Tarım Kredi Marketler şirket yönetimi 17 Haziran’da acil olarak toplanarak, eş zamanlı olarak iki karar birden aldı. Şirketi sermayesi borca batık duruma düşmesinden dolayı 10 milyon liradan 444 milyon liraya çıkarıldı. 2021 yılı zararı da (249 milyon lira) artırılan sermayeden mahsup edildi. Sermaye artırımı için kullanılan 434 milyon lira da Merkez Birliği’nden yani çiftçinin kasasından transfer edildi. Şirket acilen toplanarak eş zamanlı bu kararı almamış ve Merkez Birliğinden 434 milyon lira transfer edilmemiş olsaydı Türk Ticaret Kanununa göre, Tarım Kredi Marketler kendi kendini feshetmiş olacaktı. 

Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın market projesi iflasın eşiğinden döndü! Yaptığı zarardan dolayı sermayesinin tamamını kaybederek bir yıl içinde borca batık duruma düşen Tarım Kredi Marketleri kurtarmak için Merkez Birliğinden yani çiftçinin kasasından 434 milyon lira aktarıldığı ortaya çıktı. Tarım Kredi Market şirket yönetim kurulu, borca batık durumuna düşen şirketi kurtarmak için Haziran ayında olağanüstü toplantı yaparak sermaye artırımına gitti. Şirket yönetim kurulu acilen bu kararı almamış olsaydı Türk Ticaret Kanununa göre Tarım Kredi Marketler, kendiliğinden feshedilmiş olacaktı. 

TARIM KREDİ MARKETLER TÜRKİYE’NİN EN KÖKLÜ ÇİFTÇİ KURULUŞUNU İFLASIN EŞİĞİNE SÜRÜKLÜYOR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mazot, gübre, ilaç gibi tarımsal girdilerdeki fahiş fiyat artışlarını görmezlikten gelerek gıda fiyatlarını Tarım Kredi Marketler eliyle düşürmeye çalışması, Türkiye’nin en köklü çiftçi kuruluşu olan Tarım Kredi Kooperatiflerini büyük bir iflasın eşiğine sürüklüyor. Hazine’den hiçbir kaynak aktarılmadan tamamen çiftçinin öz sermayesi ile kurulan marketlerin, vatandaşa ucuz gıda konusunda hiçbir faydası olmazken, çiftçinin de sonunu hazırlıyor. 

HAZİNE GARANTİLİ YOL, KÖPRÜ VE HASTENELERİN GİDERİ HAZİNE’DEN MARKETLERİN ZARARI ÇİFTÇİDEN! 

Hazine garantili yol, köprü, hastanelere, kamuoyunda 5’li çete olarak tabir edilen inşaat firmalarına devletin bütçesinden ciddi bir kaynak transferi yapılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük önem verdiği market projesine Hazine’den tek bir kuruş kaynak ödenmeyerek, ucuz gıda için kurulduğu iddia edilen marketlerin zararının ve kurulum maliyetlerinin tamamen çiftçinin öz sermayesi üzerinden karşılanması, hükümetin ‘ucuz gıda’, ‘üretim’ ve ‘çiftçi’ konusundaki samimiyetsizliğini de gözler önüne seriyor. 

BORCA BATIKLIK DURUMU TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE İFLAS ANLAMINA GELİYOR! 

Vatandaşa ucuz gıda temin etmek iddiasıyla kurulan ve kuruluşunun üzerinden henüz 2 yıl bile geçmeden, Tarım Kredi Marketlerin ‘borca batık’ duruma düştüğü ortaya çıktı. Borca batıklık kavramının hukuken karşılığı; bir ticari işletmenin varlıklarının borçlarını karşılayamaması’ anlamına gelirken, bu durum Türk Ticaret Kanununa göre şirketler için ‘borç ödemeden aciz haline’ gelmekten daha tehlikeli görülüyor. ‘Borç ödemeden aciz haline düşmede’ en azından şirketlerin borçlarını ödeyebilme yeteneği bulunurken, borca batıklık durumunda ise şirketin varlıklarının tamamen paraya çevrilmesi halinde bile alacaklılara borcunu ödeyememe durumunu anlatıyor. 

BORCA BATIK DURUMA DÜŞTÜĞÜ İÇİN 150 MİLYON LİRA SERMAYE ARTIŞI BİLE YETERLİ GÖRÜLMEDİ! 

2020 yılının sonunda ürün tedarik ve market ayağı ikiye ayrılarak kurulan Tarım Kredi Marketler, başlangıçta 2.5 milyon lira sermaye ile kurulmuştu. Tarım Kredi Marketlerin sermayesi 2021 yılında ise 10 milyon liraya çıkarılırken,  29 Kasım 2021 yılında şirket yönetim kurulu sermayenin 140 milyon lira daha artırılarak 150 milyon liraya çıkarılmasına karar veriyor. Ancak Ankara Ticaret Odası Ticaret Sicil Müdürlüğü, şirketin borca batık duruma düşmesinden dolayı sermayenin 150 milyon liraya çıkarılması ile ilgili kararda gerekli tadil değişikliğini kabul etmedi. 

