TARSİM, 'Çiftçiyi kuraklıktan önce kuraklık sigortası vurdu! 14 liraya satamadığı mercimeğe 31.5 lira kuraklık primi ödeyecek!' başlıklı haberimiz üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, haberde yer verilen Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası poliçe prim bedelinin hatalı olduğunun değerlendirildiği belirtilerek, mercimek (kırmızı) için 18,75 TL birim fiyat üzerinden üreticinin ödeyeceği ortalama tutarın 92 TL; mercimek (kırmızı) ürününün sertifikalı tohumluğu içinse 31,25 TL birim fiyat üzerinden üreticinin ödeyeceği ortalama tutarın 154 TL olduğu kaydedildi. 

TARSİM'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: 

Tarımdanhaber.com yazarı Sayın Faik TOY tarafından kaleme alınarak, tarımdanhaber.com haber sitesinde 25 Ocak 2023 tarihinde yayınlanan “Çiftçiyi kuraklıktan önce kuraklık sigortası vurdu! 14 liraya satamadığı mercimeğe 31.5 lira kuraklık primi ödeyecek!” başlıklı haberde, TARSİM kapsamında olan Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası’nda kırmızı mercimeğin prim tutarının 1 dekar için 334 TL olduğu belirtilerek, bu tutarın üreticiye sigortanın pahalı olduğu mesajı verdiği, kiloda 2.5 TL kuraklık sigorta bedelinin karşılanmasının üretici açısından mümkün olmadığı, tarım sigortasının üreticiyi kuraklıktan daha beter bir şekilde hem de şimdiden vurduğu yönündeki açıklamalara yer verilmiştir. Habere ilişkin açıklamalarımızı paylaşmak isteriz.

Bitkisel Ürün Sigortalarında olduğu gibi Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında da prim hesabı yapılırken; ilgili ürünün 1 dekar alandaki verim ve birim fiyatlarının bilinmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamında teminat verilen tüm ürünler için köy bazlı olarak, öncelikle ilgili köyde daha önce eksperlerce belirlenen verim değerleri, olmaması halinde ise TÜİK verileri referans alınarak, ülke çapındaki köylerin tamamı için verim değerleri belirlenmektedir.

Diğer taraftan, birim fiyatların belirlenmesinde ise; temel gıda maddesi olarak kullanılması amacıyla ekimi yapılan ürünlerde, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan birim fiyatlar, tohumluk amacıyla ekimi yapılan ürünlerde ise Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından açıklanan birim fiyatların yanı sıra ürünün hasat zamanında gerçekleşecek olası fiyat değişimleri de dikkate alınmaktadır.

Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında prim tutarının %60’ının devlet tarafından karşılandığı dikkate alındığında; mercimek (kırmızı) ve bu ürünün sertifikalı tohumlukları için üretici tarafından ödenecek ortalama prim tutarlarına aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir:

tarsim verim sigortasıTablolardan da görüleceği üzere, mercimek (kırmızı) için 18,75 TL birim fiyat üzerinden üreticinin ödeyeceği ortalama tutar 92 TL; mercimek (kırmızı) ürününün sertifikalı tohumluğu içinse 31,25 TL birim fiyat üzerinden üreticinin ödeyeceği ortalama tutar 154 TL’dir.

TARSİM, küresel düzeyde yaşanan iklim değişiklikleri sebebiyle, şiddeti ve frekansı giderek artan çeşitli risklere, doğal afetlere karşı, ülkemizde tarımsal üretimde devamlılık, üreticinin gelirinde istikrar ve tarım ekonomisinde dengenin sağlanabilmesi amacıyla, 2006 yılından itibaren ülkemiz üreticisine hizmet etmek üzere faaliyetlerine devam etmektedir.

TARSİM'in ilgili tarafları, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.'dir. TARSİM uygulamaları çerçevesinde, her geçen yıl genişleyen teminat kapsamı ile üreticilere %67'ye varan oranda devlet prim desteği sunulmakta, uygun prim tutarları, çeşitli indirimler ve ödeme kolaylıkları ile üreticilerimiz sigortaya teşvik edilmektedir.

TARSİM, ülkemizdeki üreticilerin doğal afetlerden ve diğer oluşabilecek risklerden korunması amacına yönelik gerekli uygulamaları hatasız ve hızlı bir şekilde yürütmek misyonuyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Sistemde teminat kapsamındaki bir risk nedeniyle hasar meydana gelmesi halinde, sigorta prensipleri ve teknikleri çerçevesinde, hasar tazminatı ödemesi yapılmaktadır.

Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamında 2022 yılına özel olarak üreticinin primine %70 oranında Devlet prim desteği sağlanmıştır. Türkiye genelinde 151 bin adedin üzerinde kuraklık verim sigortası poliçesi tanzim edilmiş ve 2.6 milyon dekar alan sigortalanmıştır. Eksperlerin titizlikle sürdürdüğü saha gözlem ve verim tespit çalışmalarının ardından 51 ilin 305 ilçesinin 3.050 köyünde poliçede yazılı olan köy bazlı eşik verim değerlerinin altında verim gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Sigortalı üreticilerden toplanan 72 milyon TL prim karşılığında, 1.2 milyon dekar alan için 367 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda, haberde bahsi geçtiği gibi, TARSİM’in üreticiyi kuraklıktan daha beter bir şekilde vurduğu yönündeki açıklamalar gerçeği yansıtmamakla beraber, ülkemizde bin bir emekle faaliyetlerini sürdüren üreticilerimizi de tarım sigortaları uygulamalarından uzaklaştırmaktadır.

Tüm bu açıklamalar ışığında, haberde yer verilen Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası poliçe prim bedelinin hatalı olduğu değerlendirilmekte olup; habere konu olan müşteri bilgilerinin tarafımızla paylaşılması durumunda, üreticimizin poliçe maliyeti daha ayrıntılı incelenebilecek ve bir mağduriyet olduğu tespit edilmesi halinde ise gerekli telafiler tarafımızca hızlı bir şekilde gerçekleştirilecektir.

Çiftçide tüccar endişesi! Tüccar piyasaya daha ucuz girecek Çiftçide tüccar endişesi! Tüccar piyasaya daha ucuz girecek

Saygılarımızla.