TARIMDAN HABER ÖZEL / Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), Ocak ayı çiğ süt üretim maliyetini açıkladı. Çiğ süt üretim maliyetini Ocak ayında geçmiş aylardan farklı olarak iki farklı hesaplama metodu ile açıklayan TÜSEDAD, yapılan her iki maliyet hesabında da süt üreticisinin büyük zararda olduğunu ortaya koydu.  

ÇİĞ SÜTTE İKİ FARKLI MALİYET HESABI

TÜSEDAD, çiğ süt üretim maliyetini hem daha ayrıntılı bir şekilde hesaplamak hem de Ulusal Süt Konseyi ile aradaki görüş farklılığını dikkate alarak Ocak ayında iki farklı hesaplama metodu ile açıkladı.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Armağan Hayırlı’nın önderliğinde oluşturulan TÜSEDAD maliyet komitesi, çiğ süt maliyet hesabını düve yetiştirme maliyeti dahil ve hariç olarak iki farklı şekilde hesap etti.

MALİYET HESABI DÜVE YETİŞTİRME MALİYETİ DAHİL VE HARİÇ OLARAK YAPILDI!

Düve yetiştirme maliyeti dahil yapılan maliyet hesabında çiğ süt üretim maliyeti 15,79 lira çıkarken, düve yetiştirme maliyeti hariç yapılan maliyet hesabında ise 16,85 lira çıktı.

MALİYET 1: DÜVE YETİŞTİRME MALİYETİ DAHİL

Düve yetiştirme maliyeti dahil yapılan Ocak ayı çiğ süt üretim maliyeti 15,79 lira çıktı.

Mali̇yet 2

MALİYET 2: DÜVE YETİŞTİRME MALİYETİ HARİÇ

Düve yetiştirme maliyeti hariç yayılan Ocak ayı çiğ süt üretim maliyeti ise 16,85 lira çıktı. 

Et fiyatında sert yükseliş! Yüzde 10 birden yükseldi! Et fiyatında sert yükseliş! Yüzde 10 birden yükseldi!

Mali̇yet 1

ULUSAL SÜT KONSEYİ ÇİĞ SÜT REFERANS FİYATINI 13,5 LİRA OLARAK AÇIKLAMIŞTI!

Ulusal Süt Konseyi’nin Ocak ayında 13,5 lira olarak açıkladığı çiğ süt referans fiyatı ile TÜSEDAD’ın yaptığı iki faklı maliyet hesabının karşılaştırılması durumumda, süt üreticisinin ürettiği her bir litre sütte ne kadar zarar ettiği net bir şekilde ortaya çıkıyor. USK’nın referans fiyatı, maliyetleri bile karşılamazken, üreticinin bu şartlarda üretimini sürdürmesi de mümkün görünmüyor.

TÜSEDAD’IN MALİYET HESABI BİR AYDA 1 LİRA ARTTI!

TÜSEDAD, Aralık ayı çiğ süt üretim maliyetini 14,80 lira olarak açıklamıştı. Ocak ayında yapılan iki farklı maliyet hesabında da süt üretiminde maliyetlerin ciddi oranda arttığı görülüyor.

USK ŞUBAT’IN ORTASINA GELİNMESİNE RAĞMEN OCAK AYI MALİYET HESABINI AÇIKLAMADI!

Diğer yandan Şubat ayının ortasına gelinmesine rağmen Ulusal Süt Konseyi, Ocak ayı çiğ süt üretim maliyetlerini açıklamadı. USK’nın her ayın başında yayınlanması gereken çiğ süt üretim maliyetlerinin hala açıklamaması dikkat çekti.