarlarının tamamı en geç Eylül ayı sonu itibariyle hesaplarına yatırmalıdır. Ortalama verimler üzerinden çıkan hasar oranlarına göre, çiftçinin ne kadar ürün zararı varsa, bu miktarları hiç olmazsa açıklanan fiyatlar üzerinden tazmin edilmelidir. Prim tutarı olan 10 krş’ları da ihmal etmeden ödenmelidir. Yok bu kadar uğraşamayız diyorsanız, çiftçilerimizin gelecek sezon üretimde kalabilmeleri için işletme sermayesi olarak:

Buğday için en az 185 TL/dekar,

Arpa için en az 125 TL/dekar,

Kırmızı Mercimek için 140 TL/dekar (hak ettikleri destekleme ödemeleri hariç) kuraklık primi ödenmelidir.