Türkiye’nin en önemli çiftçi kuruluşu olan Tarım Kredi Kooperatiflerinde yaşanan yolsuzluklara karşı verdiğimiz haklı mücadelemizi engellemek için ortaya konulan kirli planlar teker teker tescilleniyor.

Fahrettin Poyraz, namıdiğer Hukuksuz Genel Müdür!

Bu şahıs hakkında açtığımız ve kazandığımız manevi tazminat davasının gerekçeli kararı yayınlandı.

Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesinin yayınladığı gerekçeli karardaki ifade aynen şöyle:

“Söz konusu soruşturma dosyalarındaki şikayetlerin bir merkez tarafından yönlendirilmek suretiyle yapıldığı, yapılan şikayetlerle davacının cezalandırılmasının yanında ülkenin değişik şehirlerindeki Cumhuriyet Başsavcılıklarındaki soruşturma dosyalarına savunma vermesi sağlanarak davacının bu şekilde mağdur edilmek istenmesinin amaçlandığı, bu haliyle şikayet hakkının kötüye kullanıldığı anlaşılmakla davacı tarafın manevi tazminat talebinin kısmen kabulüne karar verilmiştir”

Gerekçeli karardaki ifadeler, yolsuzluk haberlerine karşı Milli Gazete ve Tarımdan Haber üzerinde nasıl bir kirli kumpas kurulmaya çalışıldığının hukuken tescili anlamına geliyor.

Dikkat buyurun, hakkımızda açılan yüzlerce suç duyurusu ile ilgili gerekçeli kararda deniliyor ki; ‘şikayetlerin bir merkez tarafından yönlendirildiği' bu şekilde davacının mağdur edilmek istendiği ve bu haliyle şikâyet hakkı kötüye kullanılmıştır…’

İfadeler çok açık ve net…

Peki, biz ne yaptık, suçumuz günahımız neydi de hakkımızda tek bir merkezden yönlendirilen yüzlerce suç duyurusunda bulunuldu?

Sadece işimiz yaptık, yani kamuoyunu bilgilendirmek için kamu adına gazetecilik görevimizi yerine getirdik.

Tek gayemiz, çiftçinin, garip gurebanın hakkını korumak için yapılan yolsuzlukları belgeleri ile ifşa etmekti.

Ancak üzerimize öyle bir saldırdılar ki, sözde hukuki haklarını kullanıyormuş gibi gösterip hukuksuz bir şekilde bizi susturmaya çalışmışlardı.

Bu saldırıların tek bir gayesi vardı, bizi itibarsızlaştırarak, yolsuzluk haberlerinin önüne geçmek istemişlerdi.

Ancak Allah büyük, bu amaçlarına hiçbir zaman ulaşamadılar.

Tam aksine kurdukları tuzağa kendileri düştü. 100’ün üzerinde haberimize getirilen erişim engeli kararları Anayasa Mahkemesi’nden dönerken, 100’ün üstünde organize bir şekilde tek bir merkezden yönetilen suç duyurularının tamamı da takipsizlikle sonuçlandı.

Sadece bizi biraz yordular o kadar! Onun dışında hazırladıkları bütün tuzağa kendileri düştüler!

Burada yeri gelmişken şunu da belirteyim, yolsuzlukların önüne geçebilmek için biz bu kadar mücadele verirken, bu mücadelenin karşısında kurum ve kuralları işletmeyenlere de hakkımı helal etmiyorum.

Diğer yandan Fahrettin Poyraz, kazandığımız tazminat davası ile ilgili yaptığımız habere avukatı aracılığıyla tekzip metni göndermişti. Tekzip metni gönderildiğinde daha gerekçeli karar yayınlanmamıştı. Bu açıdan gerekçeli karar Fahrettin Poyraz’a da tokat gibi bir cevap oldu.

Poyraz, tekzip metninde; tek bir merkezden yönetilen 100’ün üstündeki suç duyurusunu sanki gayet normal bir durummuş gibi gösterip sözde ‘kendisini asılsız itham altında bırakan’ haberlere karşılık Anayasal hakkı olan dava ve talep hakkını kullanma olarak savunmuştu.

Böyle yaparak aklı sıra yolsuzluk haberlerinin önüne geçmek için Milli Gazete ve Tarımdan Haber üzerinde nasıl bir kirli kumpas kurmaya çalıştığını da gizlemeye çalışmış!

Ama hakikatin öyle olmadığını mahkeme açıkladığı gerekçeli kararla öyle bir ortaya koymuş ki, Poyraz bir daha yerinden kıpırdayamaz!

Poyraz’ın, ‘kendisini asılız itham altına bıraktığımızı’ iddia ettiği haberlerimizle ilgili de birkaç söz söyleyip, yazıma son vereceğim.

Eyy Poyraz!

Söyle bakalım…

-Eşinin üstündeki villayı, gizli ortağı olduğun şirketteki çalışanına kurdurduğun paravan şirket üzerinden Tarım Kredi Kooperatiflerine kiraya verdirmen mi asılsız itham?

-Yine gizli ortağı olduğun İris Akademi’deki Adnan Yüce ile Gübretaş hisseleri üzerinden nasıl bir manipülasyon yaparak milyonları kaldırdığınız mı asılsız itham?

-Mehmet Uslu’ya kurdurduğunuz şirkete Tarım Kredi üzerinden usulsüz verdiğin milyonluk işler mi asılsız itham?

-Balıkesir/Ayvalık’ta paravan şirketler üzerinden sahip olduğun kağıt üzerinde 300 milyon lira ama gerçekte 1 milyar liralık zeytinyağı fabrikası mı asılsız itham?

Hangi birini sayalım Poyraz?

Yazdığımız haberler ‘asılsız itham içeriyorsa’ neden bize karşı bir tazminat davası açamadın?

Bak biz ‘haberciliğimizin maksatlı bir şekilde engellendiği’ gerekçesiyle senin hakkında tazminat davası açtık ve haklılığımız ispat edildi.

Ama sen Sayıştaycı biri olarak bizim hakkımızda tek bir tazminat davası bile açamadın!

Çünkü yaptığımız haberlerin hepsi gerçek.

Sadece ‘yolsuzlukları rahat yapabilmek için’ organize bir şekilde tek bir merkezden yönettiğin suç duyuruları ile bizi susturmaya çalıştın ama o da elinde patladı!

İşte Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinin gerekçeli kararındaki ilgili bölüm...

mahkeme kararı