TİGEM’in son yıllarda sertifikalı hububat tohumu dağıtımındaki payı yüzde 25'ken, ülkede 2022 yılında 6,6 milyon hektar buğday, 3,2 milyon hektar arpa ekilişi yapıldı.

Kullanılan buğday tohumunun yüzde 30’unu sertifikalı tohum oluştururken, bunun da yüzde 24’ü TİGEM tarafından üretildi.

Arpada ise kullanılan tohumun yüzde 23’ü sertifikalı tohum oldu, bunun da yüzde 11’i TİGEM tarafından üretildi.

TİGEM’in ana faaliyet alanlarından olan sertifikalı hububat tohumu üretimi 2002 yılında 76 bin tonken, 2022 yılında yüzde 84 artışla 140 bin tona çıkarıldı.

Sertifikalı tohum üretim ve kullanımını artırmak amacıyla 2004 yılından itibaren bakanlık ile birlikte çalışmalar yürütülerek, tohum fiyatları makul seviyede tutularak, çiftçilere destek verildi, tanıtım çalışmalarına hız verilerek çiftçilerin sertifikalı tohum konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi sağlandı.

TİGEM’de özel bayilik sistemi devreye sokularak, çiftçilerin tohum temini kolaylaştırıldı.

Buğday, arpa ve mısır fiyatları kaç liradan işlem görmeye başladı? Buğday, arpa ve mısır fiyatları kaç liradan işlem görmeye başladı?

TİGEM işletmelerinde her yıl ortalama 120-130 bin dekar sulu tarım arazisinde patates, hibrit mısır, ayçiçeği, sebze ve yem bitkileri gibi sertifikalı tohumların üretimi yapılıyor. 2022 yılında bu şekilde 130 bin dekar alanda kiralama yapıldı. TİGEM, 2023 yılında sertifikalı hububat tohumu üretimini 223 bin tona, sertifikalı yem bitkileri tohumluğu üretimini 3 bin 700 tona çıkarmayı hedefliyor.

AR-GE çalışmaları sonucunda belirlenen verimli, kaliteli ve kuraklığa toleranslı yeni çeşitlerin üretim desenine katılması, bakım ve yetiştirme tedbirlerinin iyileştirilmesi sunucunda birim alandan alınan verim değerlerinin artırılması ve üretimde ileri teknolojinin kullanılması sonucunda, 2028 yılı sonuna kadar her yıl kademeli olarak artışla, sertifikalı hububat tohumu üretiminin 240 bin tona, sertifikalı yem bitkileri tohumu üretiminin de 4 bin tona çıkarılması hedefleniyor.