Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde verilen eğitime İl Müdürü Suat Parıldar, İl Müdür Yardımcısı İrfan Sakinci, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden konu uzmanları, teknik personeller ile çiftçiler katıldı.

İl Müdürü Suat Parıldar eğitimin açılışında yaptığı konuşmada Yalova’da 218.540 dekar olan toplam tarım alanının 117. 439 dekarının işlenen tarım arazisi olduğunu, bu arazilerin de 6.771 dekarının sulanabildiğini ifade ederek; "Çok parçalı ve polikültür tarımın yapıldığı ilimizde 5.375 Hektarlık (%79) kısmı Halk Sulaması, 1.396 Hektarlık (%21) kısmı ise devlet sulaması şeklindedir.

İklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmek için su kıtlığı, taşkın veya kuraklık gibi temel sorunların bertaraf edilmesinde suyun ve su kaynaklarının yönetimi büyük önem arzetmektedir. Günümüzde su kaynaklarının kıtlığı dikkate alındığında salma sulama, yağmurlama sulama vb. gibi iptidai yöntemler yerine basınçlı sulama sistemlerinin kullanımı, sulama altyapısının geliştirilmesinin yanında etkin su kullanımı, yenilenebilir enerji kaynaklarının sulamada kullanımı, bilişim ve uzaktan algılama ile suyun izlenmesi gibi teknolojilerin kullanılması gerekmektedir.

Bu amaçların gerçekleşmesi için sulama desteklemeleri, toprak ve çevre korua konularında hem üreticilerimizin hem de toplum bilincinin yükseltilmesi gerekmektedir.

Stratejik öneme sahip olan tarımsal sulama konusu bakanlığımızca bu yıl ilk kez “Tarımda Tasarruflu Su Kullanma Programı” çerçevesinde ulusal düzeyde eğitim seferberliği başlatılmış olu, programın uygulanması ile tarımsal üretimde etkinlik ve verimliliği artırmak için modern sulama sistemlerinin kullanılmasına ve yaygınlaştırılmasına önemli katkılar sağlanacaktır.

Program içeriğinde planlanan faaliyetler; hedef kitle olan başta çiftçiler, üreticiler ve tüketiciler olmak üzere sektördeki tüm paydaşlara yönelik eğitim, yayım hizmetleri, bilgi verme ve bilinçlendirme çalışmalarımız devam edecektir. Bu kapsamda Üniversitelerimiz, Araştırma Enstitüleri, STK lar ve Eğitim Merkezleri ile İl ve İlçe Müdürlüklerimiz işbirliği içerisindedirler.

Eğitim toplantılarımızın sulama sistemlerinin modernizasyonu ve su tasarrufuna vesile olması umuduyla tüm katılımcılara başarılar diliyorum” dedi.

Suat Parıldar’ın konuşmasının ardından Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Toprak ve Su Kaynakları Bölüm Başkanı Dr.Gülşah Uğlu Tekin ile Yüksek Ziraat Mühendisi Uğur Caymaz katılımcılara Toprak-Bitki ve İklim İlişkileri ile Tarımda Tasarruflu su kullanımı ile ilgili bilgiler aktardılar.