TARIMDAN HABER ÖZEL / Sanayici ve tüccar, hasat sonrası un ve yem regülasyonu kapsamında TMO’nun indirimli buğday ve arpa satışı yapacağı beklentisi ile çiftçiden ürün almaya yanaşmazken, TMO hasat sonrası indirimli buğday ve arpa satışının yapılmayacağını, sanayicinin böyle bir beklentiye girmemesi yönünde açıklama yapmıştı.

TMO 2023/2024 SEZONU BUĞDAY ARPA SATIŞI FİYATINI AÇIKLAMIŞTI

TMO, bu kapsamda 26 Haziran’da 2023/2024 sezonu için buğday ve arpa satış fiyatını açıklamıştı. Buna göre TMO ithal ettiği ve çiftçiden aldığı makarnalık buğdayı 10 bin 200 TL/ton, ekmeklik buğdayı 9 bin 350 TL/ton ve arpayı ise 7 bin 725 TL/tondan satacağını ilan etmişti. Ancak TMO’nun aylık satış fiyatlarının maliyetlerden dolayı daha da yükselmesi bekleniyor.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞININ TASARRUF GENELGESİ İNDİRİMLİ BUĞDAY ARPA SATIŞINA YÖNELİK BEKLENTİLERİ TAMAMEN BİTİRDİ!

TMO’nun bu açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bütün kamu kurumlarına gönderdiği tasarruf genelgesi de indirimli buğday ve arpa satışına yönelik beklentileri tamamen bitirdi.

TASARRUF GENELGESİ SANAYİCİYİ ÇİFTÇİDEN ÜRÜN ALIMINA YÖNELTECEK! BUĞDAY ARPA FİYATLARININ YÜKSELMESİ BEKLENİYOR!

TMO'yu da kapsayan söz konusu tasarruf genelgesinin ardından bugüne kadar çiftçiden ürün almakta nazlanan sanayicinin politika değişikliğine giderek ürün alımını artırması bekleniyor. Sanayicinin ürün alımını artırmasıyla birlikte piyasada buğday ve arpa fiyatlarının yükselmesi öngörülüyor. 

ŞİMŞEK'TEN BÜTÜN KAMU KURUMLARINA TASARRUF GENELGESİ!

Tarımda hangi girdilerin maliyeti daha fazla arttı! Veteriner harcamaları rekor kırdı! Tarımda hangi girdilerin maliyeti daha fazla arttı! Veteriner harcamaları rekor kırdı!

Bakan Şimşek imzasıyla kamu kurumlarına gönderilen genelgede, 30 Haziran 2021 tarihli kamu harcamalarında tasarruf sağlanması ve bürokratik işlemlerin azaltılmasını içeren 'Tasarruf Tedbirleri' konulu 7 sayfalık Cumhurbaşkanlığı Genelgesi hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı genelgesinde kamu kaynaklarının amacına uygun azami tasarruf prensiplerine riayet edilerek kullanılmasının her kamu kurumu ve görevlisi için bir görev ve mecburiyet olduğu vurgulanmıştı. Bu anlayışla kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması için şu tedbirlerin alınması istendi:

ARSA VE ARAZİ SATIN ALINMAYACAK

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında hiçbir surette hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesis ve bunlarla ilgili arsa ve arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak, yeni kiralama yapılmayacak ve yeni inşaata başlanmayacak.

ACİL VE ZORUNLU HALLER DIŞINDA TAŞIT EDİNİLMEYECEK

Kamu kurum ve kuruluşlarınca taşıt edinimleri ihtiyaç analizlerine dayandırılacak, acil ve zorunlu haller dışında her ne suretle olursa olsun yeni taşıt edinilmeyecek. Mevcut taşıtlar da ihtiyaç analizleri ve tasarruf anlayışı çerçevesinde yeniden gözden geçirilecek, ihtiyaç fazlası olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar ihtiyacı olan kurumlara devredilecek ya da tasfiye edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları toplam taşıt sayısının kademeli olarak azaltılmasına ilişkin tedbirleri alacak, bu kapsamda 2020 yılındaki taşıt sayılarını 2021 yılından başlamak üzere 2023 yılı sonuna kadar kümülatif olarak en az yüzde 20 oranında azaltacak.

HER KADEMEDEKİ YÖNETİCİLER GENELGENİN UYGULANMASINDA SORUMLU OLACAK

Cumhurbaşkanlığı genelgesinde haberleşme giderleri, personel görevlendirmeleri, basın ve yayın giderleri, kırtasiye ve demirbaş alımları, temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri, personel giderleri, enerji ve su alımları, personel servisi hizmetine ilişkin giderler ve diğer hususlar kalemlerinde de alınması gereken tedbirler tek tek sıralandı. Genelgenin uygulanması ile ilgili olarak tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından gereken tedbirlerin alınması, her kademedeki yöneticinin tasarruf ilkelerinin uygulanmasından sorumlu olacağı belirtildi.