Zeytin ağacı kaç kilo meyve verir? Sorusunun cevabı ile ilgili internette yapılan araştırmalarda farklı cevaplarla karşılaşılıyor. Ağaçtaki verimi etkileyen bir çok neden bulunmakla birlikte verim yılı olduğu zaman yaşı ve dalları sağlıklı bir zeytin ağacı 50 kilo ürün verir.

BİR ZEYTİN AĞACINDAN 5 KİLO ALAN DA VAR 50 KİLO ALAN DA!

Yani bir zeytin ağacından 5 kg zeytin alan da var, 50 kg alan da. Örneğin Gemlik'te sofralık zeytinde ortalama verim 15 kg dolayında iken, Ege'de yağlık zeytin olarak bir ağaçtan 50 kg zeytin elde edilebiliyor.

Tarım Kredi'de hukuksuz genel müdürü istinaf da tescilledi! Tarım Kredi'de hukuksuz genel müdürü istinaf da tescilledi!

TÜRKİYE'DE ZEYTİN HANGİ BÖLGE VE İLLERDE YETİŞTİRİLİYOR?

Türkiye’de zeytin tarımı Şırnak, Mardin, Ş.Urfa, Hatay, Akdeniz, Marmara ve Karadeniz’e kıyısı bulunan şehirlerde yapılmaktadır.

TÜRKİYE ZEYTİN ÜRETİMİNDE DÜNYANIN SAYILI ÜLKELERİ ARASINDA BULUNUYOR

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve halen kullanılan verilere göre, Türkiye 171 milyonu aşan ağaç varlığı ve ortalama 1.700.000 ton tane zeytin üretimi ile dünyanın en önemli zeytin üreticisi ülkeleri arasındadır (Özaltaş ve ark. 2016).

TÜRKİYE'DE GENELLİKLE GELENEKSEL ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILIYOR

Ülkemiz zeytinciliğinin genel yapısına bakıldığında geleneksel zeytin yetiştiriciliği göze çarpmaktadır. Zeytin tarımı ülkemizde genellikle küçük ölçekli alanlarda yapılmaktadır.

AĞAÇ BAŞI ORTALAMA VERİM 12-13 KG!

Ortalama üretim alanları 5-10 da ve ağaç başına ortalama verim 12-13 kg’dır. Geleneksel zeytin yetiştiriciliğinde yaklaşık olarak bir dekar arazide 20- 30 ağaç/da bulunmaktadır. Yaşlı plantasyonlar bu tip yapılan yetiştiriciliğin büyük bir bölümünü teşkil etmektedir.

zeytin