CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yurt dışından 2018 yılında ne kadar mısır geldiğini ve ülkemizde 2018 yılında ne kadar mısır rekoltesi gerçekleştiğini sorduğu yazılı soru önergesinde, mısır taban fiyatının hasat sonrasında değil de çiftçinin ürünü tüccara sattıktan sonra açıklandığını ve çiftçilerin bu bağlamda mağdur olduğunu ifade etti. Gürer, “Neden mısır taban fiyatı hasat öncesinde açıklanmamaktadır?” diye sordu.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine verdiği yanıtta Bakan Pakdemirli, “Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), faaliyet alanına giren ürünlere yönelik olarak iç ve dış piyasa fiyatlarını yakından takip etmektedir. Piyasa fiyatlarının üreticilerin aleyhine seyretmesi durumunda hububat alım fiyatı açıklanmakta olup, bu uygulama ile istikrarlı bir hububat piyasasının kurulması amaçlanmaktadır.

TMO, müdahale fiyatlarını belirlerken; yurt içi ve yurt dışı piyasa fiyatlarını, ekiliş, üretim ve verim durumlarını, üretim maliyetleri ile enflasyonu, ithalat-ihracat ve dış ticaret verileri gibi hususları göz önünde bulundurmaktadır.

Hasatla birlikte serbest piyasada oluşan fiyatlar TMO tarafından belirlenen eşik fiyatın üzerinde üretici lehine gelişmiş ise ürünün piyasada işlem görmesi için alım fiyatlarının açıklanmasına gerek duyulmamakta, piyasa fiyatları belirlenen bu eşik fiyat seviyesinde veya altına düşmesi durumunda ise alım fiyatları açıklanarak piyasalara müdahale edilmektedir.

TMO, ihtiyaç görüldüğü durumlarda alım ve satış fiyatları açıklayabildiği gibi piyasa fiyatlarının üretici lehine seyretmesi halinde alım fiyatını geç açıklayarak veya açıklamayarak, taahhütnameli alım, emanet alım ve diğer müdahale araçlarını kullanmak suretiyle piyasaların düzenlemesi adına politikalar oluşturmaktadır.

Hasat başlangıcından itibaren piyasa fiyatlarının üreticiler lehine seyretmesi nedeniyle TMO tarafından mısır alım fiyatları açıklanmasına ihtiyaç duyulmamıştır. Ancak üreticilerin depolama ve finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla 03 Ekim 2018'de, 2017 yılı mısır alım fiyatı olan 760 TL/ton ile emanet mısır alımlarına başlanılmış olup, Ülke genelinde 5.107 ton mısır alınmıştır. Piyasa fiyatlarının düşüş eğilimine girmesiyle birlikte üretici mağduriyeti yaşanmaması bakımından 14 Ekim 2018 tarihinde 950 TL/ton mısır alım fiyatı açıklanarak peşin ve emanet alımlara başlanılmıştır. Bu kapsamda TMO tarafından 184 Bin ton mısır alımı gerçekleştirilmiştir.” Yanıtını verdi.

Tarıma verilen destekten çok daha fazlasının ithalata ve faiz ödemelerine verildiğini belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Mısır alım fiyatının bakanlıkça açıklanmaması mısır çiftçisinin tüccara teslimidir. Geçen yıl 2,1 milyon ton ithalatla rekor kıran mısırda da ithalat devam etmektedir. Geçen yılın altı aylık döneminde 1,8 milyon ton olan mısır ithalatı % 22 artışla 2,2 milyon tona ulaşmıştır. Tarımda yurt dışına bağımlılıktan kurtulmak için çiftçi korunmalı ve desteklenmelidir” dedi.