Toprak Mahsulleri Ofisi’nin buğday ve arpa ithalatıyla ilgili olarak 25 Ağustos’ta yaptığı ihalede oluşan fiyatlar belli oldu. 390 bin ton ekmeklik buğday, 110 bin ton makarnalık buğday ve 60 bin ton arpa ithalatı için yapılan ihalede, makarnalık buğday  iç piyasa fiyatları seviyesinde gerçekleşirken arpa fiyatların yurt içi fiyatlarının üstünde oluşması dikkat çekti. 

TMO yetkililerinden alınan bilgiye göre, 390 bin ton ekmeklik buğday, ortalama liman maliyetiyle birlikte 232 dolardan ithal edilecek. Bu ithalatın bugünkü kur üzerinden TL karşılığı ise 1720 lira ediyor. Şu anda yurt içi ekmeklik buğday fiyatları ise 1760 ile 2000 lira arasında değişiyor. 

110 bin ton makarnalık buğday ise liman maliyetiyle birlikte 309 dolardan ithal edilecek. Bugünkü kur üzerinden TL karşılığı ise yaklaşık 2300 liraya karşılık geliyor. Makarnalık buğdayda iç piyasa fiyatları ise 2200 ile 2300 lira bandında bulunuyor. 

60 bin ton arpa ihalesinde oluşan fiyatlar ise dikkat çekti. İhalede liman maliyetiyle birlikte 208 dolar bir fiyat oluşurken bunun TL karşılığı ise 1540 liraya karşılık geliyor. Arpa fiyatları mevcut durumda iç piyasada 1400 lira seviyesinde bulunuyor. 

Bu rakamlara göre TMO’nun ithal edeceği ekmeklik buğday iç piyasanın biraz altında gerçekleşirken, makarnalık buğday iç piyasa fiyatlarıyla aynı seviyede gerçekleşti. Ancak ithal edilecek arpa fiyatları ise iç piyasa fiyatlarının yaklaşık 150 lira üstünde gerçekleşti.