Geçtiğimiz gün görevden alınan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Hakan Kalender’in yerine atama yapıldı. Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Adak, TKDK Başkanı oldu. 

MUHAMMED ADAK KİMDİR?

1966 doğumlu olan Muhammed Adak, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu olup, Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde yüksek linasnını tamamladı. Adak, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde Bölgesel Kalkınmanın Kentleşme ve Çevreye etkileri ve GAP Projesi Örneği tez konulu doktora yaptı. 

Bursa ili damızlık dişi sığır fiyatlarını duyurdu Bursa ili damızlık dişi sığır fiyatlarını duyurdu

Adak, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk İslam Sanatı Tarihi Bölününde araştırma görevlisi, özel sektörde sorumlu müdür, danışman ve proje geliştirme uznanı görevlerinin yanı sıra, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Kapsamında GAP İdaresi ile birlikte sürdürülen Eko-Kent Planlama Projesinde Danışman, Bayındırlık ve İskan Bakanlığında Emlak Şübe Müdürü, ardından Dış İlişkiler ve Mesleki Eğitim Daire Başkanı, Avrupa Konseyi Daimi Delegesi, Başkakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığında Şube müdürü ve uzman, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı göreelvrinde de bulundu. 

2013 yılında Kalkınma Bakanlığı GAP İdaresine Başkan Yardımcısı olan Adak, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde tarım, turizm, planlama ve konularda önemli çalışmalar yaptı. Bölge insanına ve ülkemize yararlı olabilecek ve bölgenin tarım ve turuzm potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla bir çok örnek çalışmayı yürüttü.  

Adak 2016 Mayıs ayında Resmi Gazetede yayınlanarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanılğı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür yardımcısı olarak atandı. AB ve Dış ilişkiler Genel müdürüğünün görevleri arasında, Ülkemizde uluslararası tarımsal ürünler ticaret politikalarının geliştirilmesine yönelik gerekli çalışmaları yapmak ülkemizin pozisyonunun belirlenmesi ve AB müzakeresi sürecinde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirilği yapmak, ülkemizin bu alanlarda taahhütlerinin yerine getirilmesi yönünde gerekli çalışmaların yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak, ikili ve uluslararası ilişkiler bağlamında ilgili diğer birimlerle birlikte projelerin hazırlanmasını yürütülmesini izlenmesini kontrolünü değerlendirilmesini ve koordinasyonunu sağlamak dünya ve ülkemiz tarım ürünleri piyasalaındaki gelişmeliri tarımsal ürün üretim tüketim ticaret ve fiyat hareketlerini izlemek ve değerlendirmek dünya gündeminde yer alan tarımsal konularda bakanlığın ilgili birimleri ile birlikte görüş oluşturulması, tarım ürünleri dış ticaret politikaları ile ihracat ithalat politikalarının tespitini bakanlığın uygulamalardan sorumlu ilgili birimleri ile işbirilği içerisinde yürütmek gibi benzeri görevleri yer almaktadır.