TMO Mayıs ayında ucuz arpa, buğday ve mısır satışı yapacak mı? İşte ucuz buğday satış miktarı ve fiyatları!

Toprak Mahsulleri Ofisi, Mayıs ayında un regülasyonu kapsamında 700 bin ton ekmeklik buğday ile yem regülasyonu kapsamında ise 221 bin ton da mısır satışı yapacağını duyurdu. Arpa hasadının yaklaşmasından dolayı ucuz arpa satışı ise durduruldu.

TMO Mayıs ayında ucuz arpa, buğday ve mısır satışı yapacak mı? İşte ucuz buğday satış miktarı ve fiyatları!
banner282

Toprak Mahsulleri Ofisi, Mayıs ayı ekmeklik buğday ve mısır satış miktarı ve fiyatını yayınladı. TMO bilindiği üzere un ve yem regülasyonu kapsamında un fabrikalarına ve yetiştiriciye düşük fiyattan ekmeklik buğday, arpa ve mısır satışı yapıyor. 

UCUZ ARPA SATIŞI DURDURULDU

TMO, Mayıs ayında ucuz buğday ve mısır satışına devam ederken, arpa hasadının yaklaşmasından dolayı ucuz arpa satışına son verdi. TMO, Mayıs ayı için ucuz arpa satışı ile ilgili esasları yayınlamadı. 

UCUZ BUĞDAY KAPSAMINDA 700 BİN TON ÜRÜN SATIŞA AÇILDI

TMO, Mayıs ayında un fabrikalarına ve bulgur fabrikalarına 3460 – 3575 TL/ton fiyattan toplam 700 bin ton ekmeklik buğday satışı yapacak. Satışı yapılacak ekmeklik buğdayın tamamı ithal buğdaydan karşılanacak. Ucuz buğday satışı ile başvurular 30 Nisan’da dolarken, satışı yapılacak ekmeklik buğdaylar 31 Mayıs’a kadar başvuru sahiplerine teslim edilecek. ELÜS satışları ise 9 – 27 Mayıs tarihleri arasında her gün ELÜS tahsis miktarları takas için TÜRİB’de işlem görecek. 

221 BİN TON MISIR 3950 TL/TON FİYATTAN SATILACAK

TMO diğer yandan kanatlı hayvan besici yetiştiricilerine ve büyükbaş yetiştiricilerine 3950 TL/ton fiyatla toplam 221 bin 27 ton ve ELÜS stok miktarı da 39 ton olmak üzere mısırı satacak. Mısır satışı için başvurular 1 Mayıs’ta başlarken, 11 Mayıs’ta son buldu. Başvuru sahiplerinden parasını yatırmış olanlara ürün teslimi 10 Haziran’a kadar yapılacak. 


MISIR SATIŞ ESASLARI

Mısır satışlarımız ise Kanatlı Hayvan Besici Yetiştiricilerine (Beyaz Et, Yumurta vs.) ve Büyükbaş Yetiştiricilerine (24 aydan büyük dişi büyükbaş) 3.950 TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili olarak yapılacaktır. Satışlarımız için başvurular mısırlar için 01 Mayıs – 11 Mayıs 2022 (dahil) tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Mısır satışlarımız için başvurular “TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU” üzerinden alınacaktır. Satışı yapılan mısır stokları için 27 Mayıs 2022 (dahil) tarihinde sona erecektir. Başvuru sahiplerinden parasını yatırmış olanlara; mısırda 10 Haziran 2022 (dahil) tarihine kadar teslimat yapılabilecektir. ELÜS satışlarında; mısırlar ise 16 Mayıs – 27 Mayıs 2022 (dahil) tarihleri arasında her gün ELÜS tahsis miktarları takas için TÜRİB’ de işlem görecektir.

MISIR Mısır satışına başvuru yapacak kanatlı hayvan besici-yetiştiricilerinin 01 Nisan 2022 veya sonrası tarihli mevcut hayvan sayısını gösteren (kaç baş ve cins) belge ile birlikte başvuru tarih aralığında işyerlerimize müracaat etmeleri ve başvuru süresi içerisinde TMO elektronik satış platformundan başvurusunu tamamlaması gerekmektedir. Yine büyükbaş (24 Aydan Büyük Dişi) besicileri hinterlandında bulundukları Başmüdürlük/Müdürlüklerine süresi içerisinde işletme numarası ile başvuru yapacaklardır.

BÜYÜKBAŞ (24 AYDAN BÜYÜK DİŞİ) BESİCİLERİ

Besici ve yetiştiricilerimiz, mısır satışlarımıza yalnızca 24 aydan büyük dişi büyükbaş hayvanları için başvuracaktır. Başvuru sahiplerinin fiili tüketim hesaplamasında yalnızca 24 aydan büyük dişi büyükbaş hayvanlar esas alınacaktır. Büyükbaş (24 aydan büyük dişi) besicilerinin kuruluşumuzdan mısır almak için hinterlandında bulunduğu (talep sahibi firmanın vergi kaydının bulunduğu ilçe/ilin bağlı olduğu TMO Başmüdürlüğüne/Şube Müdürlüğüne) TMO işyerine, müracaat etmesi ve başvuru süresi içerisinde TMO elektronik satış platformundan başvurusunu tamamlaması gerekmektedir. Besici ve yetiştiricilere yapılacak mısır satışlarımız liman işyerlerinden teslim edilecektir. Büyükbaş (24 aydan büyük dişi) besiciliği yapanlara hayvan başına günde 2 kg olarak 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir.

Kuruluşumuzdan satın aldıkları ürünleri üçüncü şahıs ve kuruluşlara satmaları veya devretmeleri halinde, Kuruluşumuzca kendilerinden istenilen evraklarda sahtecilik ve usulsüzlük yaptıklarının tespit edilmesi halinde 1 (bir) yıl süre ile kendilerine satış yapılmamasını, mevcut ve ileride güncellenecek verilerinin işlenmesi ve saklanması ile Kuruluşumuzca istenilen bilgi, belge ve verilerin diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşılarak teyit edilmesini (sorgulanmasını) kabul ettiklerine dair ekte yer alan taahhütname alınacaktır. Söz konusu taahhütnamede güncelleme yapıldığından ekli taahhütname talep sahiplerince kaşe basılıp imzalandıktan sonra elden teslim edilecektir. 

KANATLI HAYVAN BESİCİ VE YETİŞTİRİCİLERİ

Kanatlı hayvan yetiştiriciliği (yumurta, beyaz et, vb.) başvurularını TMO elektronik satış platformu üzerinden yapacaklardır. Kanatlı sektörü için kayıtlı oldukları İl/İlçe Tarım Orman Müdürlüklerinden kaç baş ve cins hayvan beslediklerini (Başmüdürlük/Müdürlükleriniz bu bilgiyi Bakanlığımız Kanatlı Bilgi Sisteminden teyit edebilecektir) veya Kanatlı Bilgi Sisteminden kaç baş ve cins hayvan beslediklerini belgelemeleri hâlinde (01 Nisan 2022 veya sonrası tarihli mevcut hayvan sayısını gösteren); broiler (etlik) tavuklar için hayvan başına günlük 60 gr , yumurtacı tavuklar için hayvan başına günlük 90 gr, damızlık (etlik ve yumurtalık) tavuklar için hayvan başına günlük 100 gr üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Hindi ve kazlar için bu rakam günde 300 gr, yarka, civciv vb. için 20 gr, hindi palazı için ise 175 gr üzerinden fiili tüketim miktarı esas alınacaktır.

Hesaplamalarda kümes canlı kapasitesi kesinlikle dikkate alınmayacaktır. Talep sahiplerinin mamul madde ihracatı var ise fiili tüketimin ait olduğu yıl içerisinde Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında gerçekleşen mısır ithalat miktarını belirten yazıyı Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden temin ederek getirecekler, bu miktar yıllık fiili tüketim miktarlarından düşülerek hesaplamalar buna göre yapılacaktır. Şayet talep sahibi adına fiili tüketimin ait olduğu yıl içerisinde belge düzenlenmemiş ise bu durumun da yazılı olarak verilmesi gerekmektedir.

Kuruluşumuzdan satın aldıkları ürünleri üçüncü şahıs ve kuruluşlara satmaları veya devretmeleri halinde, Kuruluşumuzca kendilerinden istenilen evraklarda sahtecilik ve usulsüzlük yaptıklarının tespit edilmesi halinde 1 (bir) yıl süre ile kendilerine satış yapılmamasını, mevcut ve ileride güncellenecek verilerinin işlenmesi ve saklanması ile Kuruluşumuzca istenilen bilgi, belge ve verilerin diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşılarak teyit edilmesini (sorgulanmasını) kabul ettiklerine dair ekte yer alan taahhütname alınacaktır. Söz konusu taahhütname talep sahiplerince kaşe basılıp imzalandıktan sonra elden teslim edilecektir.


BUĞDAY SATIŞ ESASLARI

Kuruluşumuzca ekmeklik buğday satışları Un Fabrikalarına ve Bulgur Fabrikalarına 3.460-3.575 TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili, Satışlarımıza için başvurular ekmeklik buğdaylarda 26 Nisan 2022 - 30 Nisan 2022 (dahil) tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Buğday ve mısır satışlarımız için başvurular “TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU” üzerinden alınacaktır. Satışı yapılan ekmeklik buğday stokları için para yatırma süresi 20 Mayıs 2022 (dahil), tarihinde sona erecektir. Başvuru sahiplerinden parasını yatırmış olanlara; ekmeklik buğdayda 31 Mayıs 2022 (dahil), tarihine kadar teslimat yapılabilecektir. ELÜS satışlarında; ekmeklik buğdaylar 09 Mayıs 2022 – 27 Mayıs 2022 (dahil) tarihleri arasında her gün ELÜS tahsis miktarları takas için TÜRİB’ de işlem görecektir.

TARIMDANHABER

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2022, 22:03
YORUM EKLE
YORUMLAR
ÇİFTÇİ
ÇİFTÇİ - 2 hafta Önce

Türkiyenin çoğu bölgesinde maalesef kuraklık var ayrıca güz dönemi taban gübresi ile bahar dönemi üst gübreyi fiyatlar çok yüksek olması sebebiyle çiftçi atamadı. Bu sene hububat ve saman altın olacak tmoda arpa buğday alacaz diyede çok beklemesin...

Paramiliter
Paramiliter - 2 hafta Önce

Fazla arpa alalım diye, üreticiler kestirdikleri inekleri bildirmedi.
bu yüzden inek sayısı çok fazla görünüyor.

Mehmet Akkuş
Mehmet Akkuş - 2 hafta Önce

Herkesin bildiği,bir çocuğa da sorsanız çifçinin durumunu bilir.
Tohum ekmye gidersiniz tohumun fiuatları katlanır,gübre,motorin
O da öyle. Biçersiniz ithal buğday
Alınır,ucuza satılır çifçi borçlu
Mecburen saysın diye.çifçinin elinde çıkar çıkmaz,giyatlar katlanır. Borç ödemeleri bu syda ödenmesi isyenir,çifçinin elinde

Doğan
Doğan - 2 hafta Önce

6 600 yüze arpa aldim günlük bir tosun yem 80 tl maliyeti var hayvan cilik bitirdiler

banner151