Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göre, Rekabet Kurulu Soruşturma Heyeti, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde Gübretaş’ın rekabete ihlalden dolayı ağır bir şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Karpuz Ne Zaman Ekilir? Karpuz Ne Zaman Ekilir?

Rekabet Kurumu, firmaların sözlü savunmasının ardından gübre firmaları ile ilgili kararını 15 gün içinde açıklayacak. Rekabet Kurulu Soruşturma Heyetinin tespitleri üzerine GÜBRETAŞ’a rekabet ihlalinden dolayı ceza kesilmesi durumunda İbrahim Yumaklı’nın Bakanlığı tartışmalı hale gelecek.

Rekabet Kurulu’nun, soruşturma heyetinin talebi doğrultusunda Gübretaş’a rekabete ihlalden dolayı ceza kesilmesi durumunda, çiftçiye diğer firmalarla anlaşmalı bir şekilde pahalı gübre satmaktan ve rekabeti ihlal etmekten dolayı ceza yiyen bir yöneticin ülke tarım politikalarında en üst düzeyde göre yapıyor olması hem uygulanan tarım politikalarına hem de Bakanlığın güvenirliliğine büyük bir gölge düşürecek.

GÜBREDE REKABET İHLALİ İLE İLGİLİ KARAR 15 GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK.

Rekabet Kurulu, 12 Ağustos 2021’de gübre sektöründe faaliyet gösteren BAĞFAŞ, EGE GÜBRE, ETİ BAKIR, GEMLİK, GÜBRETAŞ, İGSAŞ ve TOROS firmalarının 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma başlatmıştı. Dün ise söz konusu soruşturmanın Rekabet Kurumu Merkez Binası’nda sözlü savunma toplantısı yapıldı. Sözlü savunma toplantısından önce Soruşturma Heyeti’nin görüşü kamuoyu ile paylaşıldı.

SORUŞTURMA HEYETİ GÜBRETAŞ BAŞTA OLMAK ÜZERE 5 FİRMAYA REKABETİ İHLAL ETMELERİNDEN DOLAYI CEZA KESİLMESİNİ TALEP ETTİ!

Heyet, söz konusu değerlendirmeler neticesinde soruşturma tarafı firmalar BAGFAŞ, EGE GÜBRE, GEMLİK, GÜBRETAŞ ve TOROS’un rekabete hassas bilgilerin değişimi yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerini ve söz konusu firmalar hakkında 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gayri safi gelirlerinin binde biri oranında idari para cezası uygulanması gerektiğine kanaat getirdi.

ETİ BAKIR İLE REKABET İHLALİ TESPİT EDİLEMEDİ

Heyet, ETİ BAKIR’ın 4054 sayılı Kanun’un ihlal edildiğine yönelik bulguya ulaşılamamasından dolayı hakkında idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı sonucuna ulaştı.

FİRMALARIN YILLIK GAYRİ SAFİ GELİRİNİN YÜZDE 3’ÜNE VARAN ORANDA PARA CEZASI İSTEDİ

Heyet, soruşturma kapsamında tespit edilen ihlallerin, Ceza Yönetmeliği’nin 5. maddesinde yer alan “diğer ihlaller” kategorisinde olması nedeniyle temel para cezasının hesaplanmasında ihlale taraf teşebbüslerin Rekabet Kurulu tarafından saptanacak olan yıllık gayri safi gelirlerinin binde 5’i ile yüzde 3’ü arasında bir oranın esas alınması gerektiğini değerlendirdi.

GÜBRETAŞ, EGE GÜBRE VE TOROS HAKKINDA DAHA AĞIR PARA CEZASI KESİLMESİ TALEP EDİLDİ

Heyet, BAGFAŞ ve GEMLİK için ihlalin bir yıldan kısa sürdüğü, EGE GÜBRE, GÜBRETAŞ ve TOROS için ise ihlalin süresinin bir ila beş yıl arasında olduğu nedeniyle Ceza Yönetmeliği’nin 5. Maddesi gereğince EGE GÜBRE, GÜBRETAŞ ve TOROS için belirlenen para cezası miktarının yarısı oranında arttırılması gerektiğini söyledi.

ÇİFTÇİYİ KORUMAKLA GÖREVLİ OLAN GÜBRETAŞ’A REKABET İHLALİNDEN DOLAYI CEZA TALEP EDİLMESİ ÜLKE TARIMI AÇISINDAN TAM BİR SKANDAL OLARAK GÖRÜLÜYOR

Gelinen noktada, çiftçi kuruluşu Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraki olan Gübretaş’ın, gübre satışında rekabet ihlalinden dolayı diğer firmalara göre daha ağır bir şekilde cezalandırılmasının istenmesi, gübrede fahiş fiyat artışlarına karşı sözde çiftçiyi korumakla görevli olan GÜRETAŞ’ın tam da rekabet ihlalinde başat rol oynaması ülke tarımı ve çiftçi üzerinde oynanan büyük oyunu gözler önüne serdi.

GENEL MÜDÜRÜN BAKAN YAPILMASI YAŞANAN SKANDALI DAHA VAHİM HALE GETİRDİ

Rekabet Kurulu’nun, rekabete aykırılık soruşturmasını başlattığı dönemde GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı ve Yönetim Kurulu üyesi Vahit Kirişçi’nin soruşturma sonuçlanmadan Tarım ve Orman Bakanı olarak atanarak ülke tarım politikaları açısından en üst bir göreve getirilerek ödüllendirilmesi rekabet ihlalinde yaşanan skandalı daha vahim hale getirdi.