Geçtigimiz günlerde Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'de 10 ilin tamamında kırsal kesimde yaşayan 900 bin kişiye yönelik 25 milyon dolarlık yardım planını duyurmuştu o görüşmeler bugün başladı.

Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü,  bölgedeki tarım, gıda ve sulama sistemlerinin uğradığı zararları gidermek; gıda güvenliği ve tedarik zincirini korumak amacıyla koordinasyon mekanizması kurduğunu açıkladı.

FAO'nun Twitter hesabından yaptığı açıklama göre T.C Tarım ve Orman Bakanlığıyla  ilk görüşmelere çevrimiçi ortamdan başlandı.

İşte O açıklamalar ;

6 Şubat’ta gerçekleşen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından FAO Türkiye ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasındaki değerlendirme ve koordinasyon toplantılarının ilki çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Görüşmede, bölgedeki tarım, gıda ve sulama sistemlerinin uğradığı zararları gidermek; gıda güvenliği ve tedarik zincirini korumak amacıyla koordinasyon mekanizması kurulması kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca bakanlık ve FAO yetkilileri tarafından gerekli durumlarda hızlı aksiyon alınabilmesi için acil koordinasyon ekipleri belirlendi. İhtiyaç analizinin tamamlanması ile yol haritasının en kısa sürede şekilleneceği ve böylece daha somut adımlar atılacağı vurgulandı.

1-2

2-2

FAO NEDİR ?

11 bin Suriyeli sığınmacıya tarım alanında kadro iddiası Meclis'i karıştırdı! 11 bin Suriyeli sığınmacıya tarım alanında kadro iddiası Meclis'i karıştırdı!

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, 1945 yılında kurulmuştur. Merkezi İtalya'nın Roma şehridir. 194 ülke üyedir ve Avrupa Birliği desteklidir. Halihazırda 5 Bölge Ofisi, 9 Alt Bölge Ofisi, 6 İrtibat Ofisi ve 85 Ülke Ofisi bulunmaktadır.

FAO, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde açlıkla mücadelede ve yoksulluğun önlenmesinde uluslararası düzeydeki çabaların önderliğini yürüten BM danışma ve bilgi kuruluşu olup, söz konusu ülkelerin doğal kaynaklarını koruması suretiyle tarımsal kapasitelerinin yükseltilmesi, ormancılık ve balıkçılık faaliyetlerinin desteklenmesi, gıda güvenliğinin temin edilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik girişimlerde bulunmaktadır.

Merkezi Roma'da bulunan FAO, dünya sathına yayılmış Bölgesel Ofisleri, Alt-Bölge Ofisleri, İrtibat büroları ve ülke temsilcilikleri ile hizmet vermektedir. FAO'ya 194 devlet üyedir. Ayrıca Avrupa Birliği 'üye örgüt', Faroe Adaları ve Tokelau ise 'ortak üye' statüsündedir. FAO, kolay ulaşılabilir bilgi ağı oluşturma, uzman raporlarını paylaşıma açma, uluslararası konferanslar düzenleme ve saha çalışmalarından edinilen bilgileri paylaşma prensibi esasına göre çalışmalarını yürütmektedir. FAO Genel Direktörü Çin vatandaşı Qu Dongyu'dur.

Dünya genelinde tarım ve gıda durumunu takip amacıyla bir örgüt kurulması fikri ilk olarak 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede, 1905 yılında Roma'da toplanan bir uluslararası konferans neticesinde Uluslararası Tarım Enstitüsü'nün kurulmasına karar verilmiştir. Anılan Enstitü'nün faaliyetleri İkinci Dünya Savaşı sırasında durmuş ve Enstitü 1948 yılında resmen sona erdirilerek görevleri yeni kurulan FAO'ya devredilmiştir. FAO, 16 Ekim 1945'de Kanada'da düzenlenen 1. FAO Konferansı'nda, Dünya'daki gıda ve tarımla ilgili çalışmaları organize edip geliştirerek gıda güvenliğini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Örgütün merkezi 1951 yılında Vaşington'dan Roma'ya taşınmıştır.

FAO çalışmaları Konferans, Konsey ve Komiteler aracılığıyla yürütülmektedir. Kuruluş, idari konularla ilgili olarak Konsey ve Konferans ile birlikte Program Komitesi, Finans Komitesi ve Hukuksal Konular Komitesi tarafından yönlendirilmektedir. Teknik konularla ilgili çalışmalar ise Gıda Güvenliği Komitesi, Tarım Komitesi, Emtia Sorunları Komitesi, Balıkçılık Komitesi ve Ormancılık Komitesi tarafından yürütülmektedir. Bunun yanı sıra gıda güvenliği ve gıda kalitesi, balıkçılık ve genetik kaynaklar gibi konularda çalışan komisyonlar da değişik teknik konularda çalışmalar gerçekleştirmektedir. Sorumluluk silsilesi bağlamında komiteler Konseye, Konsey de Konferansa rapor vermektedir.