Tarım Bakanlığının 600 bin baş besilik sığır ithalatı ile ilgili yayınladığı skandal talimatta derin bir sessizlik yaşanıyor. Normalde başta birliklerin, besicilerin ve sektörü takip eden gazetecilerin bir numaralı gündemi olması gerekirken, maalesef herkes bu skandala karşı üç maymunu oynamayı tercih ettiler!

Olsun…

Hiç önemli değil…

Allah’ın izniyle biz bu kirli oyunu bozacağız…

Cumhurbaşkanına rağmen, Cumhurbaşkanın ismini kullanarak bu kirli oyunu planlayanların elinde patlayacak.

Şehit haberlerinin geldiği gün bu skandal talimatı yayınlayanlar, hazırlayanlar o koltuklarında oturabilecekler mi?

Bekleyip göreceğiz…

Malumunuz üzere Tarım Bakanlığı 2024 yılında yapılacak 600 bin baş besilik sığır ithalatı ile ilgili olarak uygulama talimatını 13 Ocak’ta yayınlamıştı. 600 bin baş besilik ithalatı özel sektörden alınarak tamamen Et ve Süt Kurumuna verilirken, talimatın 9. Maddesine göre ithal edilen hayvanlar millileşmeden yani karantina sürecinde ölürse, zorunlu kesime giderse veya hastalıklı çıkarsa bundan ithalatı yapan ESK hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacak ve besiciler de hiçbir hak talep edemeyecekler!

ESK’nın ve özel sektörün bundan önce yaptığı ithalatlarla ilgili yayınlanan talimatların hiçbirinde böyle bir madde yoktu. Bunun altını çizelim…

Üretici/besicinin tamamen aleyhine olan bu madde ile ESK’nın kendisini ve ithalatı yaptıracağı belli firmaları koruma altına alması derin anlamlar içeriyor!

Normalde bu şartlarda ithal besilik sığır almak isteyen besicilerin sadece bu maddeden dolayı talepte bulunmamaları gerekiyor.

Ancak ne acıdır ki, Bakanlığın ülkede hayvancılığı uçurduk, kaçırdık dediği bir dönemde üretici ahırına, işletmesine koyacak hayvan bulamıyor. Yani besici/üretici üretim yapabilmek için ithal hayvana eli mahkum durumda! Ondan dolayı besicilerin gözü şimdilik bu maddeyi görecek durumda bile değil.

İthal hayvanlar ülkeye gelmeye başladıktan sonra asıl kıyamet kopacak! Ortalık toz duman olacak! Çünkü bu maddeden dolayı birçok besici öyle mağdur edilecek ki ocaklarına incir ağacı dikilecek.

İşte birileri, besicilerin bu çaresizliğinden yararlanmak için yapılacak yolsuzluklara kılıf bulmak için böylesine kanunsuz bir madde ile kendilerini ve ithalatçı firmaları koruma altına almaya çalışsalar da Allah’ın izniyle besici/üreticinin üzerinde oynanan bu kirli oyunu bozacağız…

Hem de...

Tarım Bakanlığının…

ESK bürokratlarının…

Sektördeki sivil toplum örgütlerinin…

Birliklerin…

Sektörü takip eden gazetecilerin…

Derin sessizliğine rağmen bu kirli oyunu kurgulayanlar amaçlarına ulaşamayacak...