Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

resmmiii

Kararın tarımsal üretimde sürdürülebilirliğe katkı sağlaması bekleniyor

Bu kararla birlikte tarım alanında faaliyet gösteren çiftçiler, sulama sahalarında su kullanım hizmet bedellerinin desteklenmesiyle üretim maliyetleri azami miktarda azalacak ve çiftçi, rekabet güçlerinin artırılması için de çaba harcayacak. Sulama birlikleri ve kooperatifler, gıda arz güvenliğinin ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanmasına destek olacak.

31 Aralığa kadar sürecek

Tarım Bakanından buzağı ve süt desteği ödemesiyle ilgili açıklama! Hesaplara yatırıyoruz... Tarım Bakanından buzağı ve süt desteği ödemesiyle ilgili açıklama! Hesaplara yatırıyoruz...

Karar kapsamındaki destek uygulaması, 1 Ocak 2023 itibarıyla başlayacak ve 31 Aralık 2023'te sonra erecek.

Bu destekten faydalanacak çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olması zorunluğunu sağlaması gerekiyor.

Karar tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak

Desteklemelere ilişkin ödemeler için gerekli kaynak, Bakanlığın 2023 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak.

Komisyon ödenecek

Kararın uygulanmasına ilişkin Ziraat Bankasına hizmetlerinden dolayı, ödenen destekleme tutarının yüzde 0,2'si komisyon olarak ayrıca ödenecek.