Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göre, mısır şurubunun kotalarının artırılarak şeker piyasasını tamamen kendi kontrolüne almaya çalışan ABD'nin küresel şirketi Cargill'in kapsamlı bir şeker raporu hazırladığı ortaya çıktı. Raporda şeker pancarı aleyhine şok tespitlerde bulunan Cargill, doğrudan olmasa da dolaylı yoldan Türkiye'nin şeker ihtiyacını pancardan değil mısır nişastasından karşılamasını savundu!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda şekerle ilgili yeni yapılanma süreci devam ederken, Cargill'in 'şeker sektörüne' yönelik özel ve kapsamlı raporlar hazırladığı ortaya çıktı. Şeker sektörüne yönelik hazırladığı özel raporlarla, yeni yapılanma sürecinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na aklı sıra yol göstermeye çalışan Cargill, şeker pancarı hakkında şok tespitlerde bulundu. Şeker pancarının üretiminde çok su tükettiği ve ekonomiye çarpan etkisinin mısıra göre çok düşük olduğunu ileri süren Cargill, deyim yerinde ise şeker pancarının zararlarını saymakla bitiremedi!

Yaptığı tespitlerle 'Türkiye'nin şeker pancarından zarar ettiğini' ortaya koymaya çalışan Cargill, nişasta bazlı şekerlerin kotasının ilk planda 400 bin tona çıkarılmasını, şeker fabrikalarının özelleştirilmesini ve şeker kotalarının da biran önce kaldırılmasını talep etti.

CARGİLL'DEN TARIM BAKANLIĞINA 'ŞEKER RAPORU'

Bilindiği üzere Şeker Kurumu KHK ile kapatılarak, buradaki yetki ve sorumluluklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na devredilmişti. Bakanlıkta yapılanma süreci devam ederken, ABD'nin küresel şirketi Cargill'in boş durmadığı ortaya çıktı. Cargill, şeker piyasasına yönelik hazırladığı kapsamlı raporlarla sektörü kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmek istiyor.

ÖZEL SUNUMLAR YAPIYOR!

'Ulusal Şeker Piyasası ve Düzenleyici Reform Arayışları' ve 'Şeker Piyasası Mevcut Durum ve Değerlendirme Raporu' başlıklı raporlar hazırlayan Cargill, bu raporları başta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklara, milletvekillerine ve kurum yöneticilerine teslim ederek özel sunumlar yapıyor.

ŞEKER FABRİKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİNİ İSTEDİ!

Raporlardaki tespitler dikkat çekti. Sağlık açısından ciddi tartışma konusu olan nişasta bazlı şekerlerin kotasının 400 bin tona çıkarılmasını talep eden Cargill, şeker fabrikalarının da biran önce özelleştirilerek, şeker kotalarının kaldırılmasını istedi. Bu taleplerini de model önerileri ile ortaya koyan Cargill, şeker pancarı ile ilgili tespitleri ise niyetini ortaya koydu.

ESK'nın ithal edeceği etler Ramazan'da belli marketlerde düşük fiyattan satılacak! ESK'nın ithal edeceği etler Ramazan'da belli marketlerde düşük fiyattan satılacak!

ŞEKER PANCARI ÇOK SU TÜKETİYORMUŞ!

Cargill'in şok raporunda mısır ile şeker pancarı karşılaştırılırken, mısır tarımının ülke ekonomisine olan katkıları saymakla bitirilemedi. Şeker pancarının ise 'daha çok su tükettiği' ve ekonomiye çarpan etkisinin mısıra göre çok düşük olduğu tespitleri yapılarak, dolaylı yoldan Türkiye'nin pancar tarımından çekilmesi savunuldu.

İŞTE RAPORDAKİ PANCAR ALEYHİNE TESPİTLER!

“Yüksek bir verim için mısırın gelişim döneminde yaklaşık 480 mm su isteği bulunmakta iken şeker pancarının su tüketimi yaklaşık 900 mm'dir."

“En önemli sanayi bitkilerinden olan mısır, gerek depolama gerekse yıl boyunca üretim sürecine koşulabilme olanakları sayesinde pancar üretimine nazaran ciddi bir ekonomik katma değer yaratır."

“Pancar niteliği itibarıyla depolama olanağına sahip değildir. Üretim ve işleme süreçleri birbirlerine yakın organize edilmek durumundadır ve üretim süreci hasat sonrasında azami 40 gündür. Geriye kalan süre içerisinde pancar sektöründe gizli işsizlik sorunu hakim olmaktadır."

“TÜİK tarafından yayımlanmakta olan girdi-çıktı tabloları esas alındığında mısır üretiminin toplam 99 sektörlü üretim yapısında 38 adet sektörle doğrudan veya dolaylı ilişkisinin olduğu görülmektedir. Yine bu verilerden hareketle mısır üretimine harcanan bir birim paranın çarpan etkisi 4.42 olarak hesaplanmaktadır. Bu oran pancar tarımında 1.12'dir. Bu kapsamda mısır tarımına harcanan 1 TL, yıl boyunca ortaya çıkan pozitif dışsallıklar ve sektörler arası ilişkiler dikkate alındığını 4.42 TL'lik bir gayri safi yuriçi hasıla yaratmaktadır."