Balıkesir’de çiftçi hangi ürünü ekerse destek alacak? Mazot-gübre, fark ödemesi ve sertifikalı tohumluk desteği... Balıkesir’de çiftçi hangi ürünü ekerse destek alacak? Mazot-gübre, fark ödemesi ve sertifikalı tohumluk desteği...

Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2022 yılı yem bitkileri askı icmalleri ile ilgili bir duyuru yayınlandı. 9 Kasım 2022 tarih ve 32018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (2022/37) kapsamında müracaatta bulunan çiftçiler adına hazırlanan 2022 yılı Yem Bitkileri Desteği askı icmalleri ekte olduğu belirtilerek, itirazı olan çiftçilerin 27.01.2022 tarihi mesai bitimine kadar ÇKS kayıtlarının bulunduğu İlçe Müdürlüğüne ivedilikle başvurması gerektiği ifade edildi.