Milli Gazete'den Saadettin İnan'ın haberine göre, Geçtiğimiz ay yapılan ve 3 bin semaverin dağıtıldığı seçimlerde Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Yalçın Bekler'in bu göreve 'hile ve muvazaalı' bir şekilde seçildiği ortaya çıktı. Bekler'in seçilme hakkı bulunmamasına rağmen bu göreve seçilebilmek için kooperatifin ana sözleşmesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın haberi ve bilgisi olmadan kendilerini mahkemeye vererek değiştirildi. Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi'nde yaşanan bu skandal, diğer 31 kooperatif içinde kötü bir örnek teşkil edecek.

MAHKEMEYE VERDİ

Pancar çiftçinin ortağı olduğu önemli kooperatiflerin başında gelen Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin geçtiğimiz ay yapılan seçimlerinin arkasından büyük bir skandal çıktı. 60 bin üyesi bulunmasına rağmen 3 bin civarında az bir üyenin katılımıyla yapılan Genel Kurulda, seçimleri kazanan Yalçın Bekler'in, bu seçimlere aday olabilmesi için Kooperatif Ana Sözleşmesinin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bilgi ve görüşü alınmadan mahkeme kararıyla değiştirildiği ortaya çıktı. Söz konusu değişikliğin yapılabilmesi için kooperatif yönetim kurulunun kendisini mahkemeye vermesi ise dikkat çekti.

SEÇİLMESİNE ENGEL MADDELER ÇIKARTILDI!

Kooperatif anasözleşmesine göre, yönetim kuruluna seçilebilmek için; “Son 4 yıl içerisinde en az bir defa pancar ekmiş olmak, Ziraat Odası üyesi olmak ve geçimini ağırlıklı olarak tarımsal faaliyetlerden sağlamak, ile Birlik, Kooperatif ve İştiraklerinde istihdam edilen personel olmamak veya görevden ayrıldığı tarihten itibaren 4 yıllık bir seçim süresi geçmiş olmak" şartı aranıyor.

ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞMESİ İÇİN 3 KERE DAVA AÇILDI

Yalçın Bekler, Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanlığına 2014 yılında seçilmişti. Ancak Bekler'in, yönetim kuruluna seçilebilmesi için kooperatif ana sözleşmesinin istediği şartları taşımadığı ortaya çıktı. Bekler, bunun üzerine mahkeme kararıyla 2015 yılında görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Fakat başkanlık talebinden vazgeçmeyen Bekler, birisini doğrudan kendisi, ikisini ise yönetim kurulu üyesi tarafından olmak üzere mahkemeye üç farklı dava açıldı. Bu davaların Bekler'in seçilmesine engel olan maddelerin kooperatif ana sözleşmesinden çıkartılmak için açılması dikkat çekti. Birinci ve ikinci dava reddedilirken, kooperatif tüzel kişiliğine yönelik Kasım 2016'da açılan üçüncü davada ise Tarım ve Orman Bakanlığı taraf gösterilmediği için mahkeme kooperatifin lehinde karar veriyor.

BAKANLIIN BİLGİSİ OLMADAN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞTİ!T

Turhal 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi yönetim kurulunun talebi üzerine kooperatif ana sözleşmesinde Bekler'in seçilmesine engel olan; “Son 4 yıl içerisinde en az bir defa pancar ekmiş olmak, Ziraat Odası üyesi olmak ve geçimini ağırlıklı olarak tarımsal faaliyetlerden sağlamak, ile Birlik, Kooperatif ve İştiraklerinde istihdam edilen personel olmamak veya görevden ayrıldığı tarihten itibaren 4 yıllık bir seçim süresi geçmiş olmak" şartlarını çıkartıyor. Yani Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bilgisi olmadan Kooperatif yönetim kurulunca açılan dava kendilerince de kabul edilerek Bakanlığa ve ortaklara karşı hile yapılarak ana sözleşme değiştirilmiş oldu.

31 KOOPERATİFE ÖRNEK TEŞKİL EDECEK!

Bunun üzerine 11 Temmuz'da yapılan seçimlerde Yalçın Bekler, yeniden Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanlığına seçildi. Ancak bu skandal gelişme Türkiye'deki 31 pancar ekicileri kooperatifi için de örnek teşkil edecek. Bundan böyle isteyen kooperatif yönetim kurulları, kooperatif anasözleşmesinde kendilerine engel gördükleri maddeleri çıkartmak için mahkemeye giderek istedikleri gibi değiştirebilecekler.