Balıkesir'de üretme çiftliğinde üretilen 585 damızlık koç ve koyun 85 üreticiye hibe edildi Balıkesir'de üretme çiftliğinde üretilen 585 damızlık koç ve koyun 85 üreticiye hibe edildi

Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2022 yılı yem bitkileri askı icmalleri ile ilgili bir duyuru yayınlandı. 9 Kasım 2022 tarih ve 32018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (2022/37) kapsamında müracaatta bulunan çiftçiler adına hazırlanan 2022 yılı Yem Bitkileri Desteği askı icmalleri ekte olduğu belirtilerek, itirazı olan çiftçilerin 27.01.2022 tarihi mesai bitimine kadar ÇKS kayıtlarının bulunduğu İlçe Müdürlüğüne ivedilikle başvurması gerektiği ifade edildi.