Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Diyarbakır İl Koordinatörlüğü 5. Çağrı İlanı ile ilgili olarak Çermik ilçesinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Bilindiği üzere Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 16 Şubat 2019 tarihinde Beşinci Başvuru Çağrı ilanına çıkmış bulunuyor.

Çağrı ile ilgili olarak bilgilendirme toplantısı Çermik Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Çermik Kaymakamı Nazlı Demir, İl Koordinatörü Hikmet Güneş, Köy Muhtarları, çiftçiler, ve Çermikli iş adamları katılım sağladı.

Toplantıda İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, Çermik ilçesinin tarım ve hayvancılık sektörlerinde mevcut üretim, işleme, pazarlama kapasitelerinin artırılması için devlet tarafından sunulan destek ve hibe programlarından azami derecede faydalanmak istediklerini ifade etti. Ayrıca Demir, 'Çermik ilçesinde tarım, hayvancılık ve turizm sektörlerinde ciddi bir potansiyelin var olduğunu, yatırım olanaklarının değerlendirilmesi ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından sunulacak destek ve hibe programlarından faydalanılması için iş adamlarına çağrıda bulundu.

Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'nın memleketi Kastamonu'da CHP'nin oyu yüzde 31 arttı! Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'nın memleketi Kastamonu'da CHP'nin oyu yüzde 31 arttı!

TKDK İl Koordinatörü Hikmet Güneş, 16 Şubat 2019 tarihi itibari ile 5. Proje Çağrı İlanına çıktıklarını ve bu çağrı ilanı ile alakalı bilgilendirme yapmaya geldiklerini, Çermikli yatırımcıların bu desteklerden faydalanmalarını arzu ettiklerini ve bu kapsamda TKDK olarak proje hazırlayacak, yatırım yapacak kişilere yardımcı olacaklarını sözlerine ekledi.

Daha sonra TKDK uzmanları çağrı ilanı hakkında bir sunum yaptılar.

Sunumda Çağrı bütçesi için belirlenen hibe tutarı toplamı 1,5 milyar TL olduğu, sunulacak projeler kapsamında yapım işleri, makine-ekipman alımları ve proje hazırlama ile ilgili olan hizmet alımları ve görünürlük harcamaları için hibe desteği verileceği belirtildi.

Çağrı kapsamında çeşitli sektörleri ihtiva eden 2 ana tedbir bulunuyor. Bunlar; “101: Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar" tedbiri ile “103: Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar" tedbiridir.

101 tedbiri kapsamında, Süt Üreten Tarımsal İşletmeler, Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler, Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler (modernizasyon amaçlı) ile Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler (modernizasyon amaçlı) adlı sektörler 30.000 TL ile 3.000.000 TL arasında değişiklik gösteren yatırım bütçelerine göre desteklenecektir.

Bu tedbirin yararlanıcıları, Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi veya Ulusal Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve tarımla ilgili ortaöğretim, ön lisans veya lisans ve üstü dereceye sahip ya da yatırımıyla ilgili en az 3 yıllık çalışma deneyimine sahip olduğunu belgelendiren gerçek ve tüzel (tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili) kişilerdir.

Destek oranı; yeni işletmeler ve kapasite artırımı yapan mevcut tarımsal işletmeler için % 40, kapasite artırımı yapmayan mevcut tarımsal işletmeler için % 50,üretici örgütleri ve üretici örgütünün hakim ortak (ortaklık payının %50'den fazla) olduğu tüzel kişilikler için toplam uygun harcama tutarının % 60'ıdır.

Süt sektöründe istisna olmak koşulu ile; kapasitesi 10-50 inek, ya da 50-250 koyun ya da keçi, ya da 5-25 manda olan mevcut işletmeler ile kapasitesini bu maddede belirtilen kapasite aralıklarına çıkaracak mevcut işletmeler için destek oranı % 60'tır.

Yukarıda belirtilen destek oranlarına ek olarak; tüzel kişiliklerde yetkili kişi, gerçek kişilerde ise başvuru sahibi, destek kararının alındığı tarihte 40 yaşın altındaysa ek % 5, yatırım dağlık alanda ise ayrıca ek % 5 destek alacaktır.

101 tedbiri ile ilgili başvurular TKDK Diyarbakır İl Koordinatörlüğünde 08.04.2019 tarihi saat 09:00'dan itibaren alınmaya başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 14.05.2019 tarihi saat 21:00'da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 17.05.2019, saat 18:00'dir. Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

103 tedbiri kapsamında, Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması adlı sektörler 180.000 TL ile 18.000.000 TL arasında değişiklik gösteren yatırım bütçelerine göre desteklenecektir.

Bu tedbirin yararlanıcıları ilgili mevzuat gereğince küçük ve orta ölçekli işletmeler olarak tanımlanan tüm tüzel kişiler ve gerçek kişilerdir. Üretici örgütleri hariç olmak üzere, tüm başvuru sahipleri KOSGEB'e üye olmak zorundadır.

Destek oranı; gerçek ve tüzel kişiler için % 40, üretici örgütleri ve üretici örgütünün hakim ortak (ortaklık payının %50'den fazla) olduğu tüzel kişilikler için toplam uygun harcama tutarının % 50'sidir.

103 tedbiri ile ilgili başvurular TKDK Diyarbakır İl Koordinatörlüğünde 08.04.2019 tarihi saat 09:00'dan itibaren alınmaya başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 21.05.2019 tarihi saat 21:00'da kapatılacaktır.Başvuruların son teslim tarihi 24.05.2019, saat 18:00'dir. Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.