Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri Değerlendirme Toplantısı'na katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Sorunlarını çözerek, aracıların ortadan kalkmasına vesile olabiliriz. Bu konuda bürokratlara talimat verdim. İnşallah bununla ilgili çalışmaları arkadaşlarımız ortaya koyduğunda, sizlerle de kısa zamanda kamuoyuyla da paylaşacağız. Ekonomimizi yapısal reformlarla güçlü bir noktaya getirdik. Bu reformlar devam edecek. Aldığımız teşvik ve kararlarla hep birlikte bir yandan terörle mücadele edeceğiz, diğer bir yandan da ekonomimiz büyüteceğiz" diye konuştu.

Tüfenkci, kooperatiflerin ekonominin önemli aktörlerinden olduğunu belirterek, "Kooperatiflerin rekabet gücünü artırmalıyız. Ürünleri çeşitlendirmek, uluslararası rekabet edecek düzeyde ürün kalitesini artırmak gerekmektedir. Böyle kooperatiflerimiz var, biz bütün kooperatiflerin rekabet gücünü artırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Küresel ekonomide kooperatiflerin büyük cirolar yaptığına işaret eden Tüfenkci, "Bakanlığımızın birliklerle yakın işbirliği içinde olmasını önemsiyoruz. Ülkemizde tarım satış kooperatifleri önemli bir yere sahip bulunmaktadır. Tarım ürünlerindeki aracıları eğer kaldırmak istiyorsak, kooperatifleri daha da güçlendirmeliyiz. Sorunlarını çözerek, aracıların ortadan kalkmasına vesile olabiliriz. Bu konuda bürokratlara talimat verdim. İnşallah bununla ilgili çalışmaları arkadaşlarımız ortaya koyduğunda, sizlerle de kısa zamanda kamuoyuyla da paylaşacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Tüm kooperatifler bu potansiyele sahip. Yeter ki biz destek verelim, yeter ki önlerini açalım. Bazı vergisel düzenlemeler, desteklemelerle bunun önünü açabiliriz. Tüm kooperatiflerimizin daha da güçlenmesini, uluslararası pazarlarda daha fazla söz sahibi olmasını istiyoruz. Tarım ürünlerini marka haline getirmeliyiz."

"Önümüzdeki dönemde yapmamız gerekenler var. Kurumsal yönetim ilkelerini belirlememiz lazım. Bağımsız denetime tabi olmayan kooperatif ve birlikler için denetim yönetmeliği çıkarılacak. Halen Bakanlığımız projeleri arasında yer alan 'Tarımsal Pazarlamada Kooperatifçiliğin Geliştirilmesi Projesi'ni bir an evvel bitirerek, yaygınlaştırılmasını önemsiyoruz. Birliklerin ürün alımı dönemlerinde ihtiyaç duydukları finansman için uygun şartlarda, faiz sübvansiyonlu kredi kullanabilmelerine yönelik yasal düzenleme çalışmaları yapacağız inşallah. Kooperatif Bilgi Sistemi'nin tarım satış kooperatifleri ve birlikler tarafından etkin ve verimli kullanılması için düzenlemeler yapacağız. Hayvancılık alanında yetiştirici birliklerinin kooperatifleşmesi ile ilgili çalışmalara hız vereceğiz."