Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, orman yangınlarında liyakat tartışmaları üzerinden Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü veteriner hekim Barış Saylak'ın eleştirilmesine tepki göstererek, "Veteriner hekim olması sebebiyle Muğla İl Tarım ve Orman Müdürünün hak etmediği şekilde gündeme getirenlere tavsiyemiz; İl Müdürü olabilmek için hazırladıkları kriterlerini, İl Müdürlüğü liyakat esaslarını ilgili bakanlığa bildirmeleridir" dedi. Eroğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: 

"Akdeniz ve Ege bölgesinde orman yangınlarının başlangıcından itibaren Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve 56 Bölge ve İl Veteriner Hekimleri Odamız derhal harekete geçmiş ve tamamen gönüllü ve ücretsiz olarak veteriner hekimlik hizmeti verilmiş ve halen verilmektedir. Ülkemizin her tarafından bölgeye intikal ederek 7/24  cansiparane çalışan tüm meslektaşlarımıza, teknisyen ve teknikerlerimize ve görev alan herkese minnettarız. 

Daha önce yaşanan deprem ve sel felaketlerinde ifa ettikleri hayati derecede önemli hizmetleri gibi, yaşanan yangın felaketinde de  gösterdikleri mesleki adanmışlık takdirlere şayandır. Ülkemizin değişik yerlerindeki İl ve İlçelerden yangın bölgesine gönderilen bütün ekiplerde yer alan veteriner hekimlerin yaşamın her noktasında ne kadar önemli meslek mensupları oldukları bir kez daha görülmüştür. Bu önem keşke Covid-19 pandemisi gibi salgınlar ve yaşanan afetlerle değil de  her zaman görülebilseydi.

Yangın bölgesinde çalışırken ciddi solunum problemi yaşayıp hastaneye kaldırılan ve iyileşir iyileşmez tekrar görevi başına koşarak bir canı daha nasıl kurtarabilirim diyerek, hızla olay mahalline gitmek, mesleki ve vicdani sorumluluğun geldiği çok değerli bir noktadır.

Veteriner hekimlerin dün Sığır Vebası ve Kuş Gribi, bugün de Covid-19 gibi insan ve hayvan sağlığını tehdit eden salgın hastalıklarla mücadeleleri ile deprem, sel ve yangınlarda tüm canlar için yürüttükleri hizmetler tarihi öneme sahiptir. 

Küresel ısınma, iklim değişiklikleri, yaban hayatı ve habitatların tahribi, yoğun dolaşım ve sabotajlar gibi faktörler dikkate alındığında tüm Dünyada gelecekte yaşanması muhtemel krizler ve afetler konusunda bilimsel tespitler ve tahminler yapılırken, bugünden yarınlara hazır olmak gerekir. 

Kriz ve afetler ile karşılaşmayı istemeyiz. Ancak; Ülkemizdeki tüm veteriner hekimleri temsil eden Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak belirtmek isteriz ki, krizler ya da afetler iyi yönetildiğine önemli fırsatlarda ortaya çıkar.

Bugün yaşanan yangının, insana, hayvana, çevreye ve yaban hayatına verdiği zararın daha önce yaşanmadığını biliyoruz. Böyle zamanlarda resmi, özel bütün kurum ve kuruluşların ve STK’ların bir seferberlik anlayışı ve yaklaşımı ile hareket etmeleri elzemdir. Her teşekkülün görevleri ayrıdır. Birinin diğerine destek vermesi arzu edilendir. Bunun dışına çıkmak, fırsatçılığa ve istismara yönelmek, hele hele rol kapmak maksadıyla kendi dışındakileri ve çalışmalarını değersizleştirmeye çalışmak her zaman olduğu gibi ülkemize zarar verecektir. 

Kamuoyunu doğru bilgilendirme konusunda öncelikli sorumluluğu olan basın mensuplarına, köşesi olanlara ve televizyonlara çıkarak cahilce konuşan akademisyenlere bakıp üzülüyoruz. Veteriner hekim olması sebebiyle Muğla İl Tarım ve Orman Müdürünün hak etmediği şekilde gündeme getirenlere tavsiyemiz; İl Müdürü olabilmek için hazırladıkları kriterlerini, İl Müdürlüğü liyakat esaslarını ilgili bakanlığa bildirmeleridir.    

Antalya ve Muğla İllerinde kamuda çalışan veteriner hekimler ve serbest veteriner hekimler tarafından 3 bine yakın zarar gören, hasta ve yaralanan hayvan tedavi edilmiştir. 200 civarında veteriner hekim görev yapmıştır. Veteriner Hekim ve yardımcı sağlık personeli sıkıntısı yaşanmamıştır. Çalışmalara halen sahada devam edilmektedir.

Özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlerimize ve personeline, Veteriner Hekimleri Odası Başkanlarımıza, Belediye Veteriner Hekimlerine, gerek Antalya ve Muğla’daki, gerekse diğer illerden bölgeye giden meslektaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayvanlarımızın, can dostlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılayan, yardımda bulunan firmalara, sektör kuruluşlarına, belediyelere ve hayırsever insanlarımıza teşekkür ediyoruz.    

Bu vesileyle tüm Dünyada stratejik olup, temel sağlık hizmetlerinin vazgeçilemez meslek mensupları olan veteriner hekimlerin mesleki statü ve mesleki haklar açısından hak ettikleri noktada olmadıklarına da dikkat çekmek istiyoruz.

Üzücü felakette kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, yaralılarımıza geçmiş olsun diyoruz. Yangın söndürme çalışmalarında ve diğer hizmetlerde samimiyetle faaliyet gösteren bütün resmi, sivil örgütlere de şükranlarımızı sunuyoruz.