Türkiye'nin 2010 yılından bu yana süregelen canlı hayvan ve kırmızı et ithalatını bitirebilmesi için öncelikle yem açığının kapatılmasının gerektiğinin altını çizen Göker, söz konusu bu politikalarla bunun nasıl başarılabileceğinin merak konusu olduğunu ifade etti. Soru önergesinde, 2017 yılında yapılacak tarımsal desteklemelere ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı'nın 18.08.2017 tarihli ve 30158 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlandığın belirten Göker, “Buna göre geçen yıl hayvan başına 200 lira olarak uygulanan ve 6 yıldır ödenen besi hayvancılığı desteği listede yer almamıştır. Yine geçen yıl programlı aşıları tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri buzağılara ve malaklara 350 lira destek verilmekteyken, bu yıl malak desteği 150 lira olarak uygulanacaktır. Yani malak başına destekte de 200 liralık bir düşüş öngörülmüştür" dedi.

HAYVANCILIKTA KISIR DÖNGÜ OLUŞTURUYOR

Hayvancılık politikalarında yaşanan bu değişiklik adeta büyük bir kısırdöngü olduğunu söyleyen Göker, “Hayvancılıkta ithalata bağımlılıktan kurtulmanın yolunun yerli üretimin teşvikten geçtiği belirten hükümet yetkilileri, anlaşılmaz bir şekilde yerli üretimi baltalayacak politikaları hayata geçirmektedir. Kırmızı ette yaşanan sorunu çözmek adına her yıl yaklaşık 500 bin civarında besilik sığır ithal etmek zorunda kalan hükümet, besilik sığırda yerli üretimi teşvik eden tek kalemi de destek kapsamından çıkararak çok büyük bir yanlışa imza atmıştır" diye tepki gösterdi.

YEM FİYATLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Hayvancılıkta maliyetin yaklaşık yüzde 65-70'lik bölümünü yem fiyatlarının oluşturduğuna dikkat çeken Göker, “Resmi Gazetede yem destekleri de belirlenmiştir. Sulu koşullardaki yonca, tek yıllık yem bitkileri ve sulu şartlardaki silajlık mısır desteği aynı kalmış olup, silajlık tek yıllık yem bitkileri desteği 55 liradan 40 liraya, kuru şartlardaki silajlık mısır desteği 45 liradan 40 liraya ve yapay çayır mera desteği 150 liradan 60 liraya gerilemiştir. Yani bazı destek kalemleri geçen yıl ile aynı seviyede kalırken pek çoğunda önemli oranlarda gerilemeler yaşanmıştır" dedi.

.

Göker, yazılı soru önergesinde şu sorulara sordu:

“Hükümetiniz tarafından açıklanan 'Milli Tarım Projesi' ithal yem ile beslenen ithal hayvanları yerli malı gibi göstermek midir?

Yaklaşık 6 yıldır düzenli olarak ödenen besilik sığır desteğinin kaldırılmasının sebepleri nelerdir?

Malak başına destekte yaşanan 200 liralık azalmanın sebepleri nelerdir?

Et sorununun çözümü için atılan adımların ve alınan kararların üreticiyi zor durumda bırakacağı hususundaki yaygın kanaate katılıyor musunuz?

Yem bitkileri desteğinin aynı kalması ve hatta pek çok kalem de azalmasının sebepleri nelerdir?

Meralarımızın bulunduğu alanların üzerine sanayi tesisleri kurmaya çalışmak yerine meralarımızın ıslah edilerek daha kaliteli yemlerle donatılması Bakanlığınızın gündemine alınacak mıdır?"