TARIMDAN HABER ÖZEL / TÜRKŞEKER’in büyük bir borç-faiz sarmalının içine girdiği ortaya çıktı. 2018-2022 yılları arasında yüksek borcundan dolayı bankalardan toplam 21 milyar 651 milyon lira kredi kullanan TÜRKŞEKER, bunun karşılığında toplam 4 milyar 104 milyon lira faiz ödedi.

ŞEKERİN FAİZ MALİYETİ YÜZDE 17,3'E ÇIKARAK REKOR KIRDI!

2021 yılında faiz giderlerinin şeker maliyetine oranı yüzde 17,3’e kadar çıkarak rekor kırarken, 2022 yılında kuruma Hazine’den 1 milyar 850 milyon lira kaynak aktarılarak, faiz giderinin şeker maliyetine oranı yüzde 7,8’e düşürülebildi. 

SAYIŞTAY TÜRKŞEKER'DEKİ YÜKSEK BORÇ VE FAİZ SARMALINI RAKAMLARLA ORTAYA KOYDU!

stratejik kuruluşların başında gelen ve 15 kamu şeker fabrikasının bağlı bulunduğu TÜRKŞEKER, yıllardır kötü yönetimden dolayı büyük bir borç-faiz sarmalının içine girdi. Sayıştay’ın 2022 yılı TÜRKŞEKER denetim raporunda, kurumun içine sürüklendiği yüksek borç-faiz sarmalı rakamlarla ortaya kondu.

TÜRKŞEKER ŞEKER ÜRETİMİNİ BORCU BORÇLA ÇEVİREREK SÜRDÜRMEYE ÇALIŞIYOR

TÜRKŞEKER, 2018 yılında yüksek borcunu çevirebilmek için bankalardan toplam 3 milyar 172 milyon lira kredi kullanırken, kullanılan bu kredi karşılığı 577 milyon lira faiz ödedi. Borcu borçla çeviren TÜRKŞEKER, üretimini her yıl bankalardan kullandığı yüksek borçlanmayla sürdürmeye çalıştı. 2019’da 3 milyar 71 milyon lira kredi kullanılırken, bunun karşılığında 665 milyon lira faize ödeme yapıldı. Yine 2020 yılında 3 milyar 905 milyon lira kredi kullanılırken, 502 milyon lira faize kaynak aktarıldı.

2021-2022 YILLARINDA FAİZ ÖDEMESİ KATLANDI!

TÜRKŞEKER’in borç yükü giderek arttığı için 2021 ve 2022 yıllarında faiz ödemeleri de katlandı. 2021 yılında 5 milyar 347 milyon lira krediye karşılık 1 milyar 90 milyon lira faiz ödenirken, 2022 yılında kullanılan 6 milyar 156 milyon liraya karşılık da toplam 1 milyar 268 milyon lira faiz ödendi.

Türkşeker Faiz

TÜRKŞEKER HAZİNE'DEN 1.8 MİLYAR LİRA KAYNAK AKTARILARAK BATMAKTAN KURTARILDI!

Açelya Çiçeği Bakımı, Özellikleri Anlamı Açelya Çiçeği Bakımı, Özellikleri Anlamı

TÜRKŞEKER'in içine sürüklendiği yüksek borç ve faiz sarmalı artık sürdürülemez bir hal alınca kuruma 2022 yılında Hazine'den toplam 1 milyar 850 milyon lira kaynak aktarıldı. Aktarılan bu kaynak, kurumun finansman ihtiyacını kısmen azaltırken, buna paralel olarak faiz giderinin de şeker maliyetine etkisi yüzde 7,8 seviyesine düşürülebildi. 

KÖTÜ YÖNETİMİN FATURASINI VATANDAŞ DAHA PAHALI ŞEKER TÜKETEREK ÖDEDİ!

Sayıştay denetçileri, Türkiye’nin göz bebeği TÜRKŞEKER’in göz göre göre nasıl batırıldığını rakamlarla ortaya koyarken, kurumun kötü yönetimin faturası da şeker fiyatlarına yansıtılarak kapatılmaya çalışıldı.

FAİZ GİDERİNİN ŞEKERE MALİYETİ YÜZDE 17,3’E ÇIKARAK REKOR KIRDI!

Üretilen her bir kilo şekerin maliyeti yüksek faiz giderlerinden dolayı artarken, bu oran 2021 yılında yüzde 17,3’e çıkarak rekor kırdı. Sayıştay denetçilerinin tespitlerine göre, faiz giderinin olmaması durumunda şeker maliyetinin kilogram başına 1,54 TL daha az olacağı belirtilirken, 2022 yılında şeker fiyatlarının 5 ile 10 lira arasında olduğu düşünülürse, faizden dolayı 1,54 TL maliyetin ne kadar yüksek olduğu net bir şekilde ortaya çıkıyor.