İl Müdürlüğü tarafından İlyasköy köyüne ait meralarda 2019 yılında uygulanmaya başlanan ve 2023 yılına kadar devam edecek olan Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi kapsamında 411 dekarlık alanda yonca yetiştiriciliği yapmak üzere 16 çiftçiye ve 47 dekarlık alanda silajlık mısır yetiştiriciliği yapmak üzere 3 çiftçiye hem meralarda otlatma baskısını azaltmak, hem de İlyasköy’de hayvancılığı daha da geliştirmek için çiftçilerin yem bitkisi tohumu ihtiyacına destek olmak amacıyla yonca ve mısır tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.