Soru önergesinde Türkiye'nin bir çok üründe ithalatçı konuma geldiğini belirten Aksu, Bakan Çelik'e bunun nedenlerini sordu. Türkiye'de ekilen ve dikilen tarım arazisinin giderek azaldığını, bunun da tarımsal üretimi azalttığını ifade eden Aksu, soru önergesinde Bakan Çelik tarafından şu soruların cevaplandırılmasını talep etti.

-2002 yılından 2015 yılına kadar ekilen ve dikilen arazi miktarında ne kadar azalma olmuştur?

-Tarımda kendine yetebilen sayılı ülkelerden birisi iken bugün et ve saman dahil birçok ürünü ithal eder duruma gelmemize yol açan politikaları değiştirecek misiniz?

-Tarımsal üretimi artırmak ve çiftçinin refahını yükseltmek için hangi araçları kullanacaksınız?