Yeni buğday çeşidi Parla resmen tescillendi! 100-150 kilogram daha fazla verim sağlıyor! Yeni buğday çeşidi Parla resmen tescillendi! 100-150 kilogram daha fazla verim sağlıyor!

Kırsal kesimdeki üreticinin-halkın refah düzeyinin, ülke ortalaması üzerine çıkarmak için kırsal toplumun iş ve yaşam koşullarının kentsel alanlarla uyumlu olarak kendi yöresinde profesyonel çiftçilik/üreticilik sistemleri ile geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması için çalışmalar yürüten Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Genel Başkanı Hakan Yüksel, ‘Tarım Her Şeydir’ sloganı ile kaleme alacağı yazıları ile Tarımdan Haber’de olacak. Yüksel, haftalık yazıları ile sektördeki bilgi ve tecrübelerini Tarımdan Haber takipçileri ile paylaşacak.

Tarımkon'un faaliyet alanı ve misyonu: Tarım, gıda ve bu sektöre dayalı yan sanayi alanında ulusal ve uluslararası pazar, pazarlama ve pazar araştırmaları yapmak. 

HAKAN YÜKSEL KİMDİR? 

Ankara'da 1978'de doğdu. Tarım sektöründe değişik kuruluşlarda proje koordinatörlüğü, genel koordinatörlük görevlerinde bulundu. Kurucusu olduğu Tarımkon'da 12 yıldır yönetim kurulu başkanlığı yapıyor.