TÜSEDAD, Mayıs ayı çiğ süt maliyetleri ve çiğ süt tavsiye fiyatına yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada çiğ süt üretim maliyetinin; 100 sağmal kapasiteye sahip bir işletmenin baz alınarak yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

ÇİĞ SÜT MALİYET HESABI NASIL YAPILDI? HANGİ KRİTERLER DİKKATE ALINDI? 

Besici isyan etti! Marketlerde satılan kurbanlıklar caiz değil... Besici isyan etti! Marketlerde satılan kurbanlıklar caiz değil...

“Günde ortalama 28 litre süt veren sağmallardan oluşan, işletmede doğan erkek buzağıları 4 günlükken satan ve yılda %20 reforme ineği sürüden çıkartıp bunların yerine de her yıl doğan tüm dişileri besleyerek yetiştirdiği gebe düvelerinin de yıllık sürü yenileme ihtiyacı olan %20’sini sürüye ekleyip yine işletmede yetişmiş ihtiyaç fazlası geri kalan %10 gebe düvelerini de piyasada satan ve sağmal kapasitesini böylelikle 100 başta sabit tutan bir işletme için maliyet hesaplamaktadır”

ÇİĞ SÜT TAVSİYE FİYATI 21,25 LİRA OLMALI!

Buna göre, güncel yem ve diğer tüm giderlerin ayrıca gelirlerin de dikkate alındığı hesaplama metoduna göre Mayıs ayı 1 litre soğutulmuş çiğ süt üretim maliyetinin 17,71 TL olarak hesaplandığı kaydedilen açıklamada,  çiğ süt referans fiyatının da yüzde 20 üretici karıyla birlikte 21,25 TL/litre olması gerektiği belirtildi.

Kırsalda üretim yapan çiftçilerimizin kârlı bir üretim döngüsü içinde olmasının, ülkenin geleceği için vazgeçilemez bir öneme sahip olduğu vurgulanan açıklamada, sürdürülebilir gıda tedarikinin, kırsaldan kente göçün durması ve kırsalda işgücü bulunabilirliğinin diğer sanayiler için dünyada rekabetçi olunması bakımından stratejik bir konu olduğunun altı çizildi.

ULUSAL SÜT KONSEYİ ÇİĞ SÜT MALİYETİNİ 12,30 LİRA OLARAK AÇIKLAMIŞTI

Ulusal Süt Konseyi, 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak çiğ süt referans fiyatını 14,65 lira olarak belirlerken, Nisan ayı çiğ süt maliyet hesabı 12,30 lira olarak açıklanmıştı. TÜSEDAD'ın Mayıs ayı maliyet hesabı, Ulusal Süt Konseyi'nin referans fiyat ve maliyet hesabının piyasa gerçeklerinden ne kadar uzak hazırlandığını ortaya koyuyor.