SADETTİN İNAN / Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından dün yayınlanan ‘Besilik Sığır İthalatı Uygulama Talimatı’ ile besicilerden noter kanalıyla alınacak taahhütnamede yer alan bir madde tam bir skandal olarak değerlendiriliyor! Bakanlık, kanun ve yönetmeliklere tamamen aykırı bir talimat yayınlarken, yayınlanan bu talimatla 600 bin baş besilik sığır ithalatını yapacak ESK, hastalıklı ve kalitesiz hayvan ithal etmiş olsa bile bu ithalattan hiçbir şekilde sorumlu tutulmayarak, bütün sorumluluk hiç bir suçu günahı olmayan besici/üreticilere ait olacak.

BÜYÜK YOLSUZLUKLARA ZEMİN Mİ HAZIRLANIYOR? 

Bakanlığın, kanun ve yönetmeliklere tamamen aykırı bir talimat yayınlaması, 'Yapılacak büyük yolsuzluklara zemin mi hazırlanıyor?' sorusunu gündeme getirdi. 

TALİMATTAKİ SKANDAL 9'UNCU MADDE!

Besilik Sığır İthalatı Uygulama Talimatının 9’uncu maddesinde; “Fiili ithalat işlemleri tamamlanıp millileşinceye kadar hayvanlarda görülen her türlü hastalık, mecburi kesim veya ölüm durumunda idari ve mali tüm sorumluluk yetiştiriciye ait olup herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaz” hükmü yer alıyor.

Talimat Belge 2

İTHAL HAYVANLAR MİLLİLEŞMEDEN BÜTÜN SORUMLULUK ÜRETİCİ/BESİCİYE AİT OLACAK! 

ESK’nın ithal edeceği besilik sığırlar daha millileşmeden yani karantina süreci bitmeden hayvanlarda görülen her türlü hastalık, mecburi kesim veya ölüm durumunda besiciler, uğradıkları zararın karşılığında ESK’dan hiçbir şekilde talepte bulunamayarak, zarar tamamen besiciye ait olacak.

TALİMAT YETMEMİŞ GİBİ AYNI MADDE TAAHHÜTNAMEYE DE KONDU!

Yine aynı şekilde kanun ve yönetmeliklere aykırı olan bu maddenin besicilerden noter kanalıyla alınacak taahhütnameye de konulması, Bakanlığın kanunsuzlukta hiçbir sınır tanımadığını gözler önüne serdi.

Taahhütnamede de yer alan şu ibare tam bir ibretlik olarak görülüyor. “Fiili ithalat işlemleri tamamlanıp millileşinceye kadar; ithal edeceğim besilik sığırlarda görülen her türlü hastalık, mecburi kesim veya ölüm durumunda idari ve mali tüm sorumluluk tarafıma ait olup herhangi bir tazminat ödemesi talep etmeyeceğimi taahhüt ederim”

Belge 3

2023 YILINDA BESİCİ/ÜRETİCİDEN ALINAN TAAHHÜTNAMEDE BÖYLE BİR HÜKÜMLÜLÜK BULUNMUYOR! 2023 Taahhütname

Kurbanlık fiyatlarında düşüş! 40 lira birden geriledi... Kurbanlık fiyatlarında düşüş! 40 lira birden geriledi...

HAYVANLAR MİLLİLEŞTİKTEN SONRA SORUMLULUK BESİCİ/ÜRETİCİYE AİT OLMASI GEREKİYOR!

Kanun ve yönetmeliklere göre, ESK’nın ithal ettiği besilik sığırların karantina süreci bittikten yani hayvanlar millileştikten sonra sorumluluğun alıcı besicilere ait olması gerekirken, daha hayvanlar millileşmeden bütün sorumluluğun alıcı firma yada besiciye yüklenmesi, yapılacak ithalatla ilgili yaşanacak skandalı şimdiden gözler önüne serdi.

2023 YILINDA YAYINLANAN TALİMATI BAKANLIĞIN GERÇEK NİYETİNİ ORTAYA KOYDU!

Bakanlığın, 2023 yılında yayınladığı besilik sığır ithalatı talimatı yaşanan skandalı belgeliyor. 2023 yılında özel sektör kanalıyla yapılan ithalatta, karantina süreci bitmeden yani hayvanlar millileşmeden ortaya çıkacak her türlü hastalık, mecburi kesim veya ölüm durumunda idari ve mali tüm sorumluluk tamamen ithalatçı firmaya ait olup, ithalatçı firmaya besicilerin herhangi bir tazminat ödemesi yapmayacağının altı çizilmişti.

Belge Talimat1

HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÖYLE BİR SKANDALA NASIL GÖZ YUMDU?

2024 yılında yapılacak 600 bin baş besilik sığır ithalatı ile ilgili kontrol belgesi Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınarak Hayvancılık Genel Müdürlüğüne verildi. İthalatla ilgili kontrol belgesi Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından verilecek ancak ithalatı Et ve Süt Kurumu yapacak. Yani Hayvancılık Genel Müdürlüğünün verdiği kontrol belgesi karşılığında Et ve Süt Kurumu ayıplı mal ithal edebilecek. İthal edilen ayıplı mal karşılığında da ESK’nın hiçbir sorumluluğu olmayacak.

KANUNSUZ TALİMATIN BİRAN ÖNCE İPTAL EDİLMESİ GEREKİYOR!

Kanun ve yönetmeliklere aykırı olan 2024 yılı besilik sığır ithalat talimatının bu haliyle uygulanamayacağı ve kesinlikle iptal edilmesi gerektiği kaydediliyor. Bakanlığın, kanunsuz talimatı uygulama konusunda ısrarcı olması durumunda, büyük yolsuzluklara kapı aralanacağı gibi besicilerin ciddi mağduriyetler yaşayacağı ve bunun faturasının da Bakan Yumaklı’ya çok ağır olacağı ifade ediliyor.

ESK KANUNSUZ TALİMAT VE TAAHHÜTNAME İLE SORUMLULUKTAN KAÇAMAZ! 

Diğer yandan talimatta yer alan madde ve verilen taahhütnameye rağmen, besici ve üreticilerin karantina süreci bitmeden ithal hayvanlarda karşılacakları mağduriyetlerle ilgili mahkameye gitmeleri durumunda kesinlikle haklı çıkacakları, talimattaki 9'uncu maddenin ve taahhütnamedeki ifadelerin kanun ve yönetmelikler karşısında hiç bir hükmünün bulunmadığını ve ESK'nın kesinlikle sorumlu olacağının altı çiziliyor.