Tarım ve Orman Bakanlığı, Evcil Hayvan Genetik Kaynakları Tescil Ulusal Komitesinin 26/12/2018 tarihli toplantısında tescil edilmesine karar verilen Efe Arısı Ekotipi (Apis mellifera Anatolica) ve Gökçeada Arısı Ekotipinin (Apis mellifera Anatolica) tesciline ilişkin kararlar 16 Mayıs 2019 tarih ve 30776 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak Tarım ve Orman Bakanlığı adına tescil edildi. 

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen Efe Arısı Ekotipinin yayılma alanı Ege, Akdeniz, Marmara ve Orta Anadolu Bölgeleri olup, 2008-2018 yılları arasında yürütülen ıslah çalışmaları sonucunda, bölge arılarına göre koloni indeksi %20, bal verimi %25 yükseltilmiştir. Çamdan bal toplama eğilimi yüksek, hırçın olmayan, hastalıklara dayanıklı, oğul verme eğilimi çok düşük, kışlatma eğilimi yüksek, ilkbahar gelişimi hızlıdır.

Gökçeada bölgesinin yerel ekotipi olan Gökçeada arısı ekotipi ise hızlı gelişerek güçlü koloniler oluşturmaktadır. Bal ve bal mumu verimi yüksektir. Kraliçe arılarının yumurtlama verimi yüksektir.