Tebliğle tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların sorumlulukları, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar belli oldu.

Buna göre, tarımsal yayım ve danışmanlık desteklerine (TYDD) başvuran kişi ve kuruluşlara, ilgili yönergede belirlenen işletme sayısının yüzde 80'inin altına düşmemesi ve hizmet sunması koşuluyla bu yıl bir tarım danışmanı için 144 bin lira ödeme yapılacak.

Bakanlıkça yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan, üretici örgütü, ziraat odası ve bunların şubeleri de dahil olmak üzere bünyelerinde çalıştırdıkları en fazla 5 tarım danışmanı için TYDD ödemesi yapılacak.

Kişi ve kuruluşa her bir tarım danışmanı için yıllık 144 bin liralık destek, 12 aylık hizmet sunumu zorunluluğu saklı kalmak kaydıyla 11 Mart 2024'ten sonra 72 bin lira ve 11 Kasım 2024'ten sonra 72 bin lira olmak üzere iki dilim halinde Bakanlıkça belirlenen tarihlerde ödenecek.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen yerlerde, kişi ve kuruluşların yeni yetki belgesi başvurularında belediyelerden alınan iş yeri açılış ruhsatı bu tebliğ süresince istenmeyecek.

Tarımsal yayım ve danışmanlık desteğinden kimler nasıl yararlanacak?

-Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmeler aşağıda belirlenen şartları yerine getirmesi gerekiyor. 

-ÇKS’ye ve/veya hayvan kayıt sistemine ve/veya örtü altı kayıt sistemine ve/veya su ürünleri kayıt sistemine ve/veya arıcılık kayıt sistemine ve/veya OTBİS’e kayıtlı olmak.

-Örtü altında en az iki dekar alanda üretim yapmak.

-Bağ-bahçede en az on dekar alanda üretim yapmak.

-Tarla ziraatında; kuruda en az yüz dekar veya yarısından fazlası kuru olmak kaydıyla kuru ve sulu toplam en az yüz dekar, suluda en az elli dekar alanda üretim yapmak.

-Hayvancılıkta; süt sığırcılığı yapan işletmelerde en az onu sağmal olmak kaydıyla en az yirmi baş sığır, besi sığırcılığı yapan işletmelerde en az yirmisi erkek hayvan olmak kaydıyla en az elli baş sığır ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en az yüz küçükbaş hayvana sahip olmak.

-Arıcılıkta en az otuz adet arı kolonisine sahip olmak.

-Su ürünleri üretim tesisine sahip olmak.

-Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde; yumurta üretiminde 5.000 adet, et üretiminde 10.000 adet ve üzeri kapasitede yetiştiricilik yapmak.

Tarım Bakanlığından yeni destek kalemi: Karkas ete satışta destek verilecek! Tarım Bakanlığından yeni destek kalemi: Karkas ete satışta destek verilecek!

-Tarımsal danışmanlık hizmeti alacak gerçek kişiler tarımsal danışmanlık hizmet bürolarının bulunduğu ilde ikamet etmek zorundadır.

-Şehitlerin birinci derece yakınları ile gazi ve gazilerin birinci derece yakınlarına ait işletme büyüklüklerinin asgari Bakanlık kayıt sistemlerine kaydolma yeterliliğine sahip büyüklükte olması yeterlidir.

-Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmeler, inceleme ve denetlemelerde Bakanlık yetkililerinin istediği bilgi ve belgeleri ibraz edilmek üzere hazır bulundurmakla sorumludur.