2018 ve 2019 yıllarında, TİGEM’de genç çiftçi yolsuzluğu iddiaları üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen inceleme ve soruşturmalarda ismi geçen Tekin, geçen sürede bu iddialarla ilgili mahkemelerden aklandığına dair kararları gerekçe göstererek erişim engeli talebinde bulundu. 

Tarım Bakanlığında adrese teslim 4 milyon Euroluk oral aşı ihalesi! Tarım Bakanlığında adrese teslim 4 milyon Euroluk oral aşı ihalesi!

Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliğinin verdiği kararda şunlar kaydedildi: “Yukarıdaki açıklamalar ışığında dosyadaki talep içeriği değerlendirildiğinde; Danıştay 1. Dairesi'nin 2022/1344 Esas 2022/1500 karar sayılı ilamı ile soruşturma iznin kesin suretle kaldırılmasına karar verildiği, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 2021/263-264 esas sayılı kararı ile soruşturma sonucu verilen kınama cezasının kaldırılmasına karar verildiği, Ankara 39. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/657 esas, 2023/404 karar sayılı ilamı ile TİGEM tarafından açılan davanın reddine karar verildiği anlaşılmış olmakla talepte bulunan hakkında yapılan haber içeriklerinin ilamlar doğrultusunda gerçeği yansıtmadığını Hakimliğimizce değerlendirildiği, Yargıtay 19. Ceza Dairesi'nin 2018/7735 esas 2018/13080 karar sayılı İlamında '' başvuranın istememesine rağmen geçmişinde yer eden olumsuz tecrübelere dair haberlere toplum tarafından istenen her anda kolaylıkla ulaşılabildiği, bu durumun başvuranın kişilik haklarını zedelediği sonuç ve kanaatine varılmakla kararın bozulması gerektiği'' yönündeki karar içeriği de gözetilerek talepte bulunan hakkında yapılan haberlerin kişilik haklarını ihlal eder mahiyette olduğu değerlendirildiğinden talebin kabulüne dair aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir”

TARIMDAN HABER’İN İKİ HABERİNE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ!

TİGEM eski Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Tekin, Tarımdan Haber’de iki habere erişim engeli kararı aldırdı. Kurum dışından TİGEM’e atanan Muhammed Mustafa Aksin’in görevden alınmasının hemen ardından 2019 yılında müşavirlik kadrosuna atanmasıyla ilgili haber ve Üzeyir Tekin’in görevlendirme ile bir başka kurumda çalışmasına rağmen mevcut TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç tarafından 2022 yılında müşavirlik kadrosuna atandığına yönelik habere erişim engeli getirildi.

Haber içeriklerinde yanlış bilgi bulunmamasına rağmen söz konusu haberlerde geçmişte Bakanlık tarafından yürütülen soruşturma ve incelemelerde Üzeyir Tekin’in isminin geçmesinden dolayı erişim engeli getirilmesi dikkat çekti.

Erişim Engeli-5

Erişim Engeli Yeni