Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göre, Tarım Bakanlığında ortaya çıkan şok belge, yolsuzlukta hükümetin çivisinin çıktığını gösteriyor. Yolsuzlukta, minareyi çalanlar kılıfını da öyle bir hazırlıyorlar ki akıllara durgunluk veriyor. Düzmece ihale komisyonu kararları ile milyonluk işler belli adreslere verilirken, asıl sorumlu olanlar ise hiçbir şekilde imza atmıyor. Bütün imzalar alt düzey memurlara attırılıyor, bu imzaların çoğunu da sahte imzalar oluşturuyor. Müfettiş soruşturmasında da sahte imza sahibi alt düzey memurlar tehdit edilerek, yolsuzluklar aklanıyor.

MEHDİ EKER BU BELGENİN ALTINDAN NASIL KALKACAK?

Milli Gazete öyle bir belgeye ulaştı ki, Mehdi Eker’in Bakanlığı döneminde yapılan ÜDTS ihalesinin tamamen düzmece bir komisyon kararı ile Hakan Bilal Kutlualp’e verildiği ortaya çıkarken, komisyonda bulunan üyelerin çoğunun da imzası sahte çıktı. Sahte imza sahibi memurların da baskı yapılarak susturulmaya çalışılması, kamuda yaşanan yolsuzluklarda artık hiçbir sınır tanınmadığını gözler önüne serdi.

Milli Gazete’nin Tarım ve Orman Bakanlığında bilirkişi heyeti raporuna dayanarak ortaya çıkardığı Ürün Doğrulama ve Takip Sistemi’ndeki yolsuzlukta skandal bir ifade tutanağı ortaya çıktı. Ortaya çıkan skandal ifade tutağı, kamuda yapılan yolsuzluklarda hiçbir sınır tanınmadığını gözler önüne sererken, adrese teslim ihalelerde işi kılıfına uydurmak için evrakta sahtekârlık yapmaktan bile çekinilmediğini ortaya koydu.

ŞOK İFADE TUTANAĞI TARIM BAKANLIĞINDA YOLSUZLUKTA ARTIK HİÇ BİR SINIR TANINMADIĞINI ORTAYA KOYDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘yolsuzlukları biz hallederiz’ açıklamasını yaptığı bir dönemde Tarım ve Orman Bakanlığında ortaya çıkan şok ifade tutanağı, AKP hükümetleri döneminde kamu kurumlarında yaşanan yolsuzlukların artık ne kadar derinleştiğini belgeledi.

İŞTE ŞOK BELGE! TARIM BAKANLIĞINDA İHALELER BÖYLE VERİLMİŞ!

Milli Gazete’nin ulaştığı yeni şok belgede Tarım Bakanlığında ihalelerin düzmece ihale komisyonu kararları ve alt düzey memurlara attırılan sahte imzalarla nasıl belli adreslere verildiğini bütün çıplaklığı ile ortaya koyuyor.

BAKANLIK BAŞMÜFETTİŞLERİNİN ALDIĞI İFADE TUTANAĞI KAMUNUN NASIL YAĞMALANDIĞINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Dönemin Tarım Bakanlığı Başmüfettişleri İ.Teoman Kaya, Emin Polat ve Mustafa Mercan’ın Kasım 2017 yılında yaptığı soruşturmanın ifade tutanaklarına ulaşan Milli Gazete, ÜDTS ihalesinde yapılan büyük yolsuzluğu belgesiyle ortaya çıkardı.

İHALE KOMİSYONUNDA BULUNDUĞUNU 3 YIL SONRA ÖĞRENDİ

2013 yılında yapılan ÜDTS ihalesi için oluşturulan ihale komisyonunda bulunmamasına rağmen komisyona katılmış gibi gösterilerek yerine sahte imza atılan Tarım Bakanlığı Entegre İdare ve Kontrol Sistemleri Daire Başkanlığında çalışan Ç.İ, kendisinin ihale komisyonunda yer aldığını Bakanlık Başmüfettişlerinin 2015 yılında başlattığı ve kendisinden 2016 yılında alınan ifade sonucunda öğreniyor.

İHALE KOMİSYONU İHALE YETKİLİSİ OLMAYAN GENEL MÜDÜR TARAFINDAN OLUŞTURULMUŞ!

Bakanlık müfettişleri, ihale komisyonunun eksiksiz toplanması ve komisyon kararlarının çoğunlukla alınması gerekmesine rağmen, ihale yetkilisi olmayan Tarım Reformu Genel Müdür Vekili Gürsel Küsek’in imzaladığı olur ile komisyon üyelerinin oluşturulduğunu ancak komisyon üyelerine gerekli tebliğlerin yapılmadığını tespit ederken, ihale ile ilgili yaklaşık maliyetin de yapılmadan ihalenin pazarlık usulüyle gerçekleştirilerek hileli ve hukuka aykırı bir şekilde Veriso Data şirketine verilmesinden dolayı komisyon üyelerinin ifadelerine başvuruyor.

İHALE KOMİSYONUNA GİRMEYEN PERSONELE MÜFETTİŞLERE YALAN BEYANDA BULUNMASI İÇİN BASKI YAPILIYOR!

Bakanlık müfettişlerinin talebi üzerine ifadesi alınan İ.Ç, ÜDTS ihalesi için oluşturulan ihale komisyonunda bulunmadığını ve atılan imzanın da kendisine ait olmadığını beyan ederken, müfettişlere yanlış beyanda bulunması için de kendisine baskı yapıldığını anlattı.

belge

WhatsApp Image 2022-10-12 at 14.48.08

WhatsApp Image 2022-10-12 at 14.48.09

İşte ÜDTS ihalesinde yapılan büyük yolsuzluğu ortaya koyan İ.Ç’nin Bakanlık müfettişlerine verdiği ifade tutanağı…

“Bana göstermiş olduğunuz Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün 08.03.2013 tarihli oluruyla Ürün Takip Sisteminin işinin ihale Komisyonunda bilgim dâhilinde asil üye olarak görevlendirilmedim ve işin ihalesinde bulunmadım. Ekindeki ihale komisyonu listesinde asil üye olarak ismimin yer aldığı söz konusu görevlendirme oluru yine bilgim dahilinde tarafıma şifahi ve yazılı olarak tebliğ edilmemiştir.

BAŞKA BELGEDEKİ İMZALAR ALINARAK KOPYALANMIŞ!

Ürün Takip Sistemi işinin de ihale komisyonunda görev almadım ve ihalesine de katılmadım. İsmimin ve unvanım yazılarak atılan imzalar şahsıma ait değildir. Kimin tarafından atıldığını bilmiyorum. Benim başka bir belgedeki imzam alınarak bu belgeye kopyalanmış olabilir. Bu belgenin ıslak imzalı hali beni doğrulayacaktır.”

SAHTE İMZA GENEL MÜDÜRÜN TALEBİ ÜZERİNE ATILIYOR

İ.Ç ifadesinde komisyon üyesi M.O ile yaptığı telefon görüşmesinden de bahsederek, “M.O’na bahse konu ihaleye ait karar ve tutanaklarda ki imzaların bana ait olmadığını söyledim, böyle bir ihaleye de katılmadığımı belirttim. O da bana hitaben ben bunu biliyorum, sizin yerinize Genel Müdür Vekili Gürsel Küsek’in talebi doğrultusunda Daire Başkanı F.K ile birlikte biz ihaleyi yaptık dedi.  Benim yerime kimin imza attığı konusunda tam bilgi alamadım”

BAKANLIK MÜFETTİŞLERİNE YALAN BEYANDA BULUNMASI İÇİN BASKI YAPILIYOR!

Cep telefonu ile görüşmemde M.O, konuyu inceleyen müfettişler çağırdığında ne söyleyeceğimi sorum, M.O müfettişlere ihalenin toplantı salonunda yapıldığını ve ihaleye katıldığımızı söylememi istedi.

ÜDTS İHALESİ YAPILDIĞI YER BİLE BELLİ DEĞİL! ARALARINDA ANLAŞARAK GENEL MÜDÜRÜN ODASINDA YAPILDIĞINI SÖYLEMELERİ İSTENİYOR!

Ancak daha önce müfettişlerince ifadesi alınan İ.A.K, ise konuya müdahale ederek ben müfettişlere ihalenin Genel Müdür Gürsel Küsek’in odasında yapıldığını, dolayısıyla çelişkili bilgi vermemiz gerektiğini ifade ettim. Bunun üzerine İ. A.K bana hitaben müfettişler sorduğunda ihalenin Genel Müdür Gürsel Küsek’in odasında yapıldığını ve ihaleye katıldığımı söylememi tembihledi.

SADECE 1 KİŞİ DEĞİL! BİRÇOĞU KOMİSYONA KATILMADIĞI HALDE KATILMIŞ GİBİ İFADE VERDİ!

Bu arada İ.A.K da bir anlamda itirafta bulunarak kendisinin de ihaleye katılmadığı ve belgeleri imzalamadığı halde konuyu inceleyen müfettişlere verdiği ifadesinde devletin bekası için katÜıldığı şeklinde beyanda bulunduğunu da belirtti.

İHALE İLE İLGİLİ DOĞRULARI SÖYLEMEMESİ İÇİN ISRARLA UYARILIYOR!

Bunu söylemesindeki amacının bu ihaleyle ilgili başlarının daha sonra sıkıntıya girmemesi olduğunu da özellikle ifade etti. Bu arada bahse konu ihaleye ziraat Mühendisi M.B’da benim gibi ihaleye katılmadığını ve ihale karar ve tutanaklarda ki imzalarının kendisine ait olmadığını belirtmiştir.  M.B’da ihaleyle ilgili doğruları söylememesi için H.E ve İ.A. K tarafından telkinde bulunulduğunu belirtmek isterim. Kendisinin ifadesine başvurulduğunda bu hususları daha detaylı açıklayacağını düşünüyorum” dedi.

ÜDTS YOLSUZLUĞUNDA NELER OLMUŞTU? 

 VAHİT KİRİŞÇİ ÜDTS YOLSUZLUĞUNU KUCAĞINDA BULURKEN MEHDİ EKER KAMUOYUNU YANILTARAK ÜSTÜNÜ ÖRTMEYE ÇALIŞTI!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 60 milyon lira kamu zararına neden olan ÜDTS yolsuzluğu ile ilgili TBMM Başkanlığına verilen soru önergesini cevaplandıramazken, telaşa kapılan eski Bakanlardan Mehdi Eker ise kamuoyunu yanıltmaya yönelik yaptığı açıklama ile kendi döneminde yaşanan ÜDTS yolsuzluğunun üstünü örtmeye çalışmıştı. Adrese teslim ÜDTS ihalesini alan Hakan Bilal Kutlualp ise Milli Gazete’ye arka arkaya açıklama göndererek gerçekleri manipüle etmeye çalışmıştı. Ancak Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hakimliğine yaptığı tekzip başvurusunu kaybedince gerçek niyetini de ele vermişti.

FARUK ÇELİK VE AHMET EŞREF FAKIBABA’NIN EVRAKTA YAPILAN SAHTEKÂRLIĞIN ORTAYA ÇIKMAMASI İÇİN İHALE KOMİSYON ÜYELERİNİN SORUŞTURULMASINA İZİN VERMEDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI!

Mehdi Eker döneminde evrakta sahtekarlık yapılarak ihalesi Hakan Bilal Kutlualp’e verilen ÜDTS yolsuzluğu Eker’den sonra göreve gelen Bakanlar döneminde de üstünün örtülmesi, AKP hükümetleri döneminde yolsuzluğun bir silsile halinde nasıl devam ettiğini gözler önüne serdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, mevzuata aykırı, gerçek dışı raporlar ve işlemler ve kararlar ile ihalede açıklık ve rekabet ilkelerinin gerçekleşmesini önleyerek, ihalede alıcı firmanın menfaatine hareket ederek, görevlerini kötüye kullanan komisyon üyeleri (H.E, Ö.T, İ.A.K, G.Ö, L.S, M.A, F.K, M.B, M.O ve Ç.İ) hakkında soruşturma izni istedi. Ancak ne gariptir, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma izin talebine Faruk Çelik ve Ahmet Eşref Fakıbaba’nın bakanlığı döneminde izin verilmedi. Savcılığın soruşturma talebine izin verilmiş olsaydı, evrakta yapılan sahtekarlıklar başta olmak üzere ÜDTS yolsuzluğunda bütün şaibeli işlemler ortalığa dökülerek kayıtlara girecekti.

MİNAREYİ ÇALAN KILIFINI HAZIRLAMIŞ! BAKAN, TEFTİŞ BAŞKANI VE GENEL MÜDÜRÜN HİÇ BİR YERDE İMZASI YOK!

Gıdada taklit ve tağşişi önlemeye yönelik 2013 yılında yapılan ÜDTS ihalesinde ve daha sonra alınan tasfiye kararında başta dönemin Bakanı Mehdi Eker olmak üzere, bütün süreci planlayan dönemin Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanı 1’nci Hukuk Müşaviri Erdal Celal Sumaytaoğlu (daha sonra soy ismini değiştirerek Aksoy oldu) ve İ.Ç’nin ifade tutanağında ismi geçen Tarım Reformu Genel Müdür vekili Gürsel Küsek’in alınan kararların hiç birinde imzasının bulunmaması ve ÜDTS ihalesindeki bütün şaibeli işlemlerin daire başkanı ve alt düzey personellere yaptırılması buradaki gerçek niyeti de gözler önüne seriyor.

TARIM BAKANLIĞI HAYATA GEÇİRLMEYEN ÜDTS’DEN DOLAYI HAKAN BİLAL KUTLUALP’E 60 MİLYON LİRA ÖDEME YAPACAK!

Bakanlığın başta düzmece ihale komisyonu kararı ve daha sonra alınan tasfiye kararları, tamamen Hakan Bilal Kutlualp’in elini kuvvetlendirirken, Kutlualp’in Bakanlığa yönelik açtığı alacak davasını da kazanmasına neden oldu. Alacak davası geçtiğimiz Nisan ayında sonuçlanırken, mahkeme Tarım Bakanlığını Kutlualp’e 60 milyon lira ödemeye mahkum etti.

60 MİLYON LİRA KAMU ZARARI KİMLERDEN TAHSİL EDİLECEK?

Mevzuata göre ortaya çıkan 60 milyon lira kamu zararının başta dönemin Tarım Bakanı Mehdi Eker, Teftiş Başkanı Erdal Celal Sumaytaoğlu (Aksoy) ve Tarım Reformu Genel Müdür vekili Gürsel Küsek’ten tahsil edilmesi gerekiyor. Ancak sanki bugünler düşünülmüş olsa gerek, üst düzey yöneticilerin hiç birisinin bütün süreçle ilgili hiçbir imzası bulunmadığı için ortaya çıkan kamu zararından da sorumlu tutulamayacaklar. ÜDTS yolsuzluğunda bütün işlemler daire başkanı ve alt düzey memurlara yaptırılırken, 60 milyon lira kamu zararının da bu memurlardan nasıl tahsil edileceği bilinmiyor.

milli 1

milli 2