Gümüşhane Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, destekleme başvurusu ile ilgili bir duyuru yayınladı. Duyuruda şunlar kaydedildi:

"​2023 yılı "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği" (2023/41) kapsamında Arılı Kovan Destekleri müracaatları başlamış olup, Bakanlık Arıcılık Kayıt Sisteminde kayıtlı birliğe üye arıcılara arılı kovan başına 60 TL, üye olmayanlara 40 TL destekleme ödemesi yapılacaktır" denilen duyuruda şunlar kaydedildi: 

Bir ilde daha mazot gübre desteği icmalleri askıya çıktı! Bir ilde daha mazot gübre desteği icmalleri askıya çıktı!

"Desteklemeden faydalanmak isteyen üreticiler, birlik üyesi ise, üyesi oldukları yetiştirici/üretici örgütüne, üye olmayanlar ise İl/İlçe müdürlüklerine müracaat ederek AKS'den alınacak destekleme başvuru dilekçesinde belirtilen bilgilerin doğruluğunu beyan ederek 29.12.2023 tarihine kadar arılarının bulunduğu il/ilçe müdürlüğü başvuruda bulunurlar"

Yapılan duyuruda, üreticilerin ayrıntılı bilgi için İl/İlçe müdürlüklerine mutlaka müracaat etmeleri istendi.