2021 YILINDA YAPILAN 249 MİLYON LİRA ZARAR SERMAYE ARTIŞI İLE KAPATILDI! 

Bunun üzerine şirket yönetim kurulu, 17 Haziran 2022’de acilen toplanarak, eş zamanlı olarak iki karar birden almak zorunda kaldı. Önce sermaye 10 milyon liradan 444 milyon liraya çıkarıldı. 2021 yılı zararı olan 249 milyon lira ise artırılan sermayeden mahsup edildi. 2021 zararı artırılan sermayeden düşüldüğü için kasaya 434 milyon lira kaynak konulmasına rağmen Tarım Kredi Marketlerin sermayesi 200 milyon liraya düştü.

ŞİRKET YÖNETİM KURULU BU KARARI ALMASAYDI TARIM KREDİ MARKETLER KENDİ KENDİNİ FESHETMİŞ OLACAKTI! 

Şirket yönetimi 17 Haziran’daki olağanüstü toplantı yaparak Tarım Kredi Kooperatiflerinden 434 milyon lira kaynak aktarılmamış olsaydı, Türk Ticaret Kanununa göre, Tarım Kredi Marketler feshedilmiş olacaktı. Tarım Kredi Marketlerdeki zararın ve kötü yönetimin faturası çiftçiye kesilerek, Merkez Birliğinden elde edilen kaynakla kapatılmış olması, Tarım Kredi Marketlerin de kimlere hizmet ettiğini gözler önüne serdi. 

ÇİFTÇİNİN KASASINDAN TARIM KREDİ MARKETLERE TAM 434 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARILDI!  

Tarım Kredi Marketler, 2021 yılında 249 milyon lira zarar ederken, bu zararın da 120 milyon lirası faaliyet giderlerinden 129 milyon lirası ise faiz giderlerinden kaynaklanmıştı. 249 milyon lira zarardan dolayı şirket sermayesini tamamen kaybederken, 150 milyon liralık sermaye artışı da yeterli görülmedi. Bunun üzerine Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden yani çiftçinin kasasından Tarım Kredi Marketlere tam 434 milyon lira kaynak aktarıldı. Aktarılan 434 milyon lira kaynak ile önce 2021 yılı zararı olan 249 milyon lira kapatıldı, şirketin sermayesi de 10 milyon liradan 200 milyon liraya çıkarıldı. 

YENİ KURULACAK 1600 MARKET HANGİ SERMAYE İLE KURULACAK? 

Diğer yandan mevcut durumda Tarım Kredinin 1400 marketi bulunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, market sayısının yakın zamanda 3 bine çıkarılacağını açıkladı. Yeni kurulacak 1600 market için Tarım Kredi Marketlerin yeterli sermayesi bulunmazken, bu marketler tamamen bankalardan yüzde 35, 40 faizle kullanılacak finansmanla kurulacak. 

YÜZDE 35-40 FAİZLİ KREDİ İLE KURULACAK MARKETLERDE GIDA FİYATI NASIL DÜŞECEK?

Hububat hasadına sıkı denetim! Biçerdöverler takip altına alındı Hububat hasadına sıkı denetim! Biçerdöverler takip altına alındı

Yüzde 35-40 faizli kredi ile kurulacak marketlerle gıda fiyatlarının nasıl düşürüleceği merak edilirken, buradaki zarar da yine Merkez Birliğinden yani çiftçinin kasasından karşılanacak. 

CUMHURBAŞKANI UCUZ GIDA VE MARKET SAYISININ ARTIRILMASI İÇİN TALİMAT VERİYOR AMA HAZİNE’DEN TEK BİR KURUŞ KAYNAK AKTARILMIYOR! 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ucuz gıda satılması ve market sayısının artırılması için Tarım Kredi Kooperatiflerine talimat verirken, yapılan zararın karşılanması ve yeni kurulacak marketler için Hazine’den tek bir kuruş kaynak aktarılmayarak, bütün maliyet ve zararın çiftçinin öz kaynağından karşılanması manidar bulunuyor. 

MARKETLER ÜZERİNDEN ÇİFTÇİNİN ÜRETİMİNE BÜYÜK BİR DARBE VURULUYOR!

Bilindiği üzere Tarım Kredi Kooperatiflerinin öncelikli görevi, çiftçi ortaklarına öz sermayesini kullanarak uygun şartlarda girdi temin etmektir. Bu girdi temininde kullanılacak olan öz sermayenin, Tarım Kredi Marketlere transfer edilmesi, çiftçiye daha az kredi kullandırılması anlamına geliyor. Çiftçiye kullandırılacak kredi miktarının düşmesi de doğrudan üretimi olumsuz etkileyecek. Yani hükümet, bir taraftan ekonomide yaşanan krizin bir sonucu olarak artan gıda fiyatlarını çiftçinin öz sermayesini kullanarak üstünü örtmeye çalışırken, diğer taraftan da üretime büyük bir darbe vuruyor.