Buğday fiyatı 15 lira açıklanmalı! Buğday fiyatı 15 lira açıklanmalı!

3 meyvede yeterli üretim yapılamadı

Meyveler ve içecek bitkilerinde 2021-2022 piyasa döneminde en yüksek yeterlilik derecesi %560,9 ile fındıkta gerçekleşti. Turunçgiller grubunda yer alan meyvelerin tamamının kendine yeterli olduğu görüldü. Toplam çay arzının büyük bir kısmı kendi üretimimizden karşılanırken, çayın yeterlilik derecesi %97,9 oldu.

Bitkisel ürünlerde en yüksek yeterlilik derecesi fındıkta

Tahıl ürünleri toplamı için 2021-2022 piyasa döneminde yurt içi üretimin yurt içi talebi karşılama derecesi (yeterlilik derecesi) %80,3 olarak gerçekleşti.

Toplam tahıl üretiminde en büyük paya sahip olan buğdayın yeterlilik derecesi %87,3 (durum buğdayında %151,8, diğer buğdayda %79,9), yem sanayinin en önemli girdilerini oluşturan arpanın yeterlilik derecesi %66,8, mısırın yeterlilik derecesi %76,6, soyanın yeterlilik derecesi ise %6 olarak gerçekleşti.

Seçilmiş meyve ürünlerinde yeterlilik dereceleri, 2021-2022

tablo

Sebze ürünleri toplamı için 2021-2022 piyasa döneminde yurt içi üretimin, yurt içi talebi karşılama derecesi %113,5 oldu. Sebzelerde en yüksek yeterlilik derecesi havuçta %124,2 olurken, domateste %123,7, taze bezelyede ise %121,5 olarak gerçekleşti.

Seçilmiş sebze ürünlerinde yeterlilik dereceleri, 2021-2022

tablo2

Ürün denge tabloları ne ifade ediyor?

Ürün denge tabloları, tarımsal ürünlerin arz kaynaklarını ve kullanım şekillerini belirli bir referans dönemi boyunca karşılaştırarak ayrıntılarıyla ortaya koyan tablolar olarak tanımlanıyor.

Bir bölgenin kullanılabilir üretiminin (iç üretim) o bölgenin talebini ya da yurt içi kullanımını (insan, hayvan ve endüstrinin bütün ihtiyaçlarını) ne ölçüde karşılayacak durumda olduğunu gösteren Yeterlilik derecesinde; değerin 100'den küçük olması, üretimin yurt içi talebi tam olarak karşılayamadığı durumu temsil ederken, 100'den büyük olan bir değer, iç ihtiyaçları geçen, ihraç edilebilir ve/veya stoklanabilir miktarların varlığını gösteriyor.