TAKİPÇİLERİMİZE ÖNEMLİ NOT: Bu haberimiz Tarım Kredi Kooperatiflerinin başvurusu üzerine Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Ağustos 2020’de verdiği hukuksuz erişim engeli kararı ile yayından kaldırılmıştı. Ancak Anayasa Mahkemesi’ne yaptığımız başvuru haklı görülerek, erişim engeli kararı ile ilgili ihlal kararı verilmiştir. AYM’nin ihlal kararı üzerine haberimiz yeniden özgürlüğüne kavuşmuştur. AYM’nin haberimizle ilgili verdiği ihlal kararı Resmi Gazete’de 7 Ocak 2022’de yayımlanmıştır. AYM’nin kararına ulaşmak için tıklayın… Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğinin Değişik İş Ek Kararı için tıklayın... 

Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin başvurusu üzerine Milli Gazete’de 19 ve Tarımdan Haber’de 65 olmak üzere toplam 84 habere erişim engeli kararı vermiştir. Söz konusu mahkeme 7 Temmuz’da yapılan başvuruyu insanüstü bir gayretle 84 haberi okuyup, tetkik ederek aynı gün sonuçlandırmış ve basın tarihinde derin yaralar açacak bir kararın altına imza atmıştır. 

Şöyle ki: kamuoyunun menfaatini ve bilgi alma hakkını korumak maksadıyla gazetecilik hakikati ortaya çıkarmak mücadelesidir ve Anayasa’nın 28’inci maddesinde ‘Basın hürdür, sansür edilemez’ hükmü bulunuyor. Elbette kamuoyu bilgilendirilirken, gazeteci basın etik kuralları çerçevesinde kişilerin şeref ve haysiyetine, özel hayatına ve mesleki itibarına da dikkat edecektir. 

Tarımdan Haber, tarım sektöründe en çok takip edilen, tematik yayın yapan bir haber sitesidir. 

Tarım Kredi Kooperatifleri, yaklaşık 1 milyon çiftçi ortağının sermayesi ile kurulan Türkiye’nin en önemli çiftçi kuruluşudur. Tarım Kredi Kooperatifleri, yerine göre çiftçi ve ülke tarımı için Tarım ve Orman Bakanlığından bile daha önemli ve stratejik bir öneme sahiptir. Bundan dolayı ülkemizin vazgeçilmez öneme sahip en önemli sosyo-ekonomik grubu çiftçinin hak ve menfaatini korumaya yönelik yapılan haberler, öncelikle vatandaşlarımızın gıda teminini yerli üretimle sağlaması ve ülkenin tarımsal üretimi açısından hayati önemi bulunmaktadır. 

'Fındık fiyatları bilinçli şekilde düşük tutuluyor' iddiası 'Fındık fiyatları bilinçli şekilde düşük tutuluyor' iddiası

Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğinin, Milli Gazete ve Tarımdan Haber’de tamamen çiftçinin hak ve menfaatlerini korumaya yönelik ve somut birçok belgeye dayalı olarak yapılan 84 tane habere ‘kişilik haklarının ihlal edildiği’ gerekçesiyle bir paket şeklinde aynı anda erişim engeli kararı vermesi, haberlerin incelenerek karar verilmediğini göstermektedir.  

MAHKEME KARARI İÇİN TIKLAYIN 

Erişim engeli verilen haberlerin ağırlıklı olarak milletvekilleri tarafından TBMM’ye verilen soru önergelerinin haberlerinden oluşması, diğer haberlerin de somut bilgi ve belgeye dayalı olmasına rağmen haberlere erişim engelinin getirilmesi her şeyden önce halkın haber alma özgürlüğüne vurulan bir darbedir. 

Öyle ki, söz konusu mahkeme eleştirel olmayan rutin bir haber olarak tarif edilebilecek; Tarım Kredi Market açılışı, Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraki olan GÜBRETAŞ’ın açıkladığı kar ve GÜBRETAŞ’a yapılan üst düzey yönetici atama haberlerine bile ‘kişilik haklarının ihlal edildiği’ gerekçesiyle erişim engeli getirmiştir. Yine rutin olarak değerlendirilebilecek, yem fiyatlarına yapılan zam haberlerine de erişim engeli getirilmiştir. 

İşin en acı tarafı, Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman’ın Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından cevaplandırılmak üzere TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinin haberine GÜBRETAŞ’ın talebi üzerine erişim engeli getirilmişti. Mahkemenin söz konusu bu kararına yönelik yapılan; ‘Soru Önergeleri de artık haber yapılamayacak’ haberine de yeniden erişim engeli getirilmiştir. 

Görüleceği üzere erişim engeli getirildiği için yapılan habere bile erişim engelinin getirilmesi, basın özgürlüğünün ve Millet Meclisi üzerinden millet iradesinin mahkeme tarafından dikkate alınmadığını göstermektedir.

Diğer yandan Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında Genel Kurul kararıyla çıkarılan İnsan Kaynakları Yönetmeliğine aykırı bir şekilde atanmış ve yaklaşık 2.5 yıldır çiftçi örgütü hukuksuz bir şekilde yönetilmektedir. 

Yine aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından büyük önem verilen Tarım Kredi Marketlerin başına, geçmişte ortağı olduğu gıda firmaları tarafından üretilen hileli ürünlerden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından defalarca ifşa edilmiş bir kişi atanmıştır. Haberlerimiz üzerine bu kişi bulunduğu görevden alınmış ancak bu sefer Genel Müdür Yardımcısı yapılmıştır. 

Gerek ‘Hukuksuz Atama’ gerekse ‘Tağşişli Genel Müdür ataması haberleri tamamen belgeli, devletin resmi kayıtlarında görünen bir husus olmasına rağmen, bunlarla ilgili işlem yapılmayıp, buna yönelik yapılan haberlere mahkeme kararıyla erişim engelinin getirilmesi kamuoyunun haber alma özgürlüğünün tamamen ortadan kaldırılmasıdır. 

SADETTİN İNAN TARIMDAN HABER SORUMLU GENEL YAYIN YÖNETMENİ