Tüm illerin belediye başkanlarına mektup gönderen Bakan Kirişci, su stresi altındaki Türkiye’de atılması gereken etkili adımlar konusunda belediyelere büyük görevler düştüğünü belirtti. Ülke genelinde ortalama su kayıp oranının yüzde 33.54 olduğunu belirten Kirişçi, Bakanlığın yayınladığı mevzuat çerçevesinde acil önlem alınması, beledeyiler tarafından bu oranın süreç içinde yüzde 25 seviyesine düşürülmesi gerektiğini kaydetti. 

Kirişci, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

“Değerli Belediye Başkanım,

Su, en önemli hayat kaynaklarımızdan biridir. Canlı yaşamının devamı, yeterli ve temiz su kaynaklarının korunmasına bağlıdır. Su kaynaklarımızın etkin bir şekilde yönetimi, korunması ve sürdürülebilirliği, Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla ilan ettiği hedeflerimize ulaşmamızda büyük önem taşımaktadır.

Yapılan projeksiyonlar, Akdeniz iklim kuşağında yer alan ülkemizin su kaynaklarının, iklim değişikliğinden önemli ölçüde etkileneceğini ortaya koymaktadır. Su stresi altındaki ülkemizde atılması gereken etkili adımlar konusunda, belediyelerimize de büyük görevler düşmektedir.

Kıymetli Başkanım, Ülkemizde, kaynaktan çekilen suyun önemli bir bölümü son kullanıcıya ulaşıncaya
kadar kaybolmaktadır. Ülke genelinde ortalama su kayıp oranının yüzde 33,54 olduğu göz önüne alındığında, Bakanlığımızca yayımlanan mevzuat çerçevesinde acil önlem alınması, belediyelerimiz tarafından bu oranın süreç içinde yüzde 25 seviyesine düşürülmesi gerektiği ortadadır.

Bunu sağladığımız takdirde 10 milyon nüfuslu bir kentin 1 yıllık su ihtiyacının karşılanabileceği öngörülmektedir. Belediyelerimizin, şebekelerdeki kayıpların önlenmesi, kaynakların korunması, gelir getirmeyen suyun azaltılması, yağmur suyu hasadıyla arıtılmış atık suların yeniden kullanılması konularında yürütecekleri çalışmalar, yerleşim birimlerimizin
su bütçesinin sürdürülebilirliğine büyük katkı sağlayacaktır.

Bakanı Yumaklı: 7,1 milyon hektar arazi sulamaya açıldı Bakanı Yumaklı: 7,1 milyon hektar arazi sulamaya açıldı

Bu tedbirler sayesinde hem ekolojik sistemin korunması hem de ekonomik kayıpların önlenmesi mümkün hale gelecektir.
Bu minvalde, Bakanlığımızca 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü’nde ‘Su Verimliliği Seferberliği’ başlatılması kararı alınmıştır. Yürüteceğimiz çalışmalarla su tüketen her kesimden vatandaşımıza ulaşmayı hedeflemekteyiz.

Değerli Başkanım, Ülkemizin kaynaklarının korunmasına yönelik ‘suda sıfır israf’ ilkesiyle hayata geçireceğimiz çalışmalarımızda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanımızda olacağınızdan hiçbir kuşkumuz bulunmamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle kampanyamıza ilgi ve desteğiniz için şimdiden teşekkür
ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.”

4 ARALIK DÜNYA SU KAYIPLARI GÜNÜ-BELEDİYE SU KAYIPLARI ETKİNLİĞİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, içme-kullanma suyu, tarım ve sanayi başta olmak üzere yüksek su tüketimine sahip sektörlerde ve bireysel su kullanımlarında suyun verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasına yönelik farkındalığın artırılması ve su verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması maksadı ile ulusal ölçekli “Su Verimliliği Seferberliği” başlattı.

2014 yılında yayımlanan İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği gereği büyükşehir ve il belediyeleri su kayıplarını 2023 yılına kadar en fazla %30, 2028 yılına kadar ise en fazla %25 düzeyine; diğer belediyeler su kayıplarını 2023 yılına kadar en fazla %35, 2028 yılına kadar en fazla %30, 2033 yılına kadar ise en fazla %25 düzeyine indirmekle yükümlü hale gelmişlerdi.

Ülkemiz genelinde, 2021 yılında içme ve kullanma şebekesine giren su miktarı yaklaşık 6,22 milyar m3/yıl’dır. Bu suyun yıllık 2,09 milyar metreküplük kısmı kullanıcılara ulaşamadan kaybolmuş ve içme suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki 2021 yılı su kayıp oranı % 33,54 olarak hesaplanıyor. Su kaybı oranına ilave olarak, faturalandırılmamış izinli tüketimleri de içeren gelir getirmeyen su oranı ise %38,67 olarak belirlendi. Gelinen aşamada, ülkemizde 2015 yılında %39 olan su kaybı oranı ortalaması, yürütülen çalışmalar neticesinde 2021 yılında %33,54 seviyesine düşürüldü.

Su kaybı oranı ortalamasının %25 seviyesine düşürülmesi halinde bugün elde edilebilecek su kazanımı Ankara’nın 1 yıllık su ihtiyacına karşılık geliyor. Ancak günümüz şartlarında bu oran yeterli görülmüyor. Gelişmiş ülkelerde su kaybı
oranları %8-24 aralığında seyrediyor. Dolayısıyla ülkemiz için de nihai hedef %10 seviyelerine ulaşılmasıdır. Her bir belediye özelinde teknik ve ekonomik olarak sağlanabilecek en düşük seviyeye ulaşılana kadar tüm sorumlu kurumlar tarafından çalışmalara devam edilmesi gerekiyor.

ETKİNLİKLER

Bu kapsamda "Ulusal Su Verimliliği Seferberliği" programlarının içme-kullanma suyu sektörü bileşeni altında "Dünya Su Kayıpları Günü - Belediye Su Kayıpları Etkinliği" düzenlenecek. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde, 5-6 Aralık 2022 tarihlerinde Türkiye Belediyeler Birliği Konferans Salonunda düzenlenecek olan etkinlik; Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin’in katılımıyla
gerçekleştirilecek.

Ülkemizde ilk kez bu derece kapsamlı olarak düzenlenecek programda, belediyelerimiz arasında tecrübe ve bilgi paylaşımının sağlanması maksadı ile su kardeşi belediyelerin ilanı; su varlığımız ve değişen iklim koşulları nedeni ile gelecek yıllarda kaynaklarımızda beklenen değişimler, ülkemizdeki su kayıplarının kontrolüne ilişkin yasal altyapının, performans kriterlerinin ve idarelerce yürütülen çalışmaların sürdürülebilirliği ve benzeri konuların değerlendirildiği panel
düzenlenecek. Ayrıca sürdürülebilir su kaybı yönetimi, kontrolsüz su tüketimlerinin önlenmesi, izole alt bölgeler oluşturulması, hidrolik model ve otomasyon sistemleri kullanımının önemi, sızıntı kontrolüne ilişkin saha çalışmaları ve benzeri teknik sunumların yer aldığı çalıştay gerçekleştirilecek. İyi uygulama örneklerinin, teknik ve teknolojilerin paylaşıldığı fuar yer alacak.

“Suda sıfır israf” teması ile yola çıkılan Su Verimliliği Seferberliği kapsamında düzenlenen Belediye Su Kayıpları etkinliğinin, değişen iklim şartları ve gelişen ihtiyaçların karşılanması faktörleri de dikkate alınarak, su kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması yönünde yürütülecek çalışmalara hizmet etmesi hedefleniyor.