T.C Tarım Orman Bakanlığına bağlı 5. Bölge Müdürlüğü 2023 orta-öğretim  staj başvuru takvmini yayınladı. Başvuru tarihleri 20 Şubat 2023-20 Nisan 2023 şeklide açıklandı.

2023 yılında iş yerlerinde stajyer öğrencilere ödenecek en düşük stajyer maaşı net 2.550 TL olarak belirlenmişti. Bu tutar verilebilecek minimum tutarı ifade etmekteydi.

Staj başvurusu yaparken dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmektedir.

20.02.2023 - 20.04.2023 tarihleri dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

 Tarım ve Orman Bakanlığı web ana sayfasında yayınlanan Staj Başvuru Formu eksiksiz bir şekilde doldurulup sisteme yüklenmelidir.

 Okulunuzdan almış olduğunuz not ortalamanızı içeren öğrenci olduğunuza dair onaylı/mühürlü “Öğrencilik Beyan Belgesi”ni sisteme yüklemeniz gerekmektedir.

 Son 6 ayda çekilmiş fotoğraf sisteme yüklenmelidir. Fotoğraflar ön cepheden çekilmiş, yüzün tamamı AÇIK, NET olacak, şapka, kep, güneş gözlüğü vb. aksesuar kullanılmayacak ve mutlaka vesikalık fotoğraf formatında olacaktır.

 Başvurunun son kısmındaki “Başvur” butonu tıkladıktan sonra ekranda “İşleminiz Başarıyla Gerçekleşmiştir” yazısı görüldüğünde başvurunuz tamamlanmış olacaktır. Aksi takdirde başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

e devletStaj başvuru sonucu e-Devlet sistemi üzerinden takip edilecektir. “Başvurularım” butonu tıklanarak başvuru sonucu görülebilecektir.

 Başvuru sırasında; 3 (üç) farklı Bakanlık birimi için başvuru hakkınız bulunmaktadır. 

STAJ İLE İLGİLİ UYULMASI GEREKEN KURALLAR

 Staja devam zorunludur. Staja devam edilemediği günlerin telafisi yapılmak zorundadır.  Öğrencinin stajının daha verimli olması için Staj Sorumlusu öğrenciyi okuduğu bölüm öncelikli olmak üzere kurumun her biriminde görevlendirebilir.

Stajyer öğrencinin iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi öğrenim gördüğü kurum tarafından ödenir.

Karpuz Ne Zaman Ekilir? Karpuz Ne Zaman Ekilir?

  Staj Yönergesi gereği staja kabul edilen öğrencilerle kurum arasında sözleşme imzalanır.  Stajyer öğrenciler staj yaptıkları Bakanlık Birimlerinin çalışma koşulları ile disiplin ve iş emniyetine ilişkin kurallarına uymak; kullandığı her türlü mekân, alet, malzeme, makine, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğacak her türlü sorumluluk öğrenciye aittir.

Bakanlık bünyesinde staj yapanlar; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuatta memurlar için öngörülen ödev ve yükümlülüklere uymak zorundadır. Aksi takdirde, öğrencinin stajyerliğine son verilerek, bu durum okuluna bildirilir. Ayrıca o güne kadar yapmış olduğu çalışmalar staj olarak değerlendirilmez.

Stajı herhangi bir nedenle sona erdirilen (kabul edilmeyen, stajı tamamlayamayan vb.) kişilere “Stajyer Değerlendirme Formu” düzenlenmez